MP
Lotta Hedström - Fotograf: miljöpartiet

Lotta Hedström

Miljöpartiet (plats 29)
65 år, Brösarp

Presentera dig själv

Erfaren politiker med trettio aktiva år bakom mig i kommuner, region och i riksdagen. MPs språkrör 1999-2002 men har alltid hyllat att leva främst ett civilt liv. Därför har jag erfarenhet fr a av många arbeten och samhällsområden!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU om tio år är en världsföregångare med framsynt migration/integration och ett radikalt klimat- och mijöarbete

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  anti rasism och anti diskriminering, anti-hedersvåld

 • Regional utveckling

  Landsbygdsutveckling och lokal ekonomi i hela EU

 • Jordbruk och fiske

  Även fossilfri, kemikaliefri, GMO-fri, klimatsmart och småskalig odling ska vara lönsam

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Djupgrön aktivist och erfaren på alla politiska nivåer, men aldrig "MEP" förut. Bra på både ideologisk förankring OCH pragmatisk dagspolitisk genomförande.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Ghandi

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Mindre EU kritisk än för 30 år sedan!

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:de nationella parlamentens suveränitet måste vara överordnat

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:helt överordnad fråga!

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:med undantag av migrationsfrågor där Eu behöver få samrodna bättre

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:ska öht inte vara en försvarsinriktad organisation

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:behövs i nuläget!

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:överordnat fråga!

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:utjämningen är i princip bra!

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Livsfarligt att överge svensk kron-suveränitet

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:nej - det ska kunna behållas av flera olika sorts skäl

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU länder måste hjälpas åt.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja de förhindrar asylrätten att uppfyllas

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:och ekonomi

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:enligt FNresolutionens artikel 14 ska man ha rätt att söka asyl i annat land.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra om det sprids!

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:skulle vilja ha nätet fritt utom m a p banrpornografi och grovt våld

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:arbetsmarknadsregler, pension etc ska harmoniseras om man bor och arbetar i annat EU land

  Argument:arbetsmarknadsregler, pension etc ska harmoniseras om man bor och arbetar i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:"Festung Europa" ska inte realiseras!

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:så länge det finns konflikter där FN behöver gripa in och så länge det finns europeiska trupper att tillgå kan det behövas

  Argument:så länge det finns konflikter där FN behöver gripa in och så länge det finns…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:omställning av energi och materialkretslopp samt försörjning behövs, stort stöd till marginella jordbruksnäringar och små jordbruk behövs

  Argument:omställning av energi och materialkretslopp samt försörjning behövs, stort stöd…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra påtryckning för företag verksamma på EU nivå

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:nationell fråga!

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska, tyska, franska, kiswahili

Vad har du för yrke?

Bl a lärare, rektor, idéhistoriker, biståndsarbetare, lobbyist, moderator, föredragshållare, guide

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Emil Jensen

Film

Erin Brockowich

Författare/bok

Kerstin Ekman

TV-program

Rapport

Radioprogram/podd

Godmorgon Världen

Sport

Yoga

Hobby

Trädgård

Mat

Smaskig vegg-mat!

Dryck

H2O, såklart!!!