S
Johan Danielsson

Johan Danielsson

Socialdemokraterna (plats 2)
38 år, Älvsjö

Presentera dig själv

Johan Danielsson, 36 år, född och uppvuxen i Borlänge. Har de senaste 9 åren varit ansvarig för EU-arbetet på den fackliga centralorganisationen LO. Bor därför nu i Älvsjö utanför Stockholm med min sambo och två barn. Brinner för att skapa ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU med bra levnads- och arbetsvillkor, med starka och oberoende parter på arbetsmarknaden, där företag inte tillåts konkurrera med lägre löner och usla arbetsvillkor. Högt socialt skydd och fungerande partssamverkan är en förutsättning för hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att alla som arbetar i Sverige ska göra det på svenska kollektivavtal.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  En trygg arbetsmiljö. Ingen ska dö eller bli sjuk på grund av sitt arbete.

 • Demokrati

  Skydda rättsstaten och demokratin. De antidemokratiska och högerextrema partier som växer sig allt starkare måste stoppas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Jag har de senaste nio åren varit ansvarig för EU-frågorna på LO och under den perioden också suttit i Europafackets styrelse. Har inga politiska uppdrag men kandiderade till Europaparlamentet även 2014.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme. På grund av hans okuvliga tilltro till politikens förmåga att forma samhället.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

EU behöver en lägstanivå för bolagsskatten. Har tidigare tyckt att det inskränker den nationella beskattningsrätten. Men sätter vi inte en lägstanivå så försvinner på sikt hela skattebasen.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Medlemsstaternas kontroll över arbetsmarknad bör stärkas för att vi ska kunna säkerställa sund konkurrens. Samtidigt kan EUs makt behöva öka för att vi ska klara klimatomställningen.

  Argument:Medlemsstaternas kontroll över arbetsmarknad bör stärkas för att vi ska kunna…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU har idag ett visst men begränsat inflytande. Detta är en rimlig balans. Att EU kan sätta en lägstanivå för arbetsvillkor är viktigt på en gemensam marknad med fri rörlighet.

  Argument:EU har idag ett visst men begränsat inflytande. Detta är en rimlig balans. Att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigt att det är medlemsländerna som tar upp skatten och EU inte ges egen beskattningsrätt.

  Argument:Viktigt att det är medlemsländerna som tar upp skatten och EU inte ges egen…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sammanhållningspolitiken är en grundsten inom EU. Samtidigt har flera länder som tar emot stora bidrag en starkare ekonomi idag än de hade förut. En del resurser bör därför riktas om.

  Argument:Sammanhållningspolitiken är en grundsten inom EU. Samtidigt har flera länder…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är rimligt att man följer ingångna avtal. Samtidigt finns det problem med det nuvarande regelverket som försämrat den ekonomiska tillväxten i flera länder i eurozonen.

  Argument:Det är rimligt att man följer ingångna avtal. Samtidigt finns det problem med…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I samband med att Sverige gick med i EU förhandlade vi fram ett antal undantag som ska gälla på svensk marknad. Ett sådant exempel är alkoholmonopolet och Systembolagets roll.

  Argument:I samband med att Sverige gick med i EU förhandlade vi fram ett antal undantag…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tror att det bästa sättet att skapa ekonomiska incitament i denna fråga är att de länder som är med och tar emot de flyktingar som kommer till Europa ges stöd från EUs budget för detta.

  Argument:Jag tror att det bästa sättet att skapa ekonomiska incitament i denna fråga är…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera sociala rättigheter som rimligtvis bör bekostas av hemlandet.

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom EU förutsätter kontroller vid den yttre gränsen. Varje land ska även i fortsättningen ha det huvudsakliga ansvaret för sin egen gräns. Detta kan dock behöva kompletteras av Frontex.

  Argument:Fri rörlighet inom EU förutsätter kontroller vid den yttre gränsen. Varje land…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för EU-samarbetet. Dagens situation där företag konkurrerar med löner och arbetsvillkor hotar stödet för hela EU-samarbetet.

  Argument:Ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska följa vårt åtagande enligt art- och habitatdirektivet och säkerställa en gynnsam bevarandestatus. Utformningen av vår svenska jakt ska EU inte lägga sig i. Skyddsjakt ska alltid vara möjlig.

  Argument:Vi ska följa vårt åtagande enligt art- och habitatdirektivet och säkerställa en…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. Har vid sidan av det mycket grunda kunskaper i franska och tyska.

Vad har du för yrke?

EU-samordnare på den fackliga centralorganisationen LO.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bob Dylan

Film

Lost in Translation, av Sofia Coppola

Författare/bok

En dag i Ivan Denisovitjs liv, av Aleksandr Solzjenitsyn

TV-program

The Wire

Radioprogram/podd

NHL-timmen med Bjurman och Ekeliw.

Sport

Hockey

Hobby

Hockey, matlagning och läsning.

Mat

Köttgryta

Dryck

En kall öl när det är riktigt varmt.