SD
Linda Lindberg

Linda Lindberg

Sverigedemokraterna (plats 9)
46 år, Helsingborg

Presentera dig själv

Är en pragmatisk två-barns mamma hemmahörande i Helsingborg som helhjärtat kommit att engagera mig alltmer i det politiska arbetet. Upplevs av många som lite av en arbetsmyra i kombination med en viss mån av tidsoptimism.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

På sikt vill jag se ett sammanhållet EU som värnar starka nationer och dess självbestämmande och där beslutandet ligger nära medborgarna. Ett EU som enar och håller ihop Europa som världsdel, där vi är en stark kraft inte minst i handelsfrågor och brottsbekämpning.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Frågor som rör varje lands sociala välfärdsfrågor. EU ska inte besluta om ex föräldraförsäkring och barnomsorg. Det är att gå för långt.

 • Demokrati

  Att EUs befogenheter över medlemsstaterna minimeras så att varje lands demokratiska rätt att fatta sina egna beslut stärks, samt en stärkt vetorätt.

 • Annat område

  EU tar nu steg i riktning mot ett gemensamt pensionssystem på EU-nivå. Det säger vi nej tack till.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Vår partiledare Jimmie Åkesson, som är en av Sveriges starkaste politiker som har fått utstå en urkass retorik och jargong under många år.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Vi värnar medlemsländernas självbestämmande och menar att besluten ska ligga så nära medborgarna som möjligt.

  Argument:Vi värnar medlemsländernas självbestämmande och menar att besluten ska ligga så…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Så som EU ser ut idag skulle jag vilja påstå att vi borde lämna EU, men vi ser samtidigt en vinst med en Europeisk union och vill därför kraftigt reformera EU inifrån.

  Argument:Så som EU ser ut idag skulle jag vilja påstå att vi borde lämna EU, men vi ser…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ser gärna folkomröstningar men de ska då endast hållas på nationell nivå.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frågan är nationell och bör regleras av varje medlemsland. Sen frågor som är gränsöverskridande, som exempelvis trafficking, där bör EU har en viktig funktion.

  Argument:Frågan är nationell och bör regleras av varje medlemsland. Sen frågor som är…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Även denna fråga bör vara upp till varje medlemsland att avgöra.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ytterligare en fråga som vi menar ska avgöras på nationell nivå.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Här ser vi en fråga som borde hanteras på EU-nivå.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi menar att svenska villkor ska gälla i Sverige.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att komma tillrätta med jämställdhet så menar vi att kvotering är fel väg att gå. Åtgärder för att komma tillrätta med bristande jämställdhet bör dessutom ligga på nationell nivå.

  Argument:För att komma tillrätta med jämställdhet så menar vi att kvotering är fel väg…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska vara upp till varje familj att själv bestämma hur man vill fördela föräldraledighet, och absolut ingen fråga för EU att hantera.

  Argument:Det ska vara upp till varje familj att själv bestämma hur man vill fördela…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Även här är det en fråga för varje land att avgöra.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag är före detta egenföretagare och utbildad florist.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande