KD
Lars Thunberg - Fotograf: Mats Alm

Lars Thunberg

Kristdemokraterna (plats 32)
60 år, Helsingborg

Presentera dig själv

Jag är 58 år, smålänning men bor i Helsingborg sedan 1983. Kommunalråd i Helsingborg. Stark miljöprofil och ledande under många år i nationella miljönätverk. Idag ordf i stadens vård- och omsorgsnämnd. Gift och har tre vuxna söner. Statsvetare, marknadsekonom och folkhögskollärare.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU har om tio år enats om en tuffare klimatpolitik och lyckats fasa ut fossila bränslen. Vi har en solidarisk migrationspolitik där alla länder tar ansvar. EU har ett hållbart transportsystem som binder ihop länder och regioner med höghastighetsbanor. Varje EU-land tar ansvar för sina medborgare.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

 • Mänskliga rättigheter

 • Regional utveckling

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:På miljö- och klimatområdet behöver EU vara tuffare och kunna fatta mer långtgående beslut för att vi ska kunna nå klimatmålen.

  Argument:På miljö- och klimatområdet behöver EU vara tuffare och kunna fatta mer…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimat- och miljöpolitiken är ett av de starkaste argumenten för att Sverige ska vara med i EU. Vi har stora möjligheter att göra skillnad om EU gör gemensam sak och påverkar också övriga världen.

  Argument:Klimat- och miljöpolitiken är ett av de starkaste argumenten för att Sverige…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ett starkt samarbete i Europa, i grunden är det ett omistligt fredsprojekt. Men beslut måste fattas på rätt nivå och EU ska inte lägga sig i allt.

  Argument:Vi behöver ett starkt samarbete i Europa, i grunden är det ett omistligt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är bränslet och inte flygresorna som är problemet. En skatt på utsläppen vore bättre.

  Argument:Det är bränslet och inte flygresorna som är problemet. En skatt på utsläppen…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan är en typisk fråga som måste lösas gemensamt i EU. De länder som inte tar sitt ansvar ska inte få ekonomiskt stöd utan vidare.

  Argument:Migrationsfrågan är en typisk fråga som måste lösas gemensamt i EU. De länder…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förbudet är bra men varje land måste själv få bestämma. Bra att exempelvis Frankrike har följt Sveriges exempel.

  Argument:Förbudet är bra men varje land måste själv få bestämma. Bra att exempelvis…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Samkönade par ska ha rätt att ingå äktenskap men EU ska inte fatta dessa beslut i sociala frågor.

  Argument:Samkönade par ska ha rätt att ingå äktenskap men EU ska inte fatta dessa…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är hemlandet som har huvudansvaret om man inte jobbar och betalar skatt i ett annat EU-land.

  Argument:Det är hemlandet som har huvudansvaret om man inte jobbar och betalar skatt i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Rätten till abort är naturlig, men EU ska inte fatta dessa beslut.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ingen fråga för EU

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra! Att så få EU-länder uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är ett problem.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra! Att så få EU-länder…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och en del franska.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd (tjänstledig som folkhögskollärare)

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet