KD
Lili André - Fotograf: Frank Julin

Lili André

Kristdemokraterna (plats 22)
50 år, Gävle

Presentera dig själv

En engagerad person i samhällets utmaningar. Min profession är regional utveckling för tillväxt i Sverige. Är engagerad i ideella föreningar. Som politiker sitter jag i region- och kommunfullmäktige samt är ordförande för partidistriktet och har en plats i partistyrelsen. Står på KDs EU-lista.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU gör rätt saker på rätt nivå. EU är en gemenskap för fred, fri rörlighet, mänskliga rättigheter, stark inre marknad och handel för fler jobb. Ska ha respekt för varje lands självbestämmanderätt men genom EU trycka på för ökad välfärd i varje medlemsland. EU med mandat gentemot övriga världen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Att EU gör rätt saker på rätt nivå. Att EU med gemensam kraft är en stark spelare i de stora övergripande frågorna gentemot övriga världen.

 • Demokrati

  Stärka EUs inre kraft i frågan om mänskliga rättigheter, inre marknad, fri rörlighet. EU - En familj av länder.

 • Miljö och klimat

  Ny miljöteknik inom vägtransporter, industrin och jordbrukssektorerna.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Politisk bakgrund

Har varit kommun- och landstingspolitiker under många år. Sitter i partistyrelsen och är ordförande för partidistriktet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Ebba Bush Thor. En person med ett ledarskap som är transparent, inkluderar, engagerar, är tydlig och orädd.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, KDs värdegrund är densamma och vår politik utgår från den. En röst för de mest utsatta. Inget överstatligt styre i alla frågor. Trygghet i välfärden och valfrihet i den mindre gemenskapen.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU är bra för fred, fri rörlighet, mänskliga rättigheter, miljö- och klimatomställning, stark inre marknad och handel för fler jobb. Inte lägga sig i arbetsmarknads- välfärds- och regionalpolitiken.

  Argument:EU är bra för fred, fri rörlighet, mänskliga rättigheter, miljö- och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. EU ska vara en stark aktör globalt för omställning inom miljö- och klimat.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi värnar om varje lands bestämmanderätt. Olämpligt att EU ska bestämma om varje lands välfärdsfrågor.

  Argument:Vi värnar om varje lands bestämmanderätt. Olämpligt att EU ska bestämma om…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Vi välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt. EU ska vara ett kompletterande verktyg för mellanstatligt försvarssamarbete. Vi säger till gemensamt EU-försvar.

  Argument:Vi välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt. EU ska vara ett…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden. Eurozonen, extremt viktigt att EU är större än detta och att vi utgår från den.

  Argument:EU har byggt fred och försoning och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till.

  Argument:Nej. Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) ska också möts av konsekvenser inom ramen för EU

  Argument:Den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Nej, Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast,men det är viktigt med ordentliga konsekvensanalyser om de faktiska resultaten av olika förslag på förbud

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regioner

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Sverige ska för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Nej, Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig.

  Argument:Ja, EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument: Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar.

  Argument:Nej, EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Ja, Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, Vi måste hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontrollerna.

  Argument:Nej, Vi måste hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, sexköpslagstiftning lämnar sig för överstatligt kompromissande.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Nej, Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ganska bra förslag. De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:Ganska bra förslag. De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan olika EU-länder och EU bör respektera demokratiska beslut fattade i medlemsländerna.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer vi förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid beho

  Argument:Ja, Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige.Nej till att ge facken en sådan rättighet på EU-nivå

  Argument:Nej, Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:Ja, EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Finns fördelar med GMO-grödor. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:Finns fördelar med GMO-grödor. Kristdemokraterna vill tillämpa…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:Nej, EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat som att förbjuda nyblivna mammor att jobba.

  Argument:Nej, Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, En procent av EU:s budget går till bistånd. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi bekymrade över. därför ja till ökning.

  Argument:Ja, En procent av EU:s budget går till bistånd. Att så få medlemsländer i sina…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Samverkansledare på KTH. En kanal för samverkan med bl.a. företag för ökad kompetensförsörjning.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Coldplay, U2

Film

Good Will Hunting (1997)

Författare/bok

John Maxwells ledarskapsböcker

TV-program

Folkliga program som Let's dance och Skavlan.

Radioprogram/podd

Poddar som handlar om innovationer och ledarskap

Sport

Gymmet

Hobby

Engagemang i olika föreningar och i politiken där människor får växa och göra skillnad i samhället.

Mat

Lax i olika former

Dryck

Golden Latte (havredryck, ingefära, gurkmeja)