C
Johan Örjes

Johan Örjes

Centerpartiet (plats 23)
57 år, Enköping

Presentera dig själv

Är idag regionråd för Centerpartiet i Uppsala län med ansvar för kollektivtrafik och infrastrukturfrågor. Inriktad på att nå resultat i politiken, oavsett vilken nivå jag verkar på.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som tar ansvar för de stora gränsöverskridande frågorna, inte minst när det gäller miljö, men som inte ingriper i sådan frågor som bäst hanteras på nationell, regional eller lokal nivå.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Att EU ska bidra till att bekämpa den globala uppvärmningen.

 • Annat område

  Att EU i sina regelverk ska bidra till att minska problemen med antibiotikaresistens.

 • Demokrati

  Att EU endast ska ta beslut i de frågor där det finns ett behov av beslutsfattande på europeisk nivå.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja, många. Till exempel behovet av att bygga en ny sträckning av E18 genom Enköpings kommun.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hanteringen inom euroområdet är en annan fråga.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I grunden behövs en överenskommelse för att hantera asylsökande. Ländernas storlek kan inte vara deb ebda faktorn.

  Argument:I grunden behövs en överenskommelse för att hantera asylsökande. Ländernas…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om någon söker asyl ska rätten till asyl naturligtvis prövas.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den typen av lagstiftning bör inte regleras på EU-nivå. Om EU principiellt anses har rätt att besluta i frågan så kan det innebära att det svenska förbudet tvingas upphöra.

  Argument:Den typen av lagstiftning bör inte regleras på EU-nivå. Om EU principiellt…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Lagstiftningen bör fortsatt vara nationell. Däremot kan ett opinionsarbete ske till exempel inom ramen för Europaparlamentet.

  Argument:Lagstiftningen bör fortsatt vara nationell. Däremot kan ett opinionsarbete ske…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De begränsningar som finns idag räcker.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Lagstiftningen bör fortsatt vara nationell. Däremot kan ett opinionsarbete ske till exempel inom ramen för Europaparlamentet.

  Argument:Lagstiftningen bör fortsatt vara nationell. Däremot kan ett opinionsarbete ske…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Användniningen bör fortsatt vara reglerad med möjlighet att tillåta grödor som bedöms som säkra.

  Argument:Användniningen bör fortsatt vara reglerad med möjlighet att tillåta grödor som…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: En översyn av art- och habitatdirektiv behövs, det är inte bara vargfrågan som idag är ett problem för en välbalanserad politik.

  Argument: En översyn av art- och habitatdirektiv behövs, det är inte bara vargfrågan som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Regionråd

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Corb Lund

Författare/bok

Vilhelm Moberg, Rid i natt

Radioprogram/podd

Freakonomics

Sport

Fotboll

Hobby

Fotografering