V
Jesper Wiklund

Jesper Wiklund

Vänsterpartiet (plats 17)
42 år, Sundbyberg

Presentera dig själv

Facklig ombudsman bosatt i Sundbyberg med min son.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som går i fronten för klimatomställningen, där högerextremismen pressats tillbaka genom satsningar på sociala rättigheter och välfärd.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Det enda sättet att pressa tillbaks högerextremismen är satsningar på sociala rättigheter och utökad välfärd.

 • Miljö och klimat

  Internationellt samarbete behövs för att klara klimatomställningen. Här måste göra betydligt mer än hittills.

 • Migration och flyktingar

  Sygtet med EU påstås vara ökad trygghet - då kan vi inte acceptera att människor dör på Medelhavet eller uppgörelser med Erdogan.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

15

Politisk bakgrund

Engagerade mig politiskt första gången i samband med EU-valet 1994 och fick då med i Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU:s uppgift är att lösa gränsöverskridande problem som klimatet, finansiell spekulation. Besluten ska fattas på den nationella eller lokala nivån, där de demokratiska valda församlingarna finns.

  Argument:EU:s uppgift är att lösa gränsöverskridande problem som klimatet, finansiell…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Samarbete kring klimatfrågor är ett av de viktigaste områdena för regionalt och internationellt samarbete - här har EU mycket att bevisa.

  Argument:Samarbete kring klimatfrågor är ett av de viktigaste områdena för regionalt och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Ska vi bemöta den växande högerextremismen måste vi ta krafttag mot social utsatthet, lönedumpning och otrygga anställningar. Här har EU en bakläxa att göra. Det görs bäst genom ett socialt protokoll.

  Argument:Ska vi bemöta den växande högerextremismen måste vi ta krafttag mot social…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:EUs ömsesidiga försvarsklausul är väldigt långtgående. Jag tror på alliansfrihet och neutralitet.

  Argument:EUs ömsesidiga försvarsklausul är väldigt långtgående. Jag tror på…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har misslyckats med några av sina mest grundläggande uppdrag - ökad trygghet och samarbete kring miljö. Svaret på det är inte att sluta samarbeta utan att göra det bättre och göra det för folket.

  Argument:EU har misslyckats med några av sina mest grundläggande uppdrag - ökad trygghet…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag tror representativ demokrati är bra för ansvarsutkrävande och rättssäkerhet. Jag vill inte ha mer överstatlighet.

  Argument:Jag tror representativ demokrati är bra för ansvarsutkrävande och…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt orimligt att Unionen fortsätter stötta regeringar som bryter mot grundläggande fri och rättigheter.

  Argument:Det är helt orimligt att Unionen fortsätter stötta regeringar som bryter mot…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ska EU behålla sin legitimitet måste det också börja leverera resultat i klimatarbetet.

  Argument:Ska EU behålla sin legitimitet måste det också börja leverera resultat i…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag vill se progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens utformning och administration ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfalla staterna.

  Argument:Jag vill se progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra för att minska nedskräpning men långt ifrån de åtgärder som behövs för klimatomställningen.

  Argument:Bra för att minska nedskräpning men långt ifrån de åtgärder som behövs för…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Arbetet för social rättvisa är en grundförutsättning i kampen mot högerextremism.

  Argument:Arbetet för social rättvisa är en grundförutsättning i kampen mot…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det visade sig inte minst senaste krisen att Euron rent ekonomiskt är ett dåligt projekt.

  Argument:Det visade sig inte minst senaste krisen att Euron rent ekonomiskt är ett…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. Att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris är negativt.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tex nationella miljökrav som går längre än EUs gemensamma ska absolut inte tas bort.

  Argument:Tex nationella miljökrav som går längre än EUs gemensamma ska absolut inte tas…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart. Länder som inte hjälper människor som flyr från mördare och tyranner ska inte heller ha del av vårt stöd.

  Argument:Självklart. Länder som inte hjälper människor som flyr från mördare och…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Rätten att söka skydd från förföljelse är ingenting som EU ska tumma på.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Spanska och Engelska

Vad har du för yrke?

Facklig ombudsman

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Radioprogram/podd

Vetenskapsradion historia

Sport

AIK