V

Kerstin Joelsson Wallsby

Vänsterpartiet (plats 12)
65 år, Uddevalla

Presentera dig själv

Undersköterska på ett demensboende i Göteborg. Gift och har två vuxna barn och 7 barnbarn. Bor i en mindre stad på västkusten, men är uppväxt på landsbygden i Munkedal. Har tidigare arbetat många år i sjukvården på sjukhus och inom hemtjänsten.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som är fossilfritt, där det är naturligt och lätt att boka tåg. Ett EU utan murar mot övriga länder och en solidarisk flyktingpolitik. Mänskliga rättigheter ska prägla arbetet i parlamentet och kvinnors rättigheter. Om du arbetar i Sverige så gäller våra kollektivavtal.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Tåg istället för flyg. Flygskatten ska betalas av de som använder flyget mest.

 • Migration och flyktingar

  Inga murar i Europa eller till Europa. Solidarisk flyktingpolitik

 • Mänskliga rättigheter

  Rättighet till sysselsättning, bostad och trygghet. Kvinnors rättigheter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

21

Politisk bakgrund

Politiskt aktiv sedan 1998 i kommunpolitiken och landsting/regionpolitiken.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Att Sverige är neutral är väldigt viktigt.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi driver inget utträde just nu och det är ingen fråga för EU. Den frågan får debatteras i Sveriges riksdag.

  Argument:Vi driver inget utträde just nu och det är ingen fråga för EU. Den frågan får…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som flyger mest ska skatta mest

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns med i vårt partiprogram

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik där alla länder ska ingå

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Upp till varje land att bestämma

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Undersköterska

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Darin, Björn Afzelius, mm

Film

Titanic

Författare/bok

Deckare

TV-program

Frågesport, musikprogram

Radioprogram/podd

Mix megapol, P4 Väst

Sport

Friidrott

Hobby

Politik, kultur

Mat

Fisk och skaldjur

Dryck

Te