S
Kenneth Johannesson - Fotograf: Kenneth Johannesson

Kenneth Johannesson

Socialdemokraterna (plats 34)
51 år, Arvika

Presentera dig själv

Jag är en fyrabarnspappa till döttrar mellan 8-29 år. Jag engagerade mig politiskt när jag lyssnade på pappas och farfars diskussioner. Jag är kommun - och regionpolitiker och har också uppdrag inom Assembly of European Regions.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska utveckla sin fredsförebyggande funktion genom att sprida ett demokratiskt funktionssätt, vilket rymmer mänskligs rättigheter och respekt för ett demokratiskt system med rättsstat, fria val, yttrandefrihet samt en hållbar förutsättning genom social trygghet och en frisk miljö.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Hårdare EU-tag mot Ungern och Polen för brott mot EUs rättsstatsprinciper.

 • Regional utveckling

  Strukturfonder som bidrar till regional utveckling genom mervärdet i erfarenhetsutbyten Europas regioner emellan.

 • Jämställdhet

  Jämställdhetsfrågan för med sig så mycket andra bra värderingar utöver rättvisan mellan kvinnor och män.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Politisk bakgrund

Kommun - och regionpolitik och internationellt politiskt uppdrag för såväl regionen som partiet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Koncentration av service till större orter för att få högre kvalitet och lägre kostnad. Ser idag ett större värde i att ha mer service på landsbygd. Tror det går att få till den nära servicen bättre.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det är rätt frågor som ligger på EU-nivå.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU har ambitiösa mål men klimathotet kräver att de ökar.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Viktigt med gemensam grundtrygghet i Europa. Underlättar också att konkurrens inte sker med olikhet i trygghet.

  Argument:Viktigt med gemensam grundtrygghet i Europa. Underlättar också att konkurrens…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svårgenomfört och svårtolkat samt hur det ska vägas med andra demokratiska uttryck via nationell demokrati.

  Argument:Svårgenomfört och svårtolkat samt hur det ska vägas med andra demokratiska…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Samtidigt borde det mer handla om krav på utträde än ekonomi.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigare att finna så effektiv metodik som möjligt. Ekonomi kan fungera, men även andra metoder.

  Argument:Viktigare att finna så effektiv metodik som möjligt. Ekonomi kan fungera, men…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Transportsektorn har relativt svårt att minska sin andel av koldioxidutsläppen.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Är ju gjort nu. Kommer leda till innovationer för bättre alternativ.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Skillnader har minskar varför det kan minskas men inte tas bort.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi hade ett tydligt utslag i folkomröstningen.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Å ena sidan viktigt med budgetdisciplin inom EU, å andra sidan hårt med tanke på nationell suveränitet.

  Argument:Å ena sidan viktigt med budgetdisciplin inom EU, å andra sidan hårt med tanke…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kan alltid finnas skäl för undantag.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ofta är det länder som är nettobidragsmottagare som vägrar. Svårt vara solidarisk mot osolidariska länder.

  Argument:Ofta är det länder som är nettobidragsmottagare som vägrar. Svårt vara…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bevakningen av EUs yttre gräns behöver i så fall bli bättre.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kan ju väga in ekonomiska aspekter i någon mån också.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten ska prövas.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätt att kriminalisera sexköp.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Upphovsrätten är viktig, men det får göras klokt.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En värdering som borde vara EU-gemensam.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Länderna har råd att lösa sociala trygghetssystem själva.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-gemensam värdering!

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra, men det kan finnas anledning att göra en egen kontroll.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Militära aktioner som bygger det civila samhällets möjligheter att återhämta sig bra.

  Argument:Militära aktioner som bygger det civila samhällets möjligheter att återhämta…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Arbetare ska inte ställas mot arbetare. Lika lön för lika arbete.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Lärare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Depeche Mode

Film

Sagan om ringen-triologin

Författare/bok

Roald Dahl

TV-program

Melodifestivalen

Radioprogram/podd

Nyheter / Fördjupningar

Sport

Friidrott

Hobby

Resor med familjen

Mat

Fläskkotlett och bearnaisesås/pommes

Dryck

Vatten