MP
Lorentz Tovatt - Fotograf: Philip Lantz

Lorentz Tovatt

Miljöpartiet (plats 6)
31 år, Stockholm

Presentera dig själv

Jag heter Lorentz, är uppvuxen på Ekerö utanför Stockholm och fyller 30 i höst. Sen jag var liten har jag brunnit för klimatfrågan och ägnat de senaste tio åren åt den. På fritiden gillar jag att antingen spela fotboll eller titta på det. Älskar friheten som det innebär att cykla!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är att EU om tio år tagit rollen som en global härförare för klimat och hållbarhet. EU har den potentialen, redan nu ligger vi långt fram. Men vi kan göra så mycket mer och därmed också få med oss andra delar av världen. EU ska vara en union av hopp - inte hat!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Om vi ska ha en chans att klara klimatkrisen så måste EU höja sina ambitioner. Klimatet är vår generations ödesfråga!

 • Mänskliga rättigheter

  EU håller just nu på att dras isär inifrån av krafter som har splittring och hat som sin viktigaste fråga. Det ska vi inte tillåta!

 • Migration och flyktingar

  EU måste bli bättre på att hantera flyktingfrågan. Alla länder måste ta sitt medmänskliga ansvar!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Jag har suttit i riksdagen senaste två åren. Innan dess jobbade jag som sakkunnig på Miljödepartementet. Jag har tidigare varit aktiv i ungdomspolitiken och var språkrör för Grön Ungdom i tre år.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag tycker social rättvisa på nationell nivå är viktigare nu än vad jag tyckte när jag gav mig in i politiken. Ett samhälle måste hålla ihop.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Frågan är delvis felställd. EU ska ha mycket makt i vissa frågor, men mindre makt i andra. När det gäller gränsöverskridande frågor som till exempel klimatet är det bra att EU kan öka trycket.

  Argument:Frågan är delvis felställd. EU ska ha mycket makt i vissa frågor, men mindre…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:För att klara klimatet måste EU öka sin ambitionsnivå kraftigt. Detta är min viktigaste fråga och något jag jobbat med aktivt i tio år. EU har potential att leda hela världen i en hållbar riktning!

  Argument:För att klara klimatet måste EU öka sin ambitionsnivå kraftigt. Detta är min…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag tycker det är bra att EU kan ta visst ansvar i sociala frågor, men det gäller att det inte inkräktar för mycket på de enskilda medlemsstaternas politik.

  Argument:Jag tycker det är bra att EU kan ta visst ansvar i sociala frågor, men det…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU ska inte bli en ny militär allians. Men EU kan samtidigt fungera bra som ett samarbetsforum för säkerhetsfrågor och det är inte helt fel med samarbete som kan leda till stordriftsfördelar.

  Argument:EU ska inte bli en ny militär allians. Men EU kan samtidigt fungera bra som ett…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Med gränsöverskridande och gemensamma utmaningar krävs det samarbete. Klimatfrågan kräver att vi kan agera tillsammans och här har EU möjligheten att vara en global ledare!

  Argument:Med gränsöverskridande och gemensamma utmaningar krävs det samarbete…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I grund och botten är det bra med fler folkomröstningar, men jag föredrar att dessa sker på nationell nivå och att fler frågor istället flyttas från Bryssel till medlemsländerna.

  Argument:I grund och botten är det bra med fler folkomröstningar, men jag föredrar att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver generellt bli bättre på att straffa medlemsländer som inte lever upp till grundvärderingarna som EU vilar på. Det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati.

  Argument:EU behöver generellt bli bättre på att straffa medlemsländer som inte lever upp…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att vi ska klara klimatkrisen krävs bindande utsläppsbudgetar för medlemsländerna och en miniminivå på koldioxidskatt. Om länder bryter mot detta så måste det få konsekvenser!

  Argument:För att vi ska klara klimatkrisen krävs bindande utsläppsbudgetar för…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en egen beskattningsrätt, men däremot är det rimligt att alla länder tvingas införa en egen skatt som ska gälla för alla resor inom unionen. Flygets utsläpp måste minska.

  Argument:EU ska inte ha en egen beskattningsrätt, men däremot är det rimligt att alla…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta har vi i MP drivit länge. Det är dels en klimatfråga och dels en fråga om att sätta stopp för nedskräpningen av vår natur och våra hav.

  Argument:Detta har vi i MP drivit länge. Det är dels en klimatfråga och dels en fråga om…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska i grunden inte vara en organisation för omfördelning, det är nämligen upp till varje land. Men av de pengar som går ut som olika typer av stöd kan man öka andelen som går till fattiga länder.

  Argument:EU ska i grunden inte vara en organisation för omfördelning, det är nämligen…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har haft en folkomröstning i Sverige om detta, och den måste förstås respekteras. En gemensam valuta för så många olika ekonomier innebär större risker för kriser.

  Argument:Vi har haft en folkomröstning i Sverige om detta, och den måste förstås…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det ska gå att i vissa fall straffa, exempelvis genom indragna bidrag. Men det är viktigt att det görs bedömningar noggrant från fall till fall. Straff kan också leda till ännu större problem.

  Argument:Det ska gå att i vissa fall straffa, exempelvis genom indragna bidrag. Men det…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi ska absolut sträva efter så mycket fri handel som möjligt, men det går inte att sätta stopp för enskilda länder att t ex ställa högre miljökrav. Den typen av överstatlighet försvårar snarare.

  Argument:Vi ska absolut sträva efter så mycket fri handel som möjligt, men det går inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder ska inte kunna ignorera sitt medmänskliga ansvar. EU har i mångt och mycket en gemensam migrationspolitik, det betyder att alla länder måste ta sitt ansvar!

  Argument:Länder ska inte kunna ignorera sitt medmänskliga ansvar. EU har i mångt och…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har ett helt annat läge än 2015 så nu är det dags att återgå till att främja den fria rörligheten i EU. Däremot bör tullen stärkas för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i Sverige

  Argument:Vi har ett helt annat läge än 2015 så nu är det dags att återgå till att främja…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder i EU måste ta ett större ansvar för flyktingar. I dag finns ett samarbete när det gäller EU:s gräns, men inte när det gäller att fördela flyktingar mellan länderna. Det är orimligt!

  Argument:Alla länder i EU måste ta ett större ansvar för flyktingar. I dag finns ett…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behövs ett ordnat system för att människor ska slippa ta sig över Medelhavet. De ska kunna söka asyl på ambassader i sina hemländer istället. När de väl kommit hit ska de få söka asyl.

  Argument:Det behövs ett ordnat system för att människor ska slippa ta sig över…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen är briljant på det sättet att den straffar förövaren och inte den utsatta, den bör skickas på export till hela EU.

  Argument:Den svenska sexköpslagen är briljant på det sättet att den straffar förövaren…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, vi måste fortsätta stå upp för ett fritt internet och då kan inte EU detaljreglera uppladdning på det sättet. Det finns andra sätt att gynna kulturutövare.

  Argument:Nej, vi måste fortsätta stå upp för ett fritt internet och då kan inte EU…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta handlar om grundläggande fri- och rättigheter och borde vara del av EU:s gemensamma grund.

  Argument:Detta handlar om grundläggande fri- och rättigheter och borde vara del av EU:s…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, snarare behöver EU bli bättre på att jobba för att förbättra fattiga EU-medborgares situation genom att sätta press på de hemländer som gör för lite för sina medborgare.

  Argument:Nej, snarare behöver EU bli bättre på att jobba för att förbättra fattiga…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar ska vara en självklarhet. Inskränkningar i aborträtten slår hårdast mot fattiga kvinnor som istället tar till osäkra metoder.

  Argument:Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar ska vara en självklarhet…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:När vi fått på plats säkra och lagliga vägar in i unionen är det rimligare att ha en gränspolis.

  Argument:När vi fått på plats säkra och lagliga vägar in i unionen är det rimligare att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Med den ganska så neutrala profil som EU har så är det inte nödvändigtvis dåligt att EU deltar mer aktivt i fredsskapande och fredsövervakande insatser. Däremot ska det inte bli en ny militärallians!

  Argument:Med den ganska så neutrala profil som EU har så är det inte nödvändigtvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om den fria rörligheten i EU ska värnas måste man kunna ställa högre krav på anställningar. Annars urholkas förtroendet, vilket i slutändan drabbar de som vill resa till sitt nya jobb.

  Argument:Om den fria rörligheten i EU ska värnas måste man kunna ställa högre krav på…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet kan och bör sänkas, inte minst som en solidaritetshandling mot de lantbrukare i t ex Afrika som konkurreras ut. Det stöd som väl ska ges ut ska ha starkare miljöstyrning.

  Argument:Stödet kan och bör sänkas, inte minst som en solidaritetshandling mot de…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen ska gälla, men EU ska inte i onödan sätta upp hinder för ny teknik som kan underlätta effektiv produktion som dessutom har potential att vara mer miljövänlig.

  Argument:Försiktighetsprincipen ska gälla, men EU ska inte i onödan sätta upp hinder för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tycker att det är bra att EU-kommissionen har föreslagit detta. EU bör vara en påhejare av mer jämställdhet i medlemsstaterna. Utvecklingen går på många håll allt för långsamt.

  Argument:Jag tycker att det är bra att EU-kommissionen har föreslagit detta. EU bör vara…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är bra om EU även här är pådrivande. Länder som vill gå längre och ha en mer generös politik för föräldraledighet ska förstås också kunna göra det.

  Argument:Det är bra om EU även här är pådrivande. Länder som vill gå längre och ha en…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd. Det behövs dels för att bekämpa fattigdom men även för att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd. Det behövs dels…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s direktiv kring biologisk mångfald och arter är viktiga för att garantera en frisk och livskraftig vargstam.

  Argument:EU:s direktiv kring biologisk mångfald och arter är viktiga för att garantera…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

England

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite tyska

Vad har du för yrke?

Jag är riksdagsledamot just nu. Tidigare har jag studerat och jobbat i butik.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Svårt. Det går i perioder. Men jag har ju alltid älskat The Ark. Annars Guns n Roses. Och Queen!

Film

Älskar fortfarande Sagan om ringen-trilogin. Annars Inception. Gillar också Lars von Triers filmer.

Författare/bok

Högt och lågt. Harry Potter. 1984. Dan Browns böcker. Anteckningar från källarhålet av Dostojevskij.

TV-program

Just nu är det Gift vid första ögonkastet. Men det bästa som sänts är ju förstås True Detective.

Radioprogram/podd

Fördomspodden, Skäringer & Mannheimer, Filip och Fredrik.

Sport

Fotboll alla dagar i veckan. Men jag gillar även klättring.

Hobby

Precis köpt ett Playstation, så nu har jag fastnat vid att spela. Är ju kul faktiskt.

Mat

Inne i en period nu där jag utforskar kinesisk mat. Älskar det! Men annars är det väl pizza.

Dryck

GT!