C
Kristina Jonäng - Fotograf: Bodil Bergqvist ( bilden är friköpt)

Kristina Jonäng

Centerpartiet (plats 5)
52 år, Ljungskile

Presentera dig själv

Glad, arbetsam och en social personlighet. Född och uppvuxen på familjejordbruk Handelsstudent från Göteborgs Universitet Mamma till tre ungdomar mellan 15-20 år Lång politisk erfarenhet på alla nivåer. Historiskt intresserad, brinner för mitt kulturarv.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett fredligt och demokratiskt Europa som håller samman och som klarat av klimatutmaningen. Ett innovativt och öppet Europa med en stark internationell konkurrenskraft. Ett säkert Europa som klarar av en stor andel egen livsmedelsförsörjning. Ett miljömässigt och socialt hållbart Europa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Att uppnå Parisavtalet. Använd EUs forskningsmedel ( Horizon2020) för att fullfölja ambitionerna och låt de resurserna samspela med nat resurser.

 • Jordbruk och fiske

  EUs jordbrukspolitik är angeläget för att garantera mat till hela Europas befolkning. Sund och säker mat är en viktig del av säkerhetspolitiken.

 • Regional utveckling

  För att främja fred och demokrati krävs att Europa håller samman. Regionalfonden och socialfonden är viktiga för att skapa jobb och framtidstro.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Jobbat med både kommun- och landstingspolitik på 80- och 90- talet. Har varit ungdomspolitiker och lärt mig från grunden under lång tid. Har varit regionråd sedan 2010. Har erfarenhet av riksdag och regering, främst inom miljö/klimat. Har varit ersättare i Europaparlamentet från 1995-2009.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson Angela Merkel Hillary Clinton

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag röstade nej till EU år 1994. Men har därefter anpassat mig. Viktigt att vara konstruktiv. I EMU- omröstningen 2003 röstade jag ja. Idag tycker jag att Sverige klarat sig bra utanför EMU,.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det finns tendenser till att EU lägger sig i alltför många detaljer. Det finns också tendenser till att ministerrådet, dvs nationernas regeringar kommer till EU med alltför många nationella låsningar

  Argument:Det finns tendenser till att EU lägger sig i alltför många detaljer. Det finns…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Det behövs ingen social pelare, men ministerrådet måste klara av att samarbeta mer i frågor kring arbetsmarknad och folkhälsa.

  Argument:Det behövs ingen social pelare, men ministerrådet måste klara av att samarbeta…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU, under förutsättning att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar ska användas med stor restriktivitet. Men kan aldrig uteslutas.

  Argument:Folkomröstningar ska användas med stor restriktivitet. Men kan aldrig…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är angeläget att EU är tydlig med klimatfrågan.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot vill vi använda andra medel på EU-nivå för att kunna bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan människor lyftas ur fattigdom, vilket gynnar hela Europa. Socialfonden o regionalfonden spelar också roll för glesbygd i Sverige

  Argument:EU ska hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Själv röstade jag ja till Euro, men idag har jag ändrat inställning.

  Sverige klarar sig bra utanför Euro.

  Argument:Själv röstade jag ja till Euro, men idag har jag ändrat inställning. Sverige…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska gälla även kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Schengenavtalet bygger i princip på borttagande av alla gränskontroller. Men det är rimligt att varje regering själv bedömer när gränskontroller ska tas bort.

  Argument:Schengenavtalet bygger i princip på borttagande av alla gränskontroller. Men…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behövs för jämn fördelning mellan EU-länderna. Sverige har allt att tjäna på att kunna ta emot många flyktingar. Vi behöver fler invånare.

  Argument:En fördelningsnyckel behövs för jämn fördelning mellan EU-länderna. Sverige har…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten ska värnas.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Men EU ska undvika att ta över lagstiftningen på det området.

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Men EU ska undvika att ta över lagstiftningen på…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Centerpartiet anser att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Centerpartiet anser att ansvaret inte ligger…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Centerpartiet tror på alla människors lika rätt och värde och menar att det är…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om du jobbar i ett EU-land och betalar skatt i ett annat har du rätt till exempelvis barnbidrag idag. Det bör vara så även fortsättningsvis.

  Argument:Om du jobbar i ett EU-land och betalar skatt i ett annat har du rätt till…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en självklarhet att ha fri aborträtt, enligt Centerpartiet. Samtidigt ska aldrig EU lägga sig i varje nations jämställdhetspolitik.

  Argument:Det är en självklarhet att ha fri aborträtt, enligt Centerpartiet. Samtidigt…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s inre marknad har aldrig följts upp av en ordning och reda när det gäller den yttre gränsen. Det behövs en bättre kontroll av EU:s yttre gräns.

  Argument:EU:s inre marknad har aldrig följts upp av en ordning och reda när det gäller…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Schyssta villkor på arbetsmarknaden är viktigt, men aldrig nödvändigtvis genom kollektivavtal.

  Argument:Schyssta villkor på arbetsmarknaden är viktigt, men aldrig nödvändigtvis genom…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU behöver fokusera på jordbruk och ökad konkurrenskraft. Jordbruksstödet kan bidra till att fullfölja klimatåtaganden.

  Argument:EU behöver fokusera på jordbruk och ökad konkurrenskraft. Jordbruksstödet kan…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hela Europa behöver en ökad jämställdhet. Men det är tveksamt om det sker bäst genom kvotering i börsstyrelser.

  Argument:Hela Europa behöver en ökad jämställdhet. Men det är tveksamt om det sker bäst…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om den fria rörligheten ska fungera krävs att EU ökar samarbetet kring frågor som hänger samman med exempelvis föräldraledighet. Tveksamt om det ska ske genom ökad överstatlighet.

  Argument:Om den fria rörligheten ska fungera krävs att EU ökar samarbetet kring frågor…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Centerpartiet anser att en större andel av biståndet ska gå till de allra fattigaste nationerna.

  Argument:Centerpartiet anser att en större andel av biståndet ska gå till de allra…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europa ska ha en nationell förvaltad rovdjursförvaltning.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska flytande Tyska hjälpligt

Vad har du för yrke?

Heltidspolitiker just nu Ca fyra års erfarenhet som journalist Fil kand ekonomisk historia

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bonnie Tyler Laura Branigan Tina Turner Rod Stewart Ulf Lundell Bruce Springsteen

Film

Mitt Afrika, Mamma Mia och andra filmer med Meryl Streep

Författare/bok

Herman Lindqvist, bland annat boken om Karl XII Läser gärna biografier, t ex om Zlatan

TV-program

Bron Beck

Radioprogram/podd

Historiepodden Star FM

Sport

Kollar gärna på fotboll och tennis. Går på bandy ibland. För egen del blir det ofta en joggingtur.

Hobby

Fixa i trädgården med egna tomater eller ringblommor. Skriva och fotografera är viktigt för mig.

Mat

Nötkött från Gröna gårdar eller Hälsingestintan. Färsk potatis och färska jordgubbar.

Dryck

Hemmagjord svartvinbärssaft Rött vin ibland.