V
Jonas Karlsson - Fotograf: http://bixen.photos/

Jonas Karlsson

Vänsterpartiet (plats 8)
40 år, Uppsala

Presentera dig själv

Socialist. Antikapitalist. Vänsterpartist.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år domineras EU av socialistiska partier. Arbetarklassen har rättmätigt inflytande. Demokratin har utökats till att gälla en större del av ekonomin och ett kraftfullt investeringsprogram för grön omställning och full sysselsättning har sjösatts.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Lönedumpningen inom bygg- och transportsektorn måste upphöra. Anta ett socialt protokoll så fackliga rättigheter övertrumfar kapitalintressena!

 • Miljö och klimat

  Klimatet är vår verkliga ödesfråga. Vi har 12 år på oss att undvika klimatkaos. Vi har råd med framtiden. Låt de rika betala för omställningen!

 • Ekonomi, budget och skatter

  Dags för en ny ekonomisk politik med skattehöjningar för de rika och ett offensivt investeringsprogram för klimatomställning och full sysselsättning!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Mitt fokus de senaste 15 åren har varit att göra världen till en bättre plats. Har varit drivande aktivist i sociala forum-rörelsen, Hyresgästföreningen och Folkkampanjen för gemensam välfärd mm. Tidigare anställd som ombudsman för Vänsterpartiet. Sedan 2018 ersättare i partistyrelsen och riksdagen.

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg, Nelson Mandela.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Miljön, det behövs en snabbare omställning än vad jag tidigare trott.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU ska fokusera på att lösa problem som klimatet och de rikas skatteflykt.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatmålen inom EU måste skärpas. Beroendet av olja, gas och kol måste brytas. För att undvika klimatkaoset krävs tvingande regler där de rika får betala mest.

  Argument:Klimatmålen inom EU måste skärpas. Beroendet av olja, gas och kol måste brytas…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Arbetares rättigheter kräver att EU ändras. Det är dags för ett bindande socialt protokoll där arbetares rättigheter inte underordnas rätten till fri rörlighet för kapitalet.

  Argument:Arbetares rättigheter kräver att EU ändras. Det är dags för ett bindande…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Jag är helt emot militariseringen av EU. Istället ska vi värna alliansfriheten och åter bli en röst för fred och säkerhet i världen.

  Argument:Jag är helt emot militariseringen av EU. Istället ska vi värna alliansfriheten…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. Det är dock inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta kan låta sympatiskt men är ett dåligt förslag eftersom det skulle leda till en mer federal och överstatlig organisation, dvs mindre nationell självständighet.

  Argument:Detta kan låta sympatiskt men är ett dåligt förslag eftersom det skulle leda…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I en demokrati är oberoende media absolut nödvändigt. Därför är detta ett välkommet förslag.

  Argument:I en demokrati är oberoende media absolut nödvändigt. Därför är detta ett…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Med tanke på klimathotets brådska är det nödvändigt med konsekvenser för de länder som inte hjälper till.

  Argument:Med tanke på klimathotets brådska är det nödvändigt med konsekvenser för de…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Hög tid att införa en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest, dvs de rika, ska betala mest.

  Argument:Hög tid att införa en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast har extremt negativa miljökonsekvenser för livet i haven men även för människan. Därför bör alla engångsartiklar av plast förbjudas.

  Argument:Plast har extremt negativa miljökonsekvenser för livet i haven men även för…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behövs en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa. Men hela den ekonomiska politiken i EU behöver ändras.

  Argument:Det behövs en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Valutaunionen har varit fullständigt katastrofal och lagt grunden för den omfattande kriserna i Sydeuropa. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik.

  Argument:Valutaunionen har varit fullständigt katastrofal och lagt grunden för den…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler innebär en ekonomisk tvångströja och omöjliggör en expansiv finanspolitik där det offentliga ta ansvar för satsningar. Att straffa ett land i ekonomisk kris är dessutom en dålig idé.

  Argument:EU:s regler innebär en ekonomisk tvångströja och omöjliggör en expansiv…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det ska vara möjligt att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa. Det måste vara överordnat företagens intressen.

  Argument:Det ska vara möjligt att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa. Det…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Länderna i EU måste hjälpas åt att ta ansvar i den globala flyktingsituationen nu och i framtiden, vilka är resultatet av kapitalistiska resurskrig och hämningslös miljöexploatering.

  Argument:Länderna i EU måste hjälpas åt att ta ansvar i den globala flyktingsituationen…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla länder bör ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen.

  Argument:Alla länder bör ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl och få sina skäl prövade.

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl och få sina skäl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera sexköp. EU bör driva frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell men det ska vara upp till länderna att lagstifta om det.

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera sexköp…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Upphovsrättsinnehavares intressen ska värnas men åtgärderna för att stoppa upphovsrättskyddat material riskerar att blockera långt mycket mer än det bör.

  Argument:Upphovsrättsinnehavares intressen ska värnas men åtgärderna för att stoppa…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för laglighet i alla länder, även om EU inte bör lagstifta om familjepolitik.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trots stort motstånd har Vänsterpartiet lyft in abort i flera EU-rapporter och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Lagstiftningen ska dock vara nationell.

  Argument:Trots stort motstånd har Vänsterpartiet lyft in abort i flera EU-rapporter och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar gränserna och att det skapas en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU och imperialistiska ambitioner. Vill vi skapa fred är förebyggande åtgärder vägen framåt.

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU och…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, men för att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens krävs mer än att facket ska kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige.

  Argument:Ja, men för att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens krävs mer än att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksstöd är kostsamt och ineffektivt. På sikt vill vi se en nationell jordbrukspolitik.

  Argument:EU:s jordbruksstöd är kostsamt och ineffektivt. På sikt vill vi se en nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kvotering är ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. Men EU ska inte reglera detta och för oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare.

  Argument:Kvotering är ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. Men EU ska inte…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Föräldraledigheten behöver förbättras och det är bra med en principöverenskommelse. EU bör dock inte bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Föräldraledigheten behöver förbättras och det är bra med en…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett hållbart samhälle, även socialt.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste göra stora egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behövs en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå, varmed EU i viss mån bör kunna ingripa mot det som är oförenligt med dem.

  Argument:Det behövs en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Flytande engelska, skaplig spanska, lite tyska.

Vad har du för yrke?

Projektledare, Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Metallica, ZZ Top, UB40, Bob Marley mfl

Författare/bok

Ernest Hemingway / Och solen har sin gång

Sport

Fotboll, mma.

Hobby

Träning, musik.