SD
Johan Nissinen

Johan Nissinen

Sverigedemokraterna (plats 5)
31 år, Värnamo

Presentera dig själv

Jag är 29 år och bor i Värnamo. Studerar till Statsvetare med inriktning på EU i Växjö och har tidigare studerat Civilekonom i Växjö. Var riksdagsledamot och ledamot i Europarådets parlamentariska församling 2014 -2018.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara ett mer mellanstatlig samarbete än vad det är idag. Makten ska ha flyttats tillbaka till medlemsländerna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Ekonomi, budget och skatter

  Min hjärtefråga är att stoppa slöseriet i EU. Det slösas varje år oerhört stora summor pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt.

 • Annat område

  Jag vill att EU ska tillämpa frihandel på riktigt. Snus är tillåtet att sälja i Sverige och då ska det vara det i resten av EU också.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Jag vill stoppa tiggeriet. Bulgarien och Rumänien har ett ansvar att ta hand om sina medborgare och se till att de får en utbildning och ett arbete.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Budgetkontroll

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Jag har suttit i riksdagen och Europarådets parlamentariska församling 2014 -2018. Har suttit som ledamot i Värnamo kommunfullmäktige sedan valet 2010 och sitter fortfarande kvar.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är bäst att förändra EU inifrån tillsammans med andra EU-kritiska krafter nu när vi har en chans och växer runt om i Europa. Om det inte går ska vi ha en folkomröstning och låta folket bestämma.

  Argument:Det är bäst att förändra EU inifrån tillsammans med andra EU-kritiska krafter…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är bra att arbeta för ett förbud mot sexköp. Det är dock upp till varje medlemsland att bestämma själva.

  Argument:Det är bra att arbeta för ett förbud mot sexköp. Det är dock upp till varje…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en viktig fråga men et ska vara upp till varje medlemsland att själva bestämma.

  Argument:Det är en viktig fråga men et ska vara upp till varje medlemsland att själva…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är upp till varje medlemsland att själva bestämma.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium