M
Kristina Lutz

Kristina Lutz

Moderaterna (plats 26)
48 år, Johanneshov

Presentera dig själv

Statsvetare med inriktning på utrikespolitik. Moderat sen 1989. Fritidspolitiker sen 2006. 20 års erfarenhet av att arbeta med EU och utrikesfrågor i olika projekt, på riksdagen, regeringskansliet och som stabschef i EU parlamentet. Halvtysk från Nyköping. Visionär realist med hjärtat i skärgården

Vad har du för vision för EU om 10 år?

2029 har EU förtroende och engagemang bland medborgarna, löst kärnuppgifterna. Har en stark ekonomi och är en ledande utrikes och säkerhetspolitisk aktör. Vi har ett stabilare EU med en effektiv politik, beslutsfattande byråkrati och budget. Modernt, reforminriktat och tryggt för alla som lever här.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Frihandeln har byggt Sveriges och EUs välstånd. Vi ska vara de främsta förespråkarna och ledande i arbetet för fler och bättre frihandelsavtal

 • Säkerhet och försvar

  I en orolig omvärld med nya hot behöver EU en stark gemensam utrikespolitisk röst och ett utvecklat försvars och säkerhetspolitiskt samarbete.

 • EU:s framtid

  Sammanfattar allt i det vägskäl EU är i. EU är i grunden ett fantastiskt fredsprojekt men behöver nu hitta och utveckla sin roll, form och prios

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Politisk bakgrund

Gick med i MUF Nyköping 1989. Sen en rad uppdrag för MUF och sedan student/kårpolitiken i Umeå, på nationell och internationell nivå. Förtroendevald fritidspolitiker i Stockholms stad sen 2006. Just nu i bland annat kommunfullmäktige. Haft flera och långa avbrott från partipolitiken- bra och viktigt

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Har politiska förebilder från både höger och vänster som bra och handelskraftiga politiker. Margaret Thatcher och Helmut Schmidt för att nämna två.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Gick med när jag var 16. Att inte ändra åsikt med ökad kunskap, livserfarenhet och en förändrad omvärld vore märkligt. Politiker ska stå på en stabil ideologisk grund men kunna omvärdera och tänka nyt

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vid gemensamma problem ska EU göra mer för att lösa dem. När medlemsländerna bättre sköter saker själva, så ska EU inte ha mer inflytande. Vi ska värna subsidiaritetsprincipen.

  Argument:Vid gemensamma problem ska EU göra mer för att lösa dem. När medlemsländerna…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Sverige och EU har världens mest ambitiösa klimatmål och det är bra. Nu måste fler länder i världen ta ett större ansvar och då ska EU säkerställa att vi leder omställningen genom att skärpa målen.

  Argument:Sverige och EU har världens mest ambitiösa klimatmål och det är bra. Nu måste…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över exempelvis svensk arbetsmarknad, familjepolitik och välfärd. Vi vill inte kompromissa bort svenska förhållanden med andra medlemsländer som inte kommit lika långt som oss.

  Argument:EU ska inte bestämma över exempelvis svensk arbetsmarknad, familjepolitik och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet inom EU utökas, som ett komplement till Nato. Det är särskilt viktigt i ett försämrat säkerhetsläge.

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar eller undergräver dessa kärnvärden bör straffas. EU är ett samarbete för demokratier.

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en offensiv miljö- och klimatpolitik så att vi klarar klimatutmaningen.

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa engångsartiklar av plast. Återvinningen av plast måste öka och nedskräpningen, i exempelvis haven, minska.

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I stället bör resurser gå till EU kärnuppgifter, det bästa sättet att hjälpa fattiga regioner är ett ekonomiskt starkt EU

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För Moderaterna är det inte aktuellt att införa Euron. Det kan det bli först den dagen då det finns ett brett folkligt stöd och det på allvar skulle gynna svensk ekonomi.

  Argument:För Moderaterna är det inte aktuellt att införa Euron. Det kan det bli först…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de gemensamma finanspolitiska ramverken respekteras. Att inte följa regelverket bör få konsekvenser.

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s inre marknad måste förverkligas fullt ut för att den ska nå sin fulla potential. Det gynnar konsumenter, jobb och företag och stärker tillväxten i Sverige.

  Argument:EU:s inre marknad måste förverkligas fullt ut för att den ska nå sin fulla…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att ta emot människor på flykt är ett gemensamt ansvar och ska fördelas proportionerligt. Därför måste större ekonomisk press sättas på de EU-länder som inte tar sitt ansvar.

  Argument:Att ta emot människor på flykt är ett gemensamt ansvar och ska fördelas…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta ett oproportionerligt ansvar. Fler EU-länder måste ta emot asylsökande.

  Argument:Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den som inte har asylskäl inte ska få komma in i Europa. Bl.a. för att minska de farliga resorna över Medelhavet.

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste bekämpas kraftfullt. Frågan bör dock fortsatt regleras nationellt.

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet. Upphovsrätten bör samtidigt uppdateras för att fungera i ett digitaliserat samhälle

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar och vill stärka hbtq-rättigheter och vill att partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU. Giftermål i ett land måste erkännas i alla EU länder

  Argument:Vi värnar och vill stärka hbtq-rättigheter och vill att partnerskap och…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag. Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt bistånd vid behov.

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Därför står vi bakom svensk abortlagstiftning och tycker att det är bra om fler länder följer vårt exempel

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Därför står vi bakom…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred och stabilitet, förebygger terrorism och främjar mänskliga rättigheter runt om i världen.

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller hållbar prioritering. I stället måste lantbrukare få förbättrade villkor genom sänkta skatter minskat regelkrångel.

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska inte ge EU inflytande över vare sig vår föräldraförsäkring eller familjepolitik.

  Argument:Vi ska inte ge EU inflytande över vare sig vår föräldraförsäkring eller…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Vi vill se en effektivisering av EU:s utvecklingssamarbete med fokus på kvalitet och resultat. Behoven i världen är enorma då behövs fokuserat bistånd

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Vi vill se en effektivisering av…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Det är en fråga EU absolut inte borde ha inflytande över.

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Flytande engelska, varit mitt arbetsspråk ( bott i USA under flera år) Tyska helt OK. Förstår det mesta men pratar sämre Franska och spanska på turistnivå Kuriosa- läser flera kyrilliska alfabet

Vad har du för yrke?

Utbildad statsvetare med bred akademisk bakgrund. Senast arbetat som utrikespolitiskt sakkunnig.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Hobby

Kultur i alla former, nya resmål, havet/skärgården/bad, familj, vänner, promenader, boksamlare.