S
Jytte Guteland

Jytte Guteland

Socialdemokraterna (plats 3)
41 år

Presentera dig själv

Klimatengagerad socialdemokrat. Sveriges enda ordinarie ledamot i Miljöutskottet. Anser att det som är bra för barn och bin är bra för EU. Stolt över resultat i förhandlingar jag deltagit i bl.a. om utsläppshandeln, den sätter EU på grön diet! Jag har två barn, är djurvän, är självklart feminist!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är att EU har tagit täten för en hållbar utveckling. EU lever upp till Parisavtalet och har höjt sina klimatmål, jobben har blivit fler tack vare en jämställd grön och digital omställning. Barns rättigheter har stärks. EU är ett föredöme i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU är precis rätt nivå för att föra en klimatpolitik som gör skillnad.

 • Demokrati

  Demokratin hotas av högerextrema partier i Sverige och övriga EU. Vi Socialdemokrater kommer kämpa för de värderingar EU är grundat av.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  En hållbar framtid handlar också om en socialt hållbar framtid, där vi står upp för goda arbetsvillkor konkurrerar med gröna investeringar och teknik.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Jag har erfarenhet av att förhandla klimat- och energilagstiftningar. Jag har varit huvudförhandlare från Europaparlamentet i antal andra lagstiftningar som medfört att vi minskar utsläppen mer än dagens målsättning. Det är jag stolt över, men det rävs mer.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Säkert! Världen förändras. Påminn mig gärna..

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vissa frågor skulle EU behöva arbeta hårdare med, exempelvis klimat och bättre sociala villkor, men det behöver inte betyda att fördraget ska ändras.

  Argument:Vissa frågor skulle EU behöva arbeta hårdare med, exempelvis klimat och bättre…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi måste respektera Parisavtalets 1,5 grader. Då krävs mer ambition. Alla sektorer måste bidra. Idag betalar flyget för lite av sina utsläpp. Sjöfarten har inte ens klimatreducerande lagstiftning.

  Argument:Vi måste respektera Parisavtalets 1,5 grader. Då krävs mer ambition. Alla…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU måste göra mer för en bättre fördelningspolitik och för att konkurrens ska ske med grön teknik och inte med sämre villkor på arbetsmarknaden. Vi behöver inte förändra makten genom fördragsändring.

  Argument:EU måste göra mer för en bättre fördelningspolitik och för att konkurrens ska…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Brexit visar hur svårt det kan vara med folkomröstningar då inget parti känner ansvar för hur resultatet ska hanteras. Det riskerar också leda till många tolkningsproblem.

  Argument:Brexit visar hur svårt det kan vara med folkomröstningar då inget parti känner…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Socialdemokraternas kandidat till EU-kommissionens ordförande driver detta på ett väldigt bra sätt, vilket äntligen kan bli ett konkret sätt att agera mot dessa länder.

  Argument:Socialdemokraternas kandidat till EU-kommissionens ordförande driver detta på…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatfrågan handlar om att agera, inte bara prata vackert. Vi måste få efterlevnad i medlemsländerna.

  Argument:Klimatfrågan handlar om att agera, inte bara prata vackert. Vi måste få…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra förslag, men svårt att få igenom då skatt är nationell suveränitet. Vi måste därför lägga fokus på utsläppshandeln, så flyget betalar sina utsläpp.

  Argument:Bra förslag, men svårt att få igenom då skatt är nationell suveränitet. Vi…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har tagit ett viktigt första steg för att fasa ut en rad engångsartiklar i plast vilket vi stödjer. Reglering måste dock utökas för att minska plastnedskräpningen.

  Argument:EU har tagit ett viktigt första steg för att fasa ut en rad engångsartiklar i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag än förut. Det är rimligt att minska jordbruksstöd och strukturfonder, till förmån för klimatförändringar och säkerhetsfrågor.

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag än förut. Det är…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en folkomröstning, och ingen annan råder över den frågan.

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi tycker att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna riktlinjer och principer. Om de inte gör det tycker vi också att kommissionen, i enlighet med överenskomna regelverk, ska vidta åtgärder.

  Argument:Vi tycker att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna riktlinjer och…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I samband med att Sverige gick med i EG förhandlade Sverige fram ett antal undantag som ska gälla på Svensk marknad som alkoholmonopolet och Systembolagets roll. Vi vill värna det.

  Argument:I samband med att Sverige gick med i EG förhandlade Sverige fram ett antal…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tycker att kommersiella nätjättar som gör enorma vinster ska teckna kollektiva avtalslicenser med rättighetshavare så kulturskapare får betalt.

  Argument:Jag tycker att kommersiella nätjättar som gör enorma vinster ska teckna…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera sociala rättigheter som rimligtvis ska bekostas av hemlandet.

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi vill givetvis att denna rättighet ska gälla alla kvinnor inom EU.

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi vill…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen över sin egen gräns, en utökning av Frontex ändrar inte detta faktum.

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Lantbruket är viktigt, men väldigt subventionerat idag på ett ohållbart sätt, både i ljuset av Brexit, då budgeten kommer behöva minskas, det behöver också bli mer klimat-. och miljövänligt.

  Argument:Lantbruket är viktigt, men väldigt subventionerat idag på ett ohållbart sätt,…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras. GMO grödor är ofta kopplade till hög användning av bekämpningsmedel. Vi måste minska användningen av bekämpningsmedel.

  Argument:Varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras. GMO grödor är ofta kopplade…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:inte minst klimatbistånd.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska som andra EU-länder följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och habitat direktivet.

  Argument:Vi ska som andra EU-länder följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och skolfranska.

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Kent, Laleh, Zara Larsson, Marit Bergman, Sofia Karlsson

Film

The Pianist i regi av Roman Polanski är väldigt stark. Jag gillar Roy Anderssons filmer

Författare/bok

Per Anders Fogelströms stadsserie och Saidie Smiths "Swing Time” är nyliga favoriter.

TV-program

Twin Peaks, fast jag gillar alla serier som driver med politiker också. Just nu kollar jag på Veep.

Radioprogram/podd

Spanarna Sveriges radio. Blir helt lycklig när jag hinner lyssna.

Sport

Längdskidor och ridning,

Hobby

Längdskidor, hundpromenader och ridning. Gärna en konsert eller ett teaterbesök också.

Mat

Motiven växlar, men en kärlek som består är saltgurka.

Dryck

Vatten utan kolsyra.