SD
Jessica Stegrud

Jessica Stegrud

Sverigedemokraterna (plats 2)
50 år, Höllviken

Presentera dig själv

Mamma, business controller och yttrandefrihetsvurmare. Tycker att beslut skall baseras på fakta och konsekvensanalyser och vill ha en öppen och fri debatt som fokuserar på de verkliga samhällsproblemen. Ser det som självklart att prioritera svenska medborgare och svenska intressen.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år är EU ett väl fungerande samarbete mellan ett antal självständiga, ekonomiskt framgångsrika och fredliga nationer. Europa är en trygg kontinent - utan terrorsim och konflikter - som värnar kristna grundvärderingar och står upp för frihet, jämlikhet, demokrati och yttrandefrihet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Migrationen är en ödesfråga för Europa. Utan en lyckad assimilationspolitik kommer vi se ökade konflikter, utanförskap, otrygghet och sämre ekonomi.

 • Ekonomi, budget och skatter

  EU har blivit för stort och för dyrt. EU skall fokusera på kärnfrågor som handel, säkerhet och konkurrenskraft. Bort med korruption och slöseri.

 • Miljö och klimat

  Slut med symbolpolitik och skrämselpropaganda. Fokus på riktiga miljöproblem och verksamma åtgärder.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Politisk bakgrund

Min politiska bakgrund består i ett brinnande samhällsintresse och några år som debattör och skribent, vid sidan av mitt jobb som Business Controller i Energibranschen.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Modiga människor som vågar gå mot strömmen och intellektuella tänkare. Ingen nämnd, ingen glömd.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Faktiskt inte, däremot har jag blivit mer nyanserad, fördjupat mina kunskaper och även breddat mitt engagemang.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU har blivit för stort, för dyrt och fått för mycket makt. Den smygande maktöverföringen till Bryssel är odemokratisk. Samarbete gällande bla handel, säkerhet och miljö är självklart.

  Argument:EU har blivit för stort, för dyrt och fått för mycket makt. Den smygande…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Bra med gemensamma, övergripande miljö- och klimatmål men istället för alarmism behövs kloka, långsiktiga beslut baserade på fakta och konsekvensanalyser.

  Argument:Bra med gemensamma, övergripande miljö- och klimatmål men istället för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Inga alls. Beslut gällande socialförsäkringar, föräldraledighet, sjukvård, utbildning mm skall fattas av svenska politiker och inte av någon överstatlig myndighet.

  Argument:Inga alls. Beslut gällande socialförsäkringar, föräldraledighet, sjukvård,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har blivit för stort, för dyrt och fått för mycket makt. EU behöver reformeras kraftigt men om det inte går så bör Sverige lämna Eu i dess nuvarande form.

  Argument:EU har blivit för stort, för dyrt och fått för mycket makt. EU behöver…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är för mer direktdemokrati som fler folkomröstningar men dessa skall ske på nationell nivå, inte europeisk.

  Argument:Vi är för mer direktdemokrati som fler folkomröstningar men dessa skall ske på…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater i och med detta få en överordnad ställning gentemot medlemsstaterna. Prövningar om regelbrott mot EU's stadgar har skett bör prövas i domstol.

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater i och med detta få en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att skapa goda förutsättningar att klara mål är bättre än att straffa länder som inte förmår att uppfylla målkriterierna. Att straffa redan klimateffektiva länder som Sverige vore slöseri med resurser

  Argument:Att skapa goda förutsättningar att klara mål är bättre än att straffa länder…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte ha beskattningsrätt. Varje land får själva avgöra hur och med vilken åtgärd ett mål skall uppnås.

  Argument:EU skall inte ha beskattningsrätt. Varje land får själva avgöra hur och med…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ren symbolpolitik då över 90 procent av världens plastskräp härstammar från floder i framförallt Asien. EU bör istället satsa på avfallsförbränning och sopsortering och återvinning.

  Argument:Ren symbolpolitik då över 90 procent av världens plastskräp härstammar från…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är inte i första hand transfereringar från välutvecklade länder som skapar framtida välstånd, det är innovationer och marknadsförutsättningar. Svenska skattemedel skall investeras i Sverige.

  Argument:Det är inte i första hand transfereringar från välutvecklade länder som skapar…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Historien har visat att Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står utanför EMU och de ekonomiska olikheterna är fortfarande för stora för att det skulle gynna Sverige.

  Argument:Historien har visat att Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I grunden ett sunt förslag då det är viktigt för unionen att de enskilda medlemsstaterna inte har för stora budgetunderskott, men i praktiken straffas redan EURO-länderna pga en labil monetär union.

  Argument:I grunden ett sunt förslag då det är viktigt för unionen att de enskilda…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera handeln för vissa varor och tjänster för att skydda säkerhet och hälsa.

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitiken skall vara en nationell angelägenhet och inte beslutas av EU centralt.

  Argument:Migrationspolitiken skall vara en nationell angelägenhet och inte beslutas av…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är för frihandel men emot fri brottslighet. Vi anser att varje medlemsstat själva skall få avgöra om kontroller eller stängning av gräns är befogade åtgärder.

  Argument:Vi är för frihandel men emot fri brottslighet. Vi anser att varje medlemsstat…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik skall förbli en nationell angelägenhet, däremot bör mottagande länder ges stöd för en bra och rättssäker asylprocess och den yttre gränsen stärkas.

  Argument:Migrationspolitik skall förbli en nationell angelägenhet, däremot bör…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flykten över Medelhavet måste stoppas då den är både riskfylld och göder kriminell smugglingsverksamhet. Istället borde asylcenter upprättas i närområden.

  Argument:Flykten över Medelhavet måste stoppas då den är både riskfylld och göder…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi är för förbud mot sexköp men anser att straffrätt i grunden är en nationell fråga. Däremot när det gäller trafficking och gränsöverskridande brottslighet har EU ha en viktig funktion att fylla.

  Argument:Vi är för förbud mot sexköp men anser att straffrätt i grunden är en nationell…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Oerhört viktig fråga. Förslagen hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att inskränka den fria åsiktsbildningen. Behovet av upphovsrättskydd bör säkras på annat sätt.

  Argument:Oerhört viktig fråga. Förslagen hotar öppenheten på internet och sociala…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi anser att det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor. Däremot bör man i gränsöverskridande situationer respektera äktenskap som ingått i andra medlemsländer.

  Argument:Vi anser att det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma om…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska skattemedel skall i första hand gå till svenska medborgare. Fri rörlighet innebär inte att man som EU-medboragre skall kunna kan välja det land som har mest generösa bidragsregler.

  Argument:Svenska skattemedel skall i första hand gå till svenska medborgare. Fri…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi tycker det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas

  rätt att bestämma över sin kropp. Men familjepolitik skall vara en nationell angelägenhet och inget som skall bestämmas av EU.

  Argument:Vi tycker det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att återupprätta den yttre gränsen mot illegal forcering, smuggling och annan brottslighet är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi vill stärka Fronten och gemensamma insatser.

  Argument:Att återupprätta den yttre gränsen mot illegal forcering, smuggling och annan…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. De EU-stridsstyrkor som finns idag har inte kommit att bli ett effektivt verktyg. Vi vill istället ha ett återuppbyggt nationellt försvar.

  Argument:Försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. De EU-stridsstyrkor som…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill försvara den svenska modellen mot lönedumpning.

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Politiken är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella reformprogram, utan att svenska jordbrukare och bönder får minskade anslag.

  Argument:Politiken är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör reformeras…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna har intagit en mycket försiktig hållning i förhållande till GMO. Vi anser att det finns behov av att öka kunskapen om de ekologiska effekterna.

  Argument:Sverigedemokraterna har intagit en mycket försiktig hållning i förhållande till…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att åtgärder för jämställdhet bör vara en nationell fråga. Dessutom tror vi att kvotering är ett ineffektivt sätt att komma till rätta med bristande jämställdhet.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att åtgärder för jämställdhet bör vara en nationell…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi anser att familjepolitik skall vara en nationell fråga, Dessutom anser vi att det bör vara upp till varje familj att bestämma hur man vill fördela föräldraledighet.

  Argument:Vi anser att familjepolitik skall vara en nationell fråga, Dessutom anser vi…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En stor del av EU:s biståndspengar går idag till så kallat anslutningsstöd och till länder som Turkiet som inte är i någon akut nöd. Vi vill hellre rikta stödet till länder i kris och nöd.

  Argument:En stor del av EU:s biståndspengar går idag till så kallat anslutningsstöd och…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detaljbeslut om hur svensk skydds- och förvaltningsjakt ska bedrivas bör tas av svenska myndigheter i samråd med i första hand jägare och markägare och inte av EU.

  Argument:Detaljbeslut om hur svensk skydds- och förvaltningsjakt ska bedrivas bör tas av…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Franska, Danska

Vad har du för yrke?

Business/Financial Controller

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare, men just nu Eva Cassidy och Earth Wind & Fire.

Film

"Le grand blue" (Luc Beson). "The Full Monty" (Peter Cataneo).

Författare/bok

"The strange death of Europe" (Douglas Murray). "Tuesdays with Morrie" (Mitch Albom).

TV-program

Varierar, men gärna dokumentärer varvat med romantik.

Radioprogram/podd

Varierar, men gärna dokumentärer, intellektuella samtal och politik.

Sport

Formel 1

Hobby

Fotografera, skriva, träna.

Mat

Grillade, färska räkor.

Dryck

Vatten, vin och cola