MP
Kristian Ek

Kristian Ek

Miljöpartiet (plats 38)
52 år, Nynäshamn

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska inte detaljstyra, utan sätta ramarna där vi har gemensamma intressen, som hur tar gemensamt ansvar för klimat och miljö, men också för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter

  Argument:EU ska inte detaljstyra, utan sätta ramarna där vi har gemensamma intressen,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:All forskning pekar på att vi måste ta klimatet på allvar och att vi måste göra det på en strukturell nivå.

  Argument:All forskning pekar på att vi måste ta klimatet på allvar och att vi måste göra…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Det hänger i hop med klimat och miljöfrågan. Det är inte de som har minst pengar som sätter det stora fotavtrycken. Därför måste vi gemensamt se till att klimatomställningen blir socialt hållbar.

  Argument:Det hänger i hop med klimat och miljöfrågan. Det är inte de som har minst…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har en plattform, som det visserligen behöver skruvas på så att den gör rätt saker, men där vi också har möjlighet att ta gemensamt ansvar för vår planet och allas rätt till ett gott liv.

  Argument:Vi har en plattform, som det visserligen behöver skruvas på så att den gör rätt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är enormt viktigt att vi har oberoende media

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste ta gemensamt ansvar. Sen beror det ju på hur landets förutsättningar såg ut från början och hur planen ser ut, varför inte målet uppnåts

  Argument:Vi måste ta gemensamt ansvar. Sen beror det ju på hur landets förutsättningar…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut. Det måste vara billigare att åka tåg, vilket redan nu är beskattat. Att flyga i tjänsten bör minimeras och att åka tåg eller mötas digitalt premieras.

  Argument:Absolut. Det måste vara billigare att åka tåg, vilket redan nu är beskattat…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plaster skadar vår miljö enormt.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att klimat och miljöomställningen ska fungera måste det ske solidariskt.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste ju bero på vad underskottet beror på

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste hjälpas åt att ta emot asylsökande och även göra detta på ett sätt där mänskliga rättigheter tas på allvar.

  Argument:Vi måste hjälpas åt att ta emot asylsökande och även göra detta på ett sätt där…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver hjälpa varandra och se oss som en helhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns ju en anledning till att människor flyr

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att få vara den man är och älska den man älskar

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är självklart att en individ har rätten till sin egen kropp.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag