L
Johan Landström - Fotograf: Marlene Jonsson

Johan Landström

Liberalerna (plats 24)
41 år, Sundsvall

Presentera dig själv

Socialliberal 39-årig trebarnsfar som brinner för miljö, företags- och demokratifrågor. Jobbar med innovation och entreprenörskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Scout sedan barnsben, inom scoutrörelsen grundades mitt miljöengagemang.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Europasamarbetet behöver stärkas och förstärkas, om 10 år har EU lyckats genomföra en europeiskt grön skatteväxling som gjort det mer lönsamt att arbeta men dyrare att förstöra vår miljö, för klimatutmaningen löser vi tillsammans.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Miljöfrågorna löser vi tillsammans – Det är på grund av miljöutmaningarna vi behöver EU, på så sätt kan vi lösa framtidens samhällsutmaningar.

 • Näringsliv

  EU stärker Sveriges konkurrenskraft – Ska framtidens svenska succébolag lyckas behöver vi mer frihandel, innovation och entreprenörskap inte mindre.

 • Demokrati

  De liberala värderingarna behöver skyddas – Vilket Europa vi vill ha? Ett Europa som bygger på alla människors lika värde sluter sina gränser.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Jag har ett förflutet från både Luleå kommun och Sundsvalls kommun. Har suttit både i miljönämnd, barn- och utbildningsnämnd samt kommunfullmäktige i Luleå. Sedan min flytt till Sundsvall har jag suttit i både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anna Whitlock för hennes kamp för kvinnors rösträtt

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det är frågan om föräldraledigheten. Jag var tidigare för att familjen skulle få välja men tycker numera att föräldraledigheten borde vara individuell så att varje förälder får lika många dagar var.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Försvarsfrågorna för Sveriges del skulle lösas bättre om vi var med i NATO. Dock är det bra om EU också tar en aktiv roll.

  Argument:Försvarsfrågorna för Sveriges del skulle lösas bättre om vi var med i NATO…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:jag tycker alla plastartiklar ska vara återvinningsbara senast 2030

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hela EU även utanför storstäderna ska leva. Det är viktigt att stödet riktas till exempelvis gränsöverskridande infrastruktur och andra områden som skapar mervärde för hela Europa.

  Argument:Hela EU även utanför storstäderna ska leva. Det är viktigt att stödet riktas…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen. Det måste dessutom bli enklare att på laglig väg ta sig in i Europa.

  Argument:Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen. Det måste…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Rätten till sin egen kropp är en central del av liberalismen. Ett förbud får dock inte innebära att Sverige måste anpassa sin lagstiftning som gör dagens sexköpslag sämre för svensk del.

  Argument:Rätten till sin egen kropp är en central del av liberalismen. Ett förbud får…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att tvinga nätplattformar att stoppa otillåtet innehåll leder lätt till censur.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU på bör sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det viktiga är att rättigheten till lika lön för lika arbete finns samt att de som jobbar i Sverige har samma rättigheter.

  Argument:Det viktiga är att rättigheten till lika lön för lika arbete finns samt att de…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Halvera jordbruksstödet och lägg istället pengarna på forskning och innovation. På så sätt tar vi ansvar för exempelvis klimat- och miljöfrågorna.

  Argument:Halvera jordbruksstödet och lägg istället pengarna på forskning och innovation…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att öka andelen kvinnor på toppositioner inom börsbolagen. Att lagstifta om det är dock inte rätt väg, andra åtgärder kan ha bättre effekt.

  Argument:Det är viktigt att öka andelen kvinnor på toppositioner inom börsbolagen. Att…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Demokrati- och klimatbistånd är två områden som borde premieras

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Verksamhetskoordinator och innovationsrådgivare på Mittuniversitetet.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lars Winnerbäck

Film

Star Trek: First Contact

Författare/bok

Harry Winter - Operation Garbo

TV-program

Big Bang Theory

Radioprogram/podd

RIX MorronZoo

Sport

Hockey

Hobby

Spelar Hearthstone, räknas det ;)

Mat

Plankstek

Dryck

Cola Zero