V
Jessica Wetterling - Fotograf: Agnes Stuber

Jessica Wetterling

Vänsterpartiet (plats 19)
34 år, Lindome

Presentera dig själv

Stödassistent från Västsverige som sedan valet 2018 har förmånen att företräda Vänsterpartiet i riksdagen.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett mer demokratiskt och jämlikt Europa som försvarar mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

 • Miljö och klimat

 • Demokrati

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Aktiv i ungdomsförbundet i tonåren. Blev medlem i Vänsterpartiet år 2010.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Anser att det nationella självbestämmandet ska vara starkt. Mer inflytande till medlemsländerna.

  Argument:Anser att det nationella självbestämmandet ska vara starkt. Mer inflytande till…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet kan inte vänta.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Alliansfriheten ska värnas. EU ska inte ha någon gemensam armé.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag är kritisk till EU men frågan om medlemskap är inte aktuell i valet till Europaparlamentet.

  Argument:Jag är kritisk till EU men frågan om medlemskap är inte aktuell i valet till…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Är kritisk till överstatliga förslag.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Rimligt med någon form av sanktioner mot medlemsländer som bryter mot de mänskliga rättigheterna eller demokratins grundstenar.

  Argument:Rimligt med någon form av sanktioner mot medlemsländer som bryter mot de…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om man bryter mot gemensamt ingångna avtal bör det få konsekvenser.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om länderna kan få till en gemensam överenskommelse men skatt och utformning bör varje land själv sköta.

  Argument:Bra om länderna kan få till en gemensam överenskommelse men skatt och…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra förslag där EU-parlamentet tillsammans med medlemsländerna kommit överens om ett förbud.

  Argument:Bra förslag där EU-parlamentet tillsammans med medlemsländerna kommit överens…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skapa ett mer jämlikt Europa behövs stöd till fattiga regioner.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Finns nog ingen utom någon liberal som tycker det vore en god ide. Sin ekonomiska politik ska varje land bestämma över själv.

  Argument:Finns nog ingen utom någon liberal som tycker det vore en god ide. Sin…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att straffa länder i ekonomisk kris med böter är helt kontraproduktivt.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bryter man mot de mänskliga rättigheterna är det rimligt med någon form av konsekvens.

  Argument:Bryter man mot de mänskliga rättigheterna är det rimligt med någon form av…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart inte. Alla ska ha möjlighet att söka asyl.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa, men anser att det är en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Bra om EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra om EU arbetar för att man ska kunna få älska vem man vill, men anser att det är en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Bra om EU arbetar för att man ska kunna få älska vem man vill, men anser att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra om EU aktivt driver på för lagliga och säkra aborter, men anser att det är en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Bra om EU aktivt driver på för lagliga och säkra aborter, men anser att det är…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alliansfriheten ska värnas. EU ska inte ha någon gemensam armé.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alliansfriheten ska värnas. EU ska inte ha någon gemensam armé.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska alla som jobbar i Sverige ha schyssta villkor.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vill se ett nationellt stöd istället.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra att det finns en principöverenskommelse, men anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Bra att det finns en principöverenskommelse, men anser inte att EU ska bestämma…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite spanska.

Vad har du för yrke?

Nu riksdagsledamot, innan stödassisten på gruppboende.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beyonce, Seinabo Sey och Håkan Hellström

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

Det politiska spelet och P3 dokumentär

Sport

Ishockey och ridsport

Hobby

Försöker gå på så många konserter och ishockeymatcher jag hinner.

Mat

Varmrökt lax

Dryck

Te