C
Karola Svensson - Fotograf: Robin Ohlausson

Karola Svensson

Centerpartiet (plats 33)
51 år, Falköping

Presentera dig själv

Jag är engagerad som människa, jag står upp för värderingar och det jag tror på. Har varit företagare i över 20 år men är idag kommunalråd. Är dykare sedan några år tillbaka trots att min stora rädsla är att drunkna. Men man måste våga prova nya saker och utmaningar utvecklar oss som människor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har vi sanerat alla vrak som ligger i våra hav på olja och undvikit en stor naturkatastrof.Vi har 100% förnybar energi och vi exporterar kunskap till andra länder hur de ska ställa om.Vi har regelverk som möjliggör för alla länder att vara olika men samtidigt har lika möjligheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Renare hav -vi måste ta ett gemensamt ansvar för vrak som ligger i våra hav fyllda med olja. Idag vill ingen ta ansvar pga kostnaderna för saneringen.

 • Näringsliv

  EU behövs för fri handel men vi behöver se till att reglementen inte försvårar utan möjliggör. Det ligger även på riksdagen hur man tolkar reglementen

 • Annat område

  Vi behöver utveckla samarbetet och säkerhet, minska utanförskap, behålla freden och jobba för alla människors rättigheter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

2006 kom jag med i barn och utbildningsnämnden, 2010 blev jag ordf. i kultur och fritidsnämnden och sedan 2014 är jag kommunalråd. Har politiskt utbildats inom European Women´s Academy, som Aldepartierna arrangerar.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela är en stark människa som stod upp för sina värderingar och de människor han företrädde. En man som aldrig gav upp.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska besluta i övergripande viktiga frågor för medlemsländerna men våra länder ser olika ut och det måste finnas utrymme för variationer i det övergripande reglementet. T.ex. antal träd i beteshagar

  Argument:EU ska besluta i övergripande viktiga frågor för medlemsländerna men våra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi behöver verkligen ställa om och här har EU en viktig roll där alla medlemsländer behöver hjälpas åt att minska utsläppen och för att lösa klimatfrågan och påverka andra länder att göra detsamma.

  Argument:Vi behöver verkligen ställa om och här har EU en viktig roll där alla…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU började som ett fredsprojekt och det har öppnat upp många möjligheter med fri rörlighet inom många område. Vi ska vara kvar och fortsätta utveckla och bygga EU´s gemenskap och frihet.

  Argument:EU började som ett fredsprojekt och det har öppnat upp många möjligheter med…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktig att varje land har sina representanter för att driva landets viktiga frågor.

  Argument:Det är viktig att varje land har sina representanter för att driva landets…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Yttrande och tryckfriheten är grundläggande rättigheter som vi måste värna om. Börjar vi inskränka på dem kan det få konsekvenser som inte är önskvärda.

  Argument:Yttrande och tryckfriheten är grundläggande rättigheter som vi måste värna om…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att alla länder tar ansvar för att minska utsläppen för att uppnå gemensamma mål. Det ska löna sig att när utsläppen minskar och det ska vara kännbart om man inte sköter sig.

  Argument:Det är viktigt att alla länder tar ansvar för att minska utsläppen för att…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet anser att varje land ska ha beslutanderätt över sin skattepolitik. Däremot behöver flygbranschen ställas och använda fossilfritt bränsle.

  Argument:Centerpartiet anser att varje land ska ha beslutanderätt över sin…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det vanligaste skräpet på stränder och i våra hav är engångsplaster och vi måste fasa ut dessa för att värna om våra hav och vårt djurliv.

  Argument:Det vanligaste skräpet på stränder och i våra hav är engångsplaster och vi…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa fattiga länder och regioner att bli mer konkurrenskraftiga och på det sättet lyfta människor ur fattigdom och misär.

  Argument:Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa fattiga länder och regioner…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet är fortsatt emot att införa Euro.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att ha en hållbar och sund ekonomi är viktig för att minska risken för ekonomisk instabilitet.

  Argument:Att ha en hållbar och sund ekonomi är viktig för att minska risken för…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att svenska företag inte ska stängas ute från andra EU-länders inre marknad behövs gemensamma regler men det är viktigt att det inte går ut över de miljö- och hälsokrav som finns.

  Argument:För att svenska företag inte ska stängas ute från andra EU-länders inre marknad…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa människor som flyr från förföljelse och förtryck. Det ska även gälla för kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa människor som flyr…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Utifrån säkerhetsläget är det upp till regeringen att bedöma när gränskontrollerna ska tas bort.

  Argument:Utifrån säkerhetsläget är det upp till regeringen att bedöma när…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver ta hänsyn till olika faktorer förutom storlek. T.ex. tidigare mottagande där Sverige tagit ett stort ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste värna om asylrätten. Att skicka tillbaka människor skulle innebära att de inte får tillgång till det skydd de förtjänat och ofta har rätt till.

  Argument:Vi måste värna om asylrätten. Att skicka tillbaka människor skulle innebära att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sveriges sexköpslag är bra men Centerpartiet anser inte att EU ska besluta över medlemsländernas lagstiftning inom området.

  Argument:Sveriges sexköpslag är bra men Centerpartiet anser inte att EU ska besluta över…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi anser inte att ansvaret ligger hos nätplattformarna utan hos de som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Vi anser inte att ansvaret ligger hos nätplattformarna utan hos de som laddar…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar om alla människors lika rätt och värde och det är självklart att samkönade par ska kunna ingå äktenskap.

  Argument:Vi värnar om alla människors lika rätt och värde och det är självklart att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver hela tiden arbeta med att föra jämställdheten framåt utan att EU ges rätten att bestämma över medlemsländernas jämställdhetspolitik.

  Argument:Vi behöver hela tiden arbeta med att föra jämställdheten framåt utan att EU ges…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att den inre rörligheten ska värnas behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet, ordning och reda.

  Argument:För att den inre rörligheten ska värnas behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver vara beredda på att ta ett internationellt ansvar om det är oroligt. Dessa insatser ska alltid hjälpa till med långsiktigt utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:EU behöver vara beredda på att ta ett internationellt ansvar om det är oroligt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktigaste är att man har bra villkor oavsett EU-land man jobbar i, inte vilken form de tar sig ut i.

  Argument:Det viktigaste är att man har bra villkor oavsett EU-land man jobbar i, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver stärka konkurrenskraften för lantbruket och fokusera mer på miljö- och klimatfrågor. Minskat stöd skulle få motsatt effekt.

  Argument:Vi behöver stärka konkurrenskraften för lantbruket och fokusera mer på miljö-…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är inte en väg framåt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den förändringen måste komma från grunden och bygga på en attitydförändring.

  Argument:Kvotering är inte en väg framåt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att varje land får besluta om välfärdsfrågorna själva.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna där hjälpen kommer göra störst nytta.

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna där hjälpen kommer…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet anser att rovdjurspolitiken ska vara nationellt beslutad där lokala och regionala hänsyn tas till människors vardag.

  Argument:Centerpartiet anser att rovdjurspolitiken ska vara nationellt beslutad där…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Frisörföretagare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lyssnar på det mesta eller det som dagsformen vill ha

Film

Det finns så många men jag är dålig på att minnas titlar. Tycker om det mesta.

Författare/bok

Elisabeth Nemert

TV-program

Ser inte på tv

Radioprogram/podd

Är en ”skvallyssnare” som hoppar runt på olika kanaler.

Sport

Dans, bowling och curling

Hobby

Dykning, skogspromenader

Mat

Allt som innehåller räkor

Dryck

Vatten och grapetonic