C
Lars-Erik Lindberg

Lars-Erik Lindberg

Centerpartiet (plats 55)
55 år, Mörarp

Presentera dig själv

Jag är en målinriktad och analytisk person. Förståelse för processer och helheter i system av system Att få teori och praktik till att fungera med människan i centrum är ett viktigt mål. Närodlad politik, att rätt beslut skall fattas på rätt nivå. Verklighetsbaserade och pragmatiska lösningar i både

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En stabil och långsiktig säkerhetspolitik med tryggad försörjning och hållbar tillväxt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  En stabil och långsiktig säkerhetspolitik NATO GUSP

 • Jordbruk och fiske

  Tryggad försörjning Antibiotikafri djuruppfödning

 • Miljö och klimat

  Hållbar tillväxt

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Mångsidig och på flera nivåer

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:NATO är det verktyg som bör användas för ökad samordning.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Tror detta är en FN-stadga

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:NATO bör vara den verktygslåda som skall användas alternativt de egna medlemsländerna.

  Argument:NATO bör vara den verktygslåda som skall användas alternativt de egna…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Projektör/Markavtalsberedare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Saga

Film

Once Upon a time in America

Författare/bok

Den Hemlighetsfulla ön

TV-program

Dokumentärer

Radioprogram/podd

Radiosporten

Sport

Cykel och Fotboll

Hobby

Fiske

Mat

Svenskt Kött

Dryck

Öl