M
Jörgen Warborn - Fotograf: Kristin Lagerqvist

Jörgen Warborn

Moderaterna (plats 3)
52 år, Varberg

Presentera dig själv

Det behövs en entreprenör i Bryssel. Jag är tidigare företagare som nu är riksdagsledamot. Jag kandiderar för att det ska bli enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Riktig trygghet byggs av konkurrenskraftiga bolag. Därför behövs det storstädning i byråkratin och mer frihandel.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Europa behöver mer entreprenörskap. I tider med protektionistiska strömningar behöver EU-samarbetets betydelse som ett välståndhöjande frihetssamarbete utvecklas. Jag vill arbeta för mer frihandel, mindre regelkrångel och en stärkt inre marknad. Svenska företags konkurrenskraft ska ökas.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  Det är genom starka företag som människor, jobb och skatteintäkter växer. Arbetstagares trygghet ökar med stärkt konkurrenskraft.

 • Internationell handel

  När protektionismen i världen ökar tänker jag slåss för mer frihandel. När USA gör mindre måste EU göra mer.

 • EU:s framtid

  Maktens ska vara nära människan. Därför säger jag nej till EU-skatt och att välfärdspolitik ska beslutas i Bryssel.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Politisk bakgrund

Jag är riksdagsledamot. Tidigare var jag kommunstyrelsens ordförande i Varberg. Jag definierar mig fortfarande som företagare.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU-samarbetet är vår bästa möjlighet att lösa gränsöverskridande problem såsom brottslighet, okontrollerad invandring, klimatutsläpp och konkurrenskraften. Men vi ska inte vardagsbeslut till Bryssel.

  Argument:EU-samarbetet är vår bästa möjlighet att lösa gränsöverskridande problem såsom…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:EU har världens mest ambitiösa klimatmål - och Sverige har de mest ambitiösa inom EU.

  Argument:EU har världens mest ambitiösa klimatmål - och Sverige har de mest ambitiösa…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:En bra svensk välfärds politik byggs inte på kompromisser med t ex Rumänien eller Grekland. Detta ska vi besluta själva.

  Argument:En bra svensk välfärds politik byggs inte på kompromisser med t ex Rumänien…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Tryggheten bygger vi tillsammans med andra. Både inom EU och även med medlemskap i NATO.

  Argument:Tryggheten bygger vi tillsammans med andra. Både inom EU och även med…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Se vilka problem Storbritannien har. Vi är ett relativt litet land som är väldigt handelsberoende. Vi ska vara med. Punkt.

  Argument:Se vilka problem Storbritannien har. Vi är ett relativt litet land som är…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-samarbetet är främst ett samarbete mellan stater. Jag vill inte att vi ska bilda ett United States of Europe.

  Argument:EU-samarbetet är främst ett samarbete mellan stater. Jag vill inte att vi ska…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De som inte följer EUs gemensamma värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska inte heller åtnjuta EU bidrag.

  Argument:De som inte följer EUs gemensamma värderingar om mänskliga rättigheter,…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Man ska följa det som gemensamt beslutat. Om man inte gör sin del av avtalet ska det få konsekvenser.

  Argument:Man ska följa det som gemensamt beslutat. Om man inte gör sin del av avtalet…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gärna en högre beskattning av bränsle med höga utsläpp men EU ska inte ges beskattningsrätt. Skattenivåer ska vi bestämma om i Sverige.

  Argument:Gärna en högre beskattning av bränsle med höga utsläpp men EU ska inte ges…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Redan beslutat.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s budget borde fokusera på att bygga konkurrenskraft. Mer forskning och utveckling. Mindre bidrag.

  Argument:EU:s budget borde fokusera på att bygga konkurrenskraft. Mer forskning och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har haft en folkomröstning. Folket röstade nej. Finns inget stöd.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om man bryter mot de gemensamma regelverket ska det få konsekvenser.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, genom att harmonisera regler underlättar vi för svenska företag att växa.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ska vi få ordning på invandringspolitiken inom EU måste vi använda även ekonomiska verktyg.

  Argument:Ska vi få ordning på invandringspolitiken inom EU måste vi använda även…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ska den inre marknaden fungera måste vi stärka det yttre skyddet. Det skulle inte fungera att ta bort gränskontrollerna redan nu.

  Argument:Ska den inre marknaden fungera måste vi stärka det yttre skyddet. Det skulle…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige kan inte ta emot så många flyktingar som vi gjort. Andra länder måste hjälpa till.

  Argument:Sverige kan inte ta emot så många flyktingar som vi gjort. Andra länder måste…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska pröva asylen vid EU:s yttre gräns istället. Då behöver inte åka över Medelhavet i osäkra båtar.

  Argument:Vi ska pröva asylen vid EU:s yttre gräns istället. Då behöver inte åka över…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Denna lagstiftning ska vi besluta om själva i Sverige. Däremot ska vi samarbeta inom EU för att bekämpa trafficking och kriminalitet.

  Argument:Denna lagstiftning ska vi besluta om själva i Sverige. Däremot ska vi samarbeta…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förslaget som nu debatteras är Moderaterna emot. Dock behöver vi modernisera upphovsrätten till en digital värld.

  Argument:Förslaget som nu debatteras är Moderaterna emot. Dock behöver vi modernisera…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i här ska erkännas i hela EU. Jag värnar hbtq-rättigheter.

  Argument:Partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i här ska erkännas i hela EU…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag. Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt, nödbistånd vid behov.

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fler länder borde följa Sveriges exempel.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, vi behöver skärpa EU:s yttregräns.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska bidra till fred och frihet.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Många svenska småföretag har inte kollektivavtal. Bra villkor ska gälla på arbetsmarknaden och riktigt trygghet skapas av konkurrenskraftiga företag.

  Argument:Många svenska småföretag har inte kollektivavtal. Bra villkor ska gälla på…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet ska succesivt minskas. Bönderna ska få längre skatt och enklare regler och byråkrati.

  Argument:Stödet ska succesivt minskas. Bönderna ska få längre skatt och enklare regler…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nya tekniker för växtförädling ska bedömas efter dess miljö- eller hälsoeffekter, inte förädlingsmetoden.

  Argument:Nya tekniker för växtförädling ska bedömas efter dess miljö- eller…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jämställdheten i näringslivet måste öka men inte genom kvotering och absolut inte genom att EU ska bestämma den.

  Argument:Jämställdheten i näringslivet måste öka men inte genom kvotering och absolut…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag vill inte att vi ska kompromissa med andra EU-länder om vår familjepolitik. Det är beslut som väljarna ska kunna ställa svenska politiker till svars för.

  Argument:Jag vill inte att vi ska kompromissa med andra EU-länder om vår familjepolitik…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det är beslut som ska fattas i Sverige, nära dem de berör.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och hjälplig franska.

Vad har du för yrke?

Jag är företagare som sedan en tid tillbaka är riksdagsledamot.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier