MP
Karin Thomasson - Fotograf: Anna Wilhelmsson

Karin Thomasson

Miljöpartiet (plats 13)
58 år, Frösön

Presentera dig själv

Jag är 57 år och bor på Frösön. Musiklärare och cellist i grunden, men de senaste 12 åren politiker på heltid. Jag är Regionråd i Region Jämtland Härjedalen 1:a vice ordf i Regionala utvecklingsnämnden, med ansvar för kultur, klimat/miljö och samiska frågor. Tidigare aktiv i Östersunds kommun.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år har länderna i EU kommit en bra bit på väg att uppfylla Parisavtalet, utsläppskurvan har vänt. Alla EU-länder respekterar mänskliga rättigheter fullt ut, vi har en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Människor rör sig fritt inom EU och vi har en human migrationspolitik.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Att vända utsläppskurvan för att kunna nå Paris-avtalet. Inom transportområdet och jordbruksområdet finns stora utmaningar.

 • Regional utveckling

  Sammanhållningspolitiken är oerhört viktig för att få acceptans för hela EU-projektet i alla länder/regioner. Minska ekonomiska och sociala klyftor.

 • Mänskliga rättigheter

  Alla länder i EU måste respektera mänskliga rättigheter. Romer diskrimineras på, i Sverige finns brister kring samers rättigheter, antisemitismen ökar

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Transport och turism

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Jag har varit kommunpolitiker i ca 20 år, heltid i 12. F.n. är jag regionpolitiker. Sitter också i partistyrelsen för MP och i distriktsstyrelsen.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla kvinnor som kämpade för rösträtt och kvinnors rättigheter i början av 1900-talet. En särskild förebild är Elsa Laula som kämpade för samers rätt

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatfrågan är global och gränsöverskridande därför måste EU höja sina klimatambitioner . EU bör också införa en klimatlag liknande den vi har i Sverige för att kunna nå netto noll utsläpp 2014.

  Argument:Klimatfrågan är global och gränsöverskridande därför måste EU höja sina…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Social hållbarhet går hand i hand med ekologisk hållbarhet, därför kan man inte helt bortse från att EU även måste jobba med sociala frågor.

  Argument:Social hållbarhet går hand i hand med ekologisk hållbarhet, därför kan man inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-samarbetet behövs för att klara klimatomställningen bl.a.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som bryter mot EU:s stadgar ska kunna straffas med t.ex. indragen rösträtt.

  Argument:Länder som bryter mot EU:s stadgar ska kunna straffas med t.ex. indragen…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder måste bidra till klimatomställningen och utsläppsminskningen. det går inte att lämna över ansvaret till någon annan.

  Argument:Alla länder måste bidra till klimatomställningen och utsläppsminskningen. det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att med ekonomiska styremedel ställa om hela transportsektorn, även när det gäller eget privat resande. Vi vill ändra nuvarande regler så att flygbränsle ska kunna beskattas.

  Argument:Det är viktigt att med ekonomiska styremedel ställa om hela transportsektorn,…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mängden plast som hamnar ute i naturen eller i våra vatten måste minska.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sammanhållningspolitiken är viktig för att hålla ihop EU. Vi kan inte acceptera för stora ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner inom EU.

  Argument:Sammanhållningspolitiken är viktig för att hålla ihop EU. Vi kan inte acceptera…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Enskilda länder måste kunna ha strängare regler, t.ex. när det gäller antibiotikaanvändning i kött.

  Argument:Enskilda länder måste kunna ha strängare regler, t.ex. när det gäller…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är inte acceptabelt att vissa länder inte tar sitt ansvar när det gäller att ta emot flyktingar. EU ska kunna dra in t.ex. ekonomiskt stöd till sådana länder.

  Argument:Det är inte acceptabelt att vissa länder inte tar sitt ansvar när det gäller…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste värna asylrätten, alla har rätt att söka asyl. Vi måste också arbeta för lagliga vägar till Eusropa så att flyktingar inte behöver ta sig fram med risk för eget liv.

  Argument:Vi måste värna asylrätten, alla har rätt att söka asyl. Vi måste också arbeta…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd. Vi vill minska direktstödet till produktion och vill se ett stöd som premierar ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbar markanvändning.

  Argument:En stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd. Vi vill minska direktstödet…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska Nederländska Franska

Vad har du för yrke?

Musiklärare och cellist.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet