MP
Katarina Folkeson - Fotograf: Pauline Gyllengahm

Katarina Folkeson

Miljöpartiet (plats 31)
28 år, Örebro

Presentera dig själv

Mitt engagemang grundar sig i kampen mot vapenexport och för fred. Jag brinner för mänskliga rättigheter, fredsfrågor och klimatpolitik. Jag är språkrör för Gröna Studenter och vill driva en kunskapsbaserad politik med tydliga demokratiska värderingar. Jag är ursprungligen från Nora i Bergslagen.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år är EU ännu mer utvecklat som fredsprojekt. Gränserna är öppnare med fler lagliga vägar till EU:s länder och reglerna kring vapenexport är mycket striktare. Utsläppen har minskat med 50% och det finns en tydlig plan för hur vi ska möta klimatkrisen och klara oss under 1,5-gradersmålet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Jag vill arbeta för ett hållbart samhälle där vi klarar klimatutmaningen tillsammans.

 • Säkerhet och försvar

  Jag vill arbeta för fred, mot vapenexport och mot militär upprustning.

 • Migration och flyktingar

  Jag vill arbeta för fler lagliga vägar till EU och ett öppet samhälle där Europa är en trygghet för den som är på flykt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Ersättare i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro 2011-2012 Styrelseledamot Grön Ungdom Örebro 2012 Ordförande GU Örebro 2014-2015 Anställd MP Örebro 2014 Anställd Gröna Studenter 2018 Anställd MP Örebro län 2018 Anställd MP Örebro från 2019 Språkrör Gröna Studenter från 2019

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela, Alice Bah Kuhnke, suffragetterna, Rosa Parks

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Försvarssamarbetet ska endast gälla civilt försvar och inte militärt försvar. T.ex. ska det inte finnas en gemensam fond för militärt försvar. Det finns fördelar att samarbeta kring krisberedskap.

  Argument:Försvarssamarbetet ska endast gälla civilt försvar och inte militärt försvar…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimathotet är akut, vi kan inte vänta på långsamma lösningar. Alla måste ta sitt ansvar och jobba tillsammans.

  Argument:Klimathotet är akut, vi kan inte vänta på långsamma lösningar. Alla måste ta…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela EU, särskilt i fattiga regioner. Samtidigt bör EU tydligt markera när medlemsländer inte visar respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter.

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela EU, särskilt i fattiga…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Länder ska kunna välja att ha mer ambitiösa krav, t.ex. inom miljö, säkerhet eller djurskydd.

  Argument:Länder ska kunna välja att ha mer ambitiösa krav, t.ex. inom miljö, säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vill dock stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i Sverige.

  Argument:Vill dock stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Vi måste skapa lagliga vägar så att det går att ta sig till EU för att söka asyl utan att riskera livet.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Vi måste skapa lagliga vägar så att det…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I framtiden vill jag se lagliga vägar för asylsökande in i Europa. Då skulle Frontex kunna spela en viktig roll för att rädda liv på havet och se till att vapen eller narkotika inte kommer in i EU.

  Argument:I framtiden vill jag se lagliga vägar för asylsökande in i Europa. Då skulle…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska bygga vidare på det civila fredsarbetet, som fredsbyggande, bistånd, diplomati och ett stärkt civilförsvar.

  Argument:EU ska bygga vidare på det civila fredsarbetet, som fredsbyggande, bistånd,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vill istället öka miljö- och landsbygdsstödet. Vi behöver en rättvis omfördelning av EU-medel så att det lönar sig att ställa om från konventionellt till ekologiskt och fossilfritt jordbruk.

  Argument:Vill istället öka miljö- och landsbygdsstödet. Vi behöver en rättvis…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ska tvinga på medlemsländer, befolkningar eller konsumenter odlingar eller mat de inte vill ha. Varje land måste ha rätt att säga nej.

  Argument:EU ska inte ska tvinga på medlemsländer, befolkningar eller konsumenter…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är gemensamma regler för hela EU nödvändiga, som art- och habitatdirektivet. Samtidigt ska förvaltningsbeslut fattas på nationell och regional nivå, nära medborgarna.

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är gemensamma regler för hela EU nödvändiga,…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, spanska

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare för Miljöpartiet i Örebro kommun

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Led Zeppelin

Film

Pocahontas, Titanic, Selma, Shakespeare in love

Författare/bok

J.K. Rowling, Harry Potter-böckerna

TV-program

Grey's Anatomy

Radioprogram/podd

Skäringer & Mannheimer

Sport

Dans och simning

Hobby

Dansa salsa och sjunga i kör

Mat

Lasagne och tacos

Dryck

Flädersaft och äppelmust