C
Karin Östring Bergman - Fotograf: Ulrika Engmér Sandström

Karin Östring Bergman

Centerpartiet (plats 19)
49 år, Hisings backa

Presentera dig själv

Grön liberal feminist i Göteborg med rötterna i den skånska myllan. Jag brinner för kvinnors företagande och socialt företagande. Ordförande för Centerkvinnorna i Göteborg men mitt systerskap känner inte några landgränser.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU rör sig framåt i en grön, liberal och jämställd riktning. EU är en förebild och visar att vägen framåt går via demokrati, marknadsekonomi och klimatansvar. Medlemsländernas gemensamma konkurrenskraft stärks genom mer frihandel och bättre fungerande inre marknad. EU-medborgarna känner sig trygga.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  Regelförenklingar för småföretagen. Minskade handelshinder i form av skatter, tullar, omständlig byråkrati och olikartade standard.

 • Jämställdhet

  Säkerställa kvinnors fri- och rättigheter. Stå upp för aborträtten, jämställd representation och kampen emot människohandeln i Europa.

 • Miljö och klimat

  Klimatutmaningen kan bara lösas genom ökat samarbete inom EU och med resten av världen för utsläpp påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Politisk bakgrund

Jag fick Centerpartiet med modersmjölken. Mina föräldrar är traditionella centerpartister, lantbrukare och småföretagare. Har mest haft uppdrag inom Västra Götalandsregionen men även i Bjuvs kommun, Göteborgs stad och Riksdagen. Oavsett nivå är kvinnligt företagande viktigaste frågan för mig.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag är mer socialliberal idag än vad jag var som ung då jag var mer liberalkonservativ.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vissa frågor upphör inte vid nationsgränsen, utan kräver ett större samarbete t.ex. miljö, brottslighet och migration. EU ska inte besluta i frågor där det inte ger något mervärde.

  Argument:Vissa frågor upphör inte vid nationsgränsen, utan kräver ett större samarbete…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU behövs för de gränsöverskridande frågorna. En stark gemenskap,

  byggt på samarbete, samförstånd och frihet.

  Argument:EU behövs för de gränsöverskridande frågorna. En stark gemenskap,

  byggt på…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Att lyfta människor ur fattigdom gynnar hela Europa.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag röstade ja till att införa euro som valuta och fullt ut ansluta Sverige till EMU vid folkomröstningen 2003.

  Argument:Jag röstade ja till att införa euro som valuta och fullt ut ansluta Sverige…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensam inre marknad kräver gemensamma minimiregler.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Jag önskar att alla medlemsländer införde den. Tveksam om EU är rätt nivå för sådant förbud men kan synliggöra det.

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra. Jag önskar att alla medlemsländer införde den…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Tjejer äger rätten till sin egen kropp. Jag önskar att det var självklart i alla medlemsländer. EU ska arbeta för jämställdhet men inte ha rätt att bestämma över medlemsländernas jämställdhetspolitik.

  Argument:Tjejer äger rätten till sin egen kropp. Jag önskar att det var självklart i…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra

  villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra

  villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jämställdhet är bra. Jag önskar att alla insåg det. Men jag tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från grunden och bygga på attitydförändring.

  Argument:Jämställdhet är bra. Jag önskar att alla insåg det. Men jag tror inte på…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Föräldraledigheten i Sverige är bra. Jag önskar att alla medlemsländer hade det. Tveksam om EU är rätt nivå för sådant beslut men kan synliggöra det.

  Argument:Föräldraledigheten i Sverige är bra. Jag önskar att alla medlemsländer hade…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Maskiningenjör och teknkinformatör

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ricky Martin

Film

Moulin Rouge

Författare/bok

Marian Keyes

TV-program

Property Ladder

Radioprogram/podd

Morrongänget

Sport

Aerobics

Hobby

Handarbete

Mat

Musslor

Dryck

Champange