MP
Jiang Millington - Fotograf: Miljöpartiet

Jiang Millington

Miljöpartiet (plats 27)
49 år, Järfälla

Presentera dig själv

Brinner för social hållbarhet, medborgarinflytande, flykting- och funktionshinderfrågor. Söker anständighet i debatter. Klimatet har slutat vänta. Funkismorsa som inte har tid för tjafs och engagemang som är på låtsas. Ser mina uppdrag som lånat förtroende.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som är grindvakt för demokrati och mänskliga rättigheter. Som tagit ledartröjan i klimatfrågan och till fullo förstått den nödvändiga samverkan mellan miljöfrågorna och social hållbarhet. En trygg befolkning är nyfiken och vill utvecklas.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Lika rättigheter o möjligheter, funktionsrättsfrågor

 • Migration och flyktingar

  En human och klok flykting och integrationspolitik

 • Miljö och klimat

  Krafttag för att nå Parisavtalet och med siktet inställt på Agenda 2030

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Sakpolitiskt aktiv för elever med särskilda behov, debattör för jämställdhet o mångfald, arbete mot sexuella övergrepp

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, inte i någon avgörande viktig fråga.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Klimatet bryr sig inte om landsgränser. Flyktingströmmar, arbetstillfällen och demokratiska rättigheter är något som behöver arbetas med både nationellt och på europeisk nivå.

  Argument:Klimatet bryr sig inte om landsgränser. Flyktingströmmar, arbetstillfällen och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet har slutat att vänta. Konsekvenserna av vår miljöförstöring skördar vi här och nu. Det handlar numera om att göra det möjligt alls för våra barn och barnbarn att leva ett gott liv.

  Argument:Klimatet har slutat att vänta. Konsekvenserna av vår miljöförstöring skördar vi…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Social rättvisa stabiliserar ett samhälle. Är skillnaderna för stora bryts samhället ned av inre motsättningar. Vi behöver ett stabilt och tryggt EU.

  Argument:Social rättvisa stabiliserar ett samhälle. Är skillnaderna för stora bryts…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Det är viktigt att värna alliansneutraliteten. Samtidigt är det viktigt att bredda försvarsfrågan till att gälla även tex cyberattacker, naturkatastrofer etc. Civilförsvaret behöver uppmuntras.

  Argument:Det är viktigt att värna alliansneutraliteten. Samtidigt är det viktigt att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska vara kvar i Eu eftersom det är viktigt att vara med och påverka och ta ansvar.

  Argument:Sverige ska vara kvar i Eu eftersom det är viktigt att vara med och påverka och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frågan är intressant men behöver beredas ordentligt. Generellt är jag för ökat medborgarinflytande.

  Argument:Frågan är intressant men behöver beredas ordentligt. Generellt är jag för ökat…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Media är en av hörnpelarna i en demokrati. Demokratin måste försvaras.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver sätta rejäl press på miljöfrågorna. Då måste vi göra allt vi kan för att leva upp till Parisavtalet.

  Argument:Vi behöver sätta rejäl press på miljöfrågorna. Då måste vi göra allt vi kan…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska inte flyget fortsätta att vara subventionerat och skattebefriat!

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förbudet ska förstås inte gälla de som är i behov av tex sugrör för att få i sig mat.

  Argument:Förbudet ska förstås inte gälla de som är i behov av tex sugrör för att få i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU gynnas av stabilitet. Stabilitet gynnas av social och ekonomisk rättvisa.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Budget i balans och en sund ekonomi är viktigt. Frågan är om länder som hamnar i ekonomiska svårigheter verkligen ska straffas ekonomiskt.

  Argument:Budget i balans och en sund ekonomi är viktigt. Frågan är om länder som hamnar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste finnas flexibilitet i regleringen av varor och tjänster.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för människor på flykt.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna har kritiserats för att vara verkningslösa. Jag tror att det finns effektivare sätt.

  Argument:Gränskontrollerna har kritiserats för att vara verkningslösa. Jag tror att det…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns fler parametrar än storlek vad gäller kapacitet att ta emot flyktingar.

  Argument:Det finns fler parametrar än storlek vad gäller kapacitet att ta emot…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten är grundläggande och gäller alla människor.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns en enorm överrepresentation av personer som utsatts för övergrepp inom sexindustrin, som dessutom drar till sig kriminalitet såsom människohandel.

  Argument:Det finns en enorm överrepresentation av personer som utsatts för övergrepp…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Upphovsrätten och skyddet för konstnärer och artister är viktigt.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En självklarhet

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om skillnad ska göras, ska det vara lika för alla länder. Dvs det ska inte finnas länder vars medborgare förfördelas.

  Argument:Om skillnad ska göras, ska det vara lika för alla länder. Dvs det ska inte…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri aborträtt är en grundläggande mänsklig rättighet.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En gemensam gränspolis måste ha väldigt tydligt och avgränsat mandat.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Generellt sätt är det bättre med fredsbevarande insatser och förebyggande arbete.

  Argument:Generellt sätt är det bättre med fredsbevarande insatser och förebyggande…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att alla som arbetar i Sverige har schyssta villkor, såväl för arbetstagaren som för konkurrenskraften.

  Argument:Det är viktigt att alla som arbetar i Sverige har schyssta villkor, såväl för…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Framför allt ska hållbart jordbruk premieras. Där ligger Sverige i framkant.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Styrmedel för att komma tillrätta med snedfördelning av alla diskrimineringsgrunder, däribland kön, behövs.

  Argument:Styrmedel för att komma tillrätta med snedfördelning av alla…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En nationell angelägenhet, men viktigt att arbeta för jämställda samhällen.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Hjälpa på plats, förebyggande arbete för att förhindra kriser, krig, naturkatastrofer och stora migrationsströmmar är ett billigt, humant och bra sätt att investera för framtiden.

  Argument:Hjälpa på plats, förebyggande arbete för att förhindra kriser, krig,…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frågan är inte svart-vit, men generellt behöver utrotningshotade djurarter skydd.

  Argument:Frågan är inte svart-vit, men generellt behöver utrotningshotade djurarter…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sydkorea

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska och spanska, franska hjälpligt

Vad har du för yrke?

Utbildad journalist och kommunikatör, tjänstledig för heltidsarbete som gruppledare och kommunalråd

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Silvana Imam

Film

En oväntad vänskap (Intouchables)

Författare/bok

Maya d'Angelo och Toni Morrisson

TV-program

Har ingen TV

Radioprogram/podd

Sjöväderrapporten

Sport

Kampsport

Hobby

Trädgården

Mat

Koreansk mat

Dryck

Bubblor