KD
Liza-Maria Norlin

Liza-Maria Norlin

Kristdemokraterna (plats 3)
40 år, Sundsvall

Presentera dig själv

Gymnasielärare som idag jobbar som projektledare inom digitalisering. Förälder, fru och författare och dansar gärna på fritiden. Aktiv Kristdemokrat i många år och är idag gruppledare för KD i Sundsvall. Värderingar, miljö/klimat och en god uppväxt för våra barn driver mig.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett starkt EU som står upp för våra gemensamma värderingar, så som alla människors lika värde. En union med en stärkt inre marknad där vår tillämpning av grön och digital innovation driver på en hållbar utveckling globalt och gör oss konkurrenskraftiga. Ett Europa i fred.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Samarbete — inte superstat! EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådan som bättre sköts på nationell.

 • Miljö och klimat

  Vår planet förtjänar mer än bara symbolpolitik. Vi behöver arbeta för det som verkligen minskar vår negativa klimat- och miljöpåverkan.

 • Mänskliga rättigheter

  Trafficking är idag den tredje största brotts­liga verk­sam­heten i världen och andelen barn ökar. Det behövs stärkt kriminalpolitiska samarbete.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

21

Politisk bakgrund

1998 engagerade jag mig i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, då var friskolereformen en viktig fråga och internationell solidaritet avgjorde mitt val av parti. Sedan tiden i ungdomsförbundet har jag haft uppdrag på samtliga politiska nivåer, förutom i Europaparlamentet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel, men har snarare goda ledare som förebilder än politiker.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Att enbart ha ett civilförsvar, ser idag även behov av ett militärt. Ändrat uppfattning då realitet i större utsträckning påverkar min inställning, vision och önskan kan vara en annan.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU behöver fördjupa samarbetet vad gäller den inre marknaden och miljö- samt klimatpolitiken. Samtidigt behöver EU ta ett steg tillbaka inom arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik.

  Argument:EU behöver fördjupa samarbetet vad gäller den inre marknaden och miljö- samt…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. Länder ska uppmuntras att vara mer ambitiösa. Vid kontrollstationerna 2020 och 2023 kan målen ses över.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är fel, det görs bättra på nationell nivå. Men reglerad tillgång till socialförsäkringssystem för människor som jobbar tillfälligt i annat EU-land behövs.

  Argument:Att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är fel, det görs bättra på…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar mer av gemensamma forskningsprojekt kring…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU och våra gemensamma värderingar har gett oss många år av fred.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap, de som bryter mot EU:s grundläggande värden ska också mötas av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap, de som bryter mot EU:s grundläggande värden…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp och inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg. KD vill ändra det globala regelverket så beskattning av flygbränsle blir möjligt.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp och inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kristdemokraterna stödde nyligen förslaget om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Vi ser gärna fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast.

  Argument:Kristdemokraterna stödde nyligen förslaget om ett antal förbud, bland annat…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på vad man menar med fattiga regioner. KD vill minska ned på regionalfonderna på totalen och samtidigt ge ett tydligare fokus vad gäller stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på vad man menar med fattiga regioner. KD vill minska ned på…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Eurokrisen visade att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. KD anser att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Eurokrisen visade att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet genom EU:s gemensamma stabilitetspakt. Eftersom vi har en integrerad ekonomi är det viktigt att alla efterlever kraven.

  Argument:Medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste vi lösa tillsammans, är man inte en del av att göra sin del av överenskommelserna ja då kan man inte heller få rätt till ekonomiska stöd från unionen.

  Argument:Migrationsfrågan måste vi lösa tillsammans, är man inte en del av att göra sin…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet men tills de yttre gränserna fungerar bättre behöver vi ha kvar Sveriges gränskontroller. Vi arbetar för att de yttre gränserna ska bli bättre, då kan vi ta bort Sveriges.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet men tills de yttre gränserna fungerar bättre behöver…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan är komplex och en omfördelning är inte hela lösningen men det är viktigt att alla tar mer av ett gemensamt ansvar.

  Argument:Migrationsfrågan är komplex och en omfördelning är inte hela lösningen men det…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Genom att EU sluter avtal med länder runt Medelhavet och genom stärkt kustbevakning hoppas vi färre ska använda dödliga vägar till Europa. Långsiktigt behöver EU ha hållbara svar för migration.

  Argument:Genom att EU sluter avtal med länder runt Medelhavet och genom stärkt…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde följa Sveriges modell med förbud av av köp av sexuell tjänst. Men om det blir en EU-fråga så innebär det kompromisser med länder som har fullt lagliga höghusbordeller.

  Argument:Alla länder borde följa Sveriges modell med förbud av av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:KD vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:KD vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt. Jag vill inte att Polen ska ha inflytande över svensk äktenskapslagstiftning och då kan inte heller vi säga att vi vill bestämma över deras.

  Argument:Äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt. Jag vill inte att Polen ska…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbete bör endast få rätt till akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbete bör endast få rätt till akut…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det här är en fråga för de nationella parlamenten. Att öppna upp för EU-lagstiftning är en dålig idé, det skulle kunna innebära att vi skulle behöva anpassa oss efter andra länders syn på frågan.

  Argument:Det här är en fråga för de nationella parlamenten. Att öppna upp för…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet i Europa innebär också gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer KD förslaget om en EU-gemensam gränspolis.

  Argument:Fri rörlighet i Europa innebär också gemensamt ansvar för de yttre gränserna…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns flera exempel på viktiga militära insatser under EU-ledning, ex Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna liknande insatser vid behov.

  Argument:Det finns flera exempel på viktiga militära insatser under EU-ledning, ex…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha bra villkor. Men facken har ingen rätt att kärva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Det ska inte heller vara aktuellt på EU-nivå.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha bra villkor. Men facken har ingen rätt att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, detta i takt med ökad konkurrensneutralitet. Förutsättningarna för att bedriva jordbruk ska bli mer lika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, detta i takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:GMO-grödor ska tillämpas utifrån försiktighetsprincipen. Det finns fördelar ex för fattigdomsbekämpning men också risker. Enskilda grödor kan efter analys av expertmyndigheter tillåtas.

  Argument:GMO-grödor ska tillämpas utifrån försiktighetsprincipen. Det finns fördelar ex…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken ska vara nationell. "Minimiregler" blir också lätt något annat, tex ville EU-kommissionen förbjuda nyblivna mödrar från att jobba, som ett förslag om att det bara var "miniminivå".

  Argument:Familjepolitiken ska vara nationell. "Minimiregler" blir också lätt något…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra. Få medlemsländer uppnår det gemensamma målet på 0.7% av BNI, det behöver vi arbeta för att det ska förändras och då skulle EU öka sitt bistånd.

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra. Få medlemsländer uppnår det…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården ska vara nationell.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Arbetar idag som projektledare inom digitalisering Utbildad gymnasielärare i svenska och engelska.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Varierar beroende på dagsform, nu är det årets mellolåtar och Sam Smith som gäller.

Film

Sound of Music

Författare/bok

Just nu: Leaders Eat Last

TV-program

Melodifestivalen

Radioprogram/podd

Killander och Björk

Sport

Basket

Hobby

Dans

Mat

Tabbouleh

Dryck

Vatten