KD
Kjell-Arne Ottosson

Kjell-Arne Ottosson

Kristdemokraterna (plats 29)
48 år, Töcksfors

Presentera dig själv

Jag är en 43-åring man från västra Värmland som vanligtvis jobbar som lärare. Efter valet 2018 sitter jag i Sveriges riksdag. Min fritid tillbringar jag gärna ute i skogen, på sjön eller på fjället. Gillar även att läsa böcker och resa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som tar sig an viktiga kärnfrågor som måste drivas över nationsgränserna för att vi ska se resultat. Subsidiaritetsprincipen är oerhört viktig. Beslut ska tas på bästa ändamålsenliga nivå, därför ska t.ex. jaktfrågor, skogsfrågor etc. beslutas i Sveriges riksdag.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Vi måste ta tillbaka en del av den makt som Bryssel tagit över. Inom vissa frågor såsom jakt- och skogsfrågor ska besluten tas nationellt.

 • Miljö och klimat

  EU måste ta på sig ledartröjan och vara ett gott föredöme för att få alla Europas länder med på omställningen för klimatets skull.

 • Migration och flyktingar

  Hela Europa måste hjälpa till att ta ansvar för alla de människor som är på flykt undan krig och förtryck.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Politisk bakgrund

Engagerad i kommunpolitiken i Årjängs kommun sedan valet 1998. Jag har varit nämndsordförande, kommunstyrelsens vice ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. Efter valet 2018 sitter jag i Sveriges riksdag.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill, för hans mod och hans sätt att tala

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis miljöpolitiken.

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige skall vara ett föredöme.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi vill ändra det globala regelverket så beskattning av flygbränsle möjliggörs. Fler åtgärder behövs även för att få fram förnybart flygbränsle.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi vill ändra det globala…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det stödde Kristdemokraterna. Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast.

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regioner

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Kristdemokraternas mening är därför att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig.

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi arbetar för att de yttre gränserna ska fungera bättre, vilket också skulle innebära att de inre gränskontrollerna kan tas bort.

  Argument:Vi arbetar för att de yttre gränserna ska fungera bättre, vilket också skulle…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt Medelhavet så att färre tar dessa farliga vägar.

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst, dock det ligger under den nationella kompetensen.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst,…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan olika EU-länder och EU bör respektera demokratiska beslut fattade i medlemsländerna.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer Kristdemokraterna förslaget om EU-gemensam gränspolis.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. EU som enhet bör i den bemärkelsen öka sitt bistånd.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. EU som…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jakt och viltvård sköter vi bäst själva. Det ska absolut falla under den nationella kompetensen. Ska vi få acceptans för rovdjuren måste vi kunna förvalta dem nationellt.

  Argument:Jakt och viltvård sköter vi bäst själva. Det ska absolut falla under den…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Norska, engelska

Vad har du för yrke?

Grundskollärare svenska/so

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare men 80-talsmusik slår högt. Soul och gospel är andra favoriter.

Film

Filmer med andravärldskrigstema, såsom Örnnästet, Kanonerna på Navarone, Max Manus etc.

Författare/bok

Milleniumtrilogin

TV-program

Dokumentärer

Radioprogram/podd

Det politiska spelet

Sport

Längdskidor och skidskytte

Hobby

Jakt, friluftsliv, läsa, resa

Mat

Svenskt kött!

Dryck

Mjölk och kaffe, men var för sig