L
Lisbeth Svensson

Lisbeth Svensson

Liberalerna (plats 40)
62 år, Stenungsund

Presentera dig själv

Jag har 30 års erfarenhet av kommunal politik med parallell karriär i kemibranschen. Mina arbetsområden är internationell kemikalielagstiftning och med ansvar för IT utvecklingsprojekt. Jag är ambitiös och beredd att kämpa för europasamarbetet inom EU. Jag är engagerad i klimat, energifrågor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har liberala idéer om frihet och öppenhet ännu en gång vunnit över nationalistiska idéer. EU fungerar mer effektivt och demokratiskt. Friheten i Europa har ökat, företagen växer och tryggheten är förbättrad. Europa är ledande i klimatomställningen och miljöskyddet har stärkts.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Minska utsläpp av koldioxid, gemensam koldioxidskatt. Minska plastanvändningen. Miljövänligare jordbruk. Säkrare kemikalier. Miljösmarta transporter.

 • EU:s framtid

  Mer samarbete inom EU och mer handel inom och med andra delar av världen. Frihet att resa, jobba och studera inom EU.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Sverige bör gå med i Eurosamarbetet. Det skull förbättra konkurrenskraften för vår exportindustri. Handeln och rörligheten inom Europa förbättras.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Samhällsengagemang och vilja att bidra till ett bättre och demokratiskt samhälle driver mig att vara med i politiken. Jag har haft ledande poster i min kommun under många år spm fritidspolitiker.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Det finns många frågor som EU kan lösa tillsammans men som Sverige ensamt inte kan lösa. Exempelvis internationell kriminalitet

  Argument:Det finns många frågor som EU kan lösa tillsammans men som Sverige ensamt inte…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste höja ambitionen och sätta tuffa klimatmål. När vi kommer till 2050 ska vi inte längre ha nettoutsläpp av koldioxid.

  Argument:EU måste höja ambitionen och sätta tuffa klimatmål. När vi kommer till 2050 ska…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det bör finnas grundläggande socialt skydd för alla människor i EU. Genom den sociala pelaren kan situationen förbättras för människor som är socialt utsatta.

  Argument:Det bör finnas grundläggande socialt skydd för alla människor i EU. Genom den…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Det finns oroshärdar och krig omkring EU. Därför bör EU förstärka sitt försvarssamarbete och förmåga, det ska vara ett komplement till Nato

  Argument:Det finns oroshärdar och krig omkring EU. Därför bör EU förstärka sitt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ett start och enat Europa. Den inre marknaden är viktig för Sverige så vi kan behålla vårt välstånd som är beroende av att export till andra länder i EU. Vi ska lösa gemensamma problem.

  Argument:Vi behöver ett start och enat Europa. Den inre marknaden är viktig för Sverige…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att få EU stöd måste länderna respektera grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer.

  Argument:För att få EU stöd måste länderna respektera grundläggande fri- och rättigheter…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna läggas på länder som inte lever upp till klimatmålen, på samma sätt som man gör idag i den ekonomiska politiken.

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Liberalerna vill införa en bränslebaserad flygskatt i EU.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All plast bör vara återvinningsbar

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel och ekonomisk integration. Sveriges konkurrenskraft minskar och vi förlorar långsiktigt på att stå utanför.

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel och…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om vi ska ha gemensam lagstiftning i EU finns risk för försämring i Sverige, eftersom alla länder inte har samma syn på detta. Vi måste behålla eller förstärka reglerna i Sverige.

  Argument:Om vi ska ha gemensam lagstiftning i EU finns risk för försämring i Sverige,…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet och arbetar mot dem i riksdagen.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är för stor del av EU's budget som går till jordbruksstöd. Mer pengar ska istället gå till forskning. Vi måste lösa våra framtidsproblem.

  Argument:Det är för stor del av EU's budget som går till jordbruksstöd. Mer pengar ska…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för föräldraledighet. Det är bra för jämställdheten och tillväxten att fler får möjlighet att förena föräldraskap och yrkesliv

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Expert på kemikalielagstiftning och projektledare för IT systemutveckling inom området

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Wings

Hobby

Vandra och turista. Lära mig mer om kulturhistoria.