FI
Joakim Månsson Bengtsson - Fotograf: Bernard Mikulic

Joakim Månsson Bengtsson

Feministiskt Initiativ (plats 5)
28 år, Södra sandby

Presentera dig själv

Jag är sedan sju år tillbaka aktivist i människorättsfrågor. Min aktivistiska gärning har kretsat mycket kring EU-medborgare som lever i utsatthet, HBTQ-frågor, MR-frågor i allmänhet samt klimat- och energifrågor. Jag har varit kommunpolitiker i Lund och praktiserat på Fi:s kansli i Bryssel i 8 mån.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill ha ett EU där mänskliga rättigheter respekteras för alla. Ett EU där gränserna alltmer suddas ut och människor, såväl från utanför EU som innanför, kan röra sig friare. Jag vill ha ett EU utan fattigdom och hemlöshet, som har minusutsläpp av växthusgaser och som välkomnar flyende.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Varje människas rätt att fly från krig måste prioriteras under en tid där krig och väpnade konflikter inte bara är enskilda länders angelägenheter.

 • Mänskliga rättigheter

  Lika liv oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan tro, etnisk tillhörighet, funktion eller sexuell läggning

 • Miljö och klimat

  Vi har alla samma ansvar inför vår enda gemensamma planet och måste tillsammans hitta nya lösningar och livsstilar för en hållbar framtid.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3

Politisk bakgrund

Jag har varit ledamot i Lunds kommunfullmäktige, jobbat som pressekreterare för Fi Stockholm stadshus och praktiserat 8 månader hos Soraya Post i EU-parlamentet

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman, Soraya Post och Maria Wetterstrand

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag var tidigare mer emot EU men efter att ha varit där och förstått möjligheterna och vad Soraya Post lyckats nå framgång i så är jag mer för nu än emot. MR ska respekteras för alla!

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska samarbeta mer i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men inte i frågor om militära försvarssamarbeten.

  Argument:EU ska samarbeta mer i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Senast 2030 ska EU ha en 55 % minskning av växthusgaser jämfört med år 1990

  45 % förnybar energiproduktion för att klara klimatmålen enl agenda 2030.

  Argument:Senast 2030 ska EU ha en 55 % minskning av växthusgaser jämfört med år 1990 45…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill se ett EU utan någon som tvingas leva i hemlöshet. Då behöver EU ta större ansvar för att uppmana och stötta medlemsländerna i att bekämpa hemlösheten genom rättighetsbaserade insatser

  Argument:Jag vill se ett EU utan någon som tvingas leva i hemlöshet. Då behöver EU ta…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:EUs ursprungliga roll som fredsbevarare ska prioriteras och genom samarbete mellan länderna ska människors levnadsvillkor förbättras utan att belasta samhällets och naturens resurser.

  Argument:EUs ursprungliga roll som fredsbevarare ska prioriteras och genom samarbete…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tack vare Soraya Posts (Fi) insatser under föregående mandatperiod har det blivit väldigt tydligt för mig att det går att påverka EU positivt. EU-länder måste nu t.ex. aktivt arbeta mot antiziganismen

  Argument:Tack vare Soraya Posts (Fi) insatser under föregående mandatperiod har det…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eftersom Euparlamentets arbete bygger på en grundlig demokratisk process ska ländernas representanter få utöva sitt mandat men folkomröstningar kan vara rådgivande

  Argument:Eftersom Euparlamentets arbete bygger på en grundlig demokratisk process ska…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det måste vara mycket tydligt vilka demokratiska värderingar som Eu står för. Därför ska det finnas möjlighet till sanktioner av olika slag i fall dessa värderingar motarbetas och inte respekteras.

  Argument:Det måste vara mycket tydligt vilka demokratiska värderingar som Eu står för…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I Sverige släpper vi ut mest växthusgaser per person, av alla medlemsländer, och är ett av EU:s mer välbärgade länder och därför har vi större ansvar att snabbt ställa om och stötta mindre välbärgade

  Argument:I Sverige släpper vi ut mest växthusgaser per person, av alla medlemsländer,…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja vi måste se till att resa klimatsmart och i större utsträckning umgås digitalt för att snabbt minska koldioxidutsläppen.

  Argument:Ja vi måste se till att resa klimatsmart och i större utsträckning umgås…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver en effektiv omfördelningspolitik inom EU och då ska fattiga regioner stöttas ekonomiskt i större utsträckning än rika regioner.

  Argument:Vi behöver en effektiv omfördelningspolitik inom EU och då ska fattiga regioner…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Eventuellt inträde i EMU vill vi avgörs av ny folkomröstning. Fi kommer verka för att nuvarande EMU-regler reformeras så att social välfärd och full

  sysselsättning blir övergripande mål.

  Argument:Eventuellt inträde i EMU vill vi avgörs av ny folkomröstning. Fi kommer verka…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Måste prövas utifrån varje medlemslands ekonomiska förutsättningar och premisser. Det viktigaste är att medlemsländer har en god grund för sitt medlemsskap som följer Euländernas gemensamma värdegrund

  Argument:Måste prövas utifrån varje medlemslands ekonomiska förutsättningar och…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, varken Sverige eller EU ska anstränga sig för att hindra människor att fly till trygghet. De resurserna som nu går till gränskontroller/bevakning ska gå till att välkomna flyende och rädda liv

  Argument:Ja, varken Sverige eller EU ska anstränga sig för att hindra människor att fly…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s medlemsländer ska ta ett solidariskt och rättssäkert ansvar för att välkomna flyende människor till trygghet. Men mottagandet ska bygga på ländernas kapacitet, inte storlek.

  Argument:EU:s medlemsländer ska ta ett solidariskt och rättssäkert ansvar för att…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, asylrätten ska värnas och fler lagliga och mindre riskfyllda vägar till EU ska öppnas. Murarna till Fort Europa ska rivas. Så välkomnar vi flyende människor till trygghet.

  Argument:Nej, asylrätten ska värnas och fler lagliga och mindre riskfyllda vägar till EU…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:JA, enligt svensk modell där det är köparen som ska straffas.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, homo-bi- och transfobin ska motverkas på alla sätt. Alla ska ha rätt att ingå samkönade äktenskap. Kärleken ska tillåtas att frodas.

  Argument:Ja, homo-bi- och transfobin ska motverkas på alla sätt. Alla ska ha rätt att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej,

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi försvarar rätten till självbestämmande över ens kropp.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fokus och resurser ska läggas på ett humant välkomnande av flyende och inte på att stänga människor ute från territoriella gränser. Vi vill exempelvis lägga ner Frontex och rädda liv istället

  Argument:Fokus och resurser ska läggas på ett humant välkomnande av flyende och inte på…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Stödet behöver göras om så att det småskaliga, ekologiska, etiska och miljömässigt hållbara (vegetabiliska) gynnas istället för enorma jordbruksindustrier och köttindustrin.

  Argument:Stödet behöver göras om så att det småskaliga, ekologiska, etiska och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill villkora biståndet för att säkra mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och barns rättigheter. Samt för att skala upp klimatarbetet.

  Argument:Vi vill villkora biståndet för att säkra mänskliga rättigheter, särskilt…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag pratar Rumänska och Engelska också.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som Utvecklingsledare för en NGO som arbetar med att hemlöshetsfrågor i Stockholm.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Nanne Grönvall - och Schlager i allmänhet <3

Film

Jag gillar att leva mig bort i serier. Just nu är det Discovery som gäller.

Författare/bok

Jag heter inte Mirjam, av Majgull Axelsson

TV-program

MELODIFESTIVALEN, utan tvekan

Radioprogram/podd

Mifforadio på Sveriges Radio

Sport

Badminton

Hobby

Politik och Ideellt arbete i NGO´s för mänskliga rättigheter. Utöver det gillar jag teater och bio

Mat

Chilli sin carne men också vegoschnitzel med brunsås och potatis

Dryck

Fläderdrycker