MP
Linus Lakso

Linus Lakso

Miljöpartiet (plats 14)
37 år, Eskilstuna

Presentera dig själv

Jag är utbildad energiingenjör från Umeå Universitet och har tidigare arbetat med småskalig förnybar energi. Sedan fyra år är jag anställd som hållbarhetsspecialist på Eskilstuna kommun. Jag vill fortsätta mitt arbete för en snabb omställning till förnybar energi och hållbar utveckling inom EU.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett Europa där vi inte bara lyckats fixa klimatet och miljön, utan också att det samhälle vi ställer om till ska vara mycket bättre, med fokus på jämlikhet, livskvalitet och att hela Europa ska leva, stad som land.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Detta är ödesfrågor för mänskligheten. Det finns inga jobb och ingen ekonomi på en död planet.

 • Jämställdhet

  Alla gynnas av ett jämställt och mer jämlikt samhället. Alla ska ha möjlighet att bli den de vill bli.

 • Regional utveckling

  Landsbygden är helt nödvändig för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Jag har aldrig varit heltidspolitiker, men haft en rad olika ideella uppdrag: Ordförande för MP Sörmland, Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, Ledamot i Eskilstunas stadbyggnadsnämnd, Klimatambassadör för MP Sörmland, Ordförande för MP Eskilstuna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gandhi: Jorden räcker till alla människors behov, men inte till ett fåtal människors girighet.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag ändrar ståndpunkt när jag för nya fakta till mig. Man måste kunna tänka om och tänka nytt ibland.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska ha inflytande över frågor som behöver lösas internationellt, ett bra exempel är att bekämpa klimatutsläppen. Men generellt ska vi alltid sträva efter att beslut fattas nära människor.

  Argument:EU ska ha inflytande över frågor som behöver lösas internationellt, ett bra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU bör ha som målsättning att utsläppen ska minska med minst 70% till senast 2040. Det är enligt forskarna vad som behövs behövs.

  Argument:EU bör ha som målsättning att utsläppen ska minska med minst 70% till senast…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor bör generellt hanteras på nationell nivå. Men en miniminivå för arbetares rättigheter bör finnas inom EU.

  Argument:Sociala frågor bör generellt hanteras på nationell nivå. Men en miniminivå för…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Jag tycker att EU ska samarbeta i ett civilt försvar som handlar om hur vi ska bemöta den kommande klimatkrisen. Hur vi ska klara extremväder, katastrofer och påverkansoperationer

  Argument:Jag tycker att EU ska samarbeta i ett civilt försvar som handlar om hur vi ska…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Samarbetet inom EU är bra, även om det finns en förbättringspotential inom vissa områden. Men frågor som klimat och miljö måste vi hantera tillsammans.

  Argument:Samarbetet inom EU är bra, även om det finns en förbättringspotential inom…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det kan vara ett bra kompletterande verktyg i avgörande frågor för unionen.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att vi har oberoende media är en absolut nödvändighet för en fungerande demokrati. Vi kan inte bara se på om EU-länder går i tex en fascistisk riktning.

  Argument:Att vi har oberoende media är en absolut nödvändighet för en fungerande…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för vår framtid och livet på planeten. Alla länder måste bidra till minskningar.

  Argument:Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för vår framtid och livet på…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flygets utsläpp måste minska.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plastskräp håller på att ta död på livet i havet. Valar dör med magar fulla av plast. Nedskräpningen måste upphöra.

  Argument:Plastskräp håller på att ta död på livet i havet. Valar dör med magar fulla av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Rikare delar av unionen bör stötta fattigare delar av unionen, det är bra för jämlikheten och sammanhållningen inom EU. Men det ska inte gå till länder som kränker demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Rikare delar av unionen bör stötta fattigare delar av unionen, det är bra för…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska fortsätta stå utanför EMU.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt för hela EU att medlemsländerna sköter sin ekonomi. Samtidigt finns unionen till för att vi ska hjälpa och stötta varandra.

  Argument:Det är viktigt för hela EU att medlemsländerna sköter sin ekonomi. Samtidigt…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Frihandel ska inte gå före tex djurskydd, människors hälsa och arbetsvillkor eller klimat och miljö. Därför ska länder få ställa högra krav utan att EU-regler sätter stopp för det.

  Argument:Frihandel ska inte gå före tex djurskydd, människors hälsa och arbetsvillkor…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fördel om alla EU-länder hjälper till med att ta emot asylsökande. De som vägrar bör dessutom få minskat ekonomiskt stöd från EU. (Som te.x. Ungern, Polen och Rumänien)

  Argument:Det är en fördel om alla EU-länder hjälper till med att ta emot asylsökande. De…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Grundprincipen ska vara fri rörlighet inom EU. Därför bör gränskontrollerna tas bort så fort som möjligt.

  Argument:Grundprincipen ska vara fri rörlighet inom EU. Därför bör gränskontrollerna tas…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det blir betydligt bättre om alla länder hjälps år att ta emot flyktingar.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att upprätthålla.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges lagstiftning är bra och skulle kunna användas på EU-nivå.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är helt fel att företag ska göra polisens jobb. Jag vill ha ett fritt och öppet internet där det är möjligt att länka till nyheter utan att begränsas av krav på licenser.

  Argument:Det är helt fel att företag ska göra polisens jobb. Jag vill ha ett fritt och…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det borde vara en självklarhet.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare är redan idag högst begränsad och gäller endast akuta insatser. Att ta bort även den rätten vore katastrofalt.

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare är redan idag högst begränsad och…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin kropp.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Förutsatt att gränspolisen fokuserar på att hindra smuggling av narkotika och vapen vore det bra.

  Argument:Förutsatt att gränspolisen fokuserar på att hindra smuggling av narkotika och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det förebyggande arbetet är allra viktigast för fred och säkerhet. Vid risk för folkmord eller liknande katastrofer kan dock fredsbevarande styrkor behövas.

  Argument:Det förebyggande arbetet är allra viktigast för fred och säkerhet. Vid risk för…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla bör arbeta på lika villkor i Sverige.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet bör förändras så att det gynnar ett ekologiskt och klimatsmart jordbruk.

  Argument:Stödet bör förändras så att det gynnar ett ekologiskt och klimatsmart jordbruk…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag är inte principiellt emot att förbättra grödors egenskaper genom genmodifiering, men det kan vara förenat med risker om det går fel. Därför ska försiktighetsprincipen gälla.

  Argument:Jag är inte principiellt emot att förbättra grödors egenskaper genom…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Energi- och miljöspecialist

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Blandat, lyssnar på många olika

Film

Game of Thrones

Författare/bok

Blandat, finns många bra.

TV-program

Mästarnas mästare

Radioprogram/podd

Ekot

Sport

Klättring, fridykning, hockey och MMA

Hobby

Friluftsliv. Fjällvandra, paddla kajak, åka skidor.

Mat

Lassange

Dryck

Öl