MP
Jenny Lundström

Jenny Lundström

Miljöpartiet (plats 15)
53 år, Tobo

Presentera dig själv

Jag brinner för frågor som rör djurvälfärd, antibiotikaresistens och mat. Det handlar om maten på vår tallrik och frågor som EU har stort inflytande över. Jag är veterinär med fokus på djurvälfärd för lantbrukets djur och jag vill vara djurens röst i EU-parlamentet!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU är en kraft för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Det handlar om ett ökat samarbete för frågor som kräver mellanstatligt samarbete, som klimat, miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt måste det finnas utrymme i EU för dom som går före och är stigfinnare.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Det var min hjärtefråga i EU-valet 2014 och är det 2019. Missbruket av antibiotika måste upphöra!

 • Miljö och klimat

  Jordbrukspolitiken måste reformeras så att den bidrar till klimatnytta, biologisk mångfald och livsmedel som är producerad med respekt för djuren.

 • Annat område

  Jag kommer vara djurens röst i EU, lantbruksdjurens, sällskapsdjurens och försöksdjurens. Min veterinära kompetens ger mig alla möjligheter för det!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Politisk bakgrund

Lång politisk erfarenhet på lokal, regional och nationell nivå. Satt som politisk sakkunnig för MP på jordbruksdepartementet 2003-2006 och har även erfarenhet från EU-arbete då jag ingick i den veterinära grupp i Sverige som lobbade för en stark djurhälsolag och lag om veterinära läkemedel i EU.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Den här frågan kan inte ställas på en sån generell nivå. För frågor som miljö- och klimat, har EU en viktig roll att spela. Det behövs ett starkt internationellt ledarskap här och det ska EU ta!

  Argument:Den här frågan kan inte ställas på en sån generell nivå. För frågor som miljö-…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Miljöpartiet vill se en bindande utsläppsbudget för EU där målet är nollutsläpp år 2040. Parisavtalets mål måste nås och det måste politiker på samtliga nivåer ta ansvar för!

  Argument:Miljöpartiet vill se en bindande utsläppsbudget för EU där målet är nollutsläpp…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Det är mycket viktigare att stärka samarbetet då det gäller krisberedskap. Skogsbränderna i somras gav tydligt besked om hur viktigt det är att vi har ett samarbete inom EU på detta område.

  Argument:Det är mycket viktigare att stärka samarbetet då det gäller krisberedskap…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har en viktig roll att spela för att nå klimatmålen och få ett mer öppet och demokratiskt Europa.

  Argument:EU har en viktig roll att spela för att nå klimatmålen och få ett mer öppet och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s budget kommer alla länder till del. Om ett land inte ställer upp på de demokratiska principer som EU har i sin stadga så ör det fullt rimligt att det får ekonomisk återverkan på det landet.

  Argument:EU:s budget kommer alla länder till del. Om ett land inte ställer upp på de…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Parisavtalet ska nås och det har alla EU-länder ställt sig bakom. Alla länder måste bidra i det och MP vill införa en maxgräns för varje lands klimatutsläpp. Överskrids den ska det kännas ekonomiskt.

  Argument:Parisavtalet ska nås och det har alla EU-länder ställt sig bakom. Alla länder…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppshandelssystemet för flyget fungerar inte alls och därför är det mycket viktigt att det kompletteras med en flygskatt, enligt den modell som redan ett antal länder i EU, bl.a. Sverige, infört.

  Argument:Utsläppshandelssystemet för flyget fungerar inte alls och därför är det mycket…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Engångsplasten ska bort! Samtidigt finns det områden där vi har behov av engångsmaterial, t.ex. sjukvården, så vi måste även ha fokus på att få fram biobaserade ersättningsmaterial.

  Argument:Engångsplasten ska bort! Samtidigt finns det områden där vi har behov av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Regionalpolitiken är viktig för att främja hållbar utveckling men den behöver förbättras så att korruptionen minskar och att EU-stöd aldrig går till verksamheter som minskar klimatuppfyllelsen.

  Argument:Regionalpolitiken är viktig för att främja hållbar utveckling men den behöver…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska behålla svenska kronan och stå fritt från EMU.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder ska föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Hur EU ska agera när länder bryter mot reglerna måste avgöras från fall till fall.

  Argument:Alla länder ska föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Hur EU ska agera när…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Även inom EU måste det vara tillåtet att ha hårdare krav t.ex. inom miljö och djurskydd. Att vissa länder kan gå före driver på innovation och utvecklingen, vilket ger nytta för hela EU.

  Argument:Även inom EU måste det vara tillåtet att ha hårdare krav t.ex. inom miljö och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har ett gemensamt ansvar för flyktingmottagande och det måste också finnas sanktionsmöjligheter mot länder som inte tar ansvar.

  Argument:EU har ett gemensamt ansvar för flyktingmottagande och det måste också finnas…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige är med i Schengen och inom Schengen ska det inte vara någon gränskontroll. Däremot är det viktigt att tullen förstärks så att smuggling av vapen och narkotika stoppas.

  Argument:Sverige är med i Schengen och inom Schengen ska det inte vara någon…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har goda möjligheter att ta emot flyktingar. Dessutom har vi en demografisk situation med fler pensionärer och färre som är i arbetsför ålder. En ökad invandring är till nytta för hela EU.

  Argument:EU har goda möjligheter att ta emot flyktingar. Dessutom har vi en demografisk…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet och alla har rätt till att få sina asylskäl prövade på juridiskt korrrekt sätt.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet och alla har rätt till att få sina…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är något som gäller i Sverige och något som borde gälla samtliga länder i EU.

  Argument:Det är något som gäller i Sverige och något som borde gälla samtliga länder i…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En självklarhet!

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om man arbetar och skattar i ett EU-land ska man givetvis ha samma rättigheter som alla andra som arbetar och skattar där.

  Argument:Om man arbetar och skattar i ett EU-land ska man givetvis ha samma rättigheter…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En självklarhet!

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så som det ser ut idag ska inte Frontex stärkas. I en framtid med lagliga vägar in i EU kan dock Frontex behöva få en förändrad roll jämfört med idag.

  Argument:Så som det ser ut idag ska inte Frontex stärkas. I en framtid med lagliga vägar…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte fokusera på militära insatser utan på konfliktförebyggande insatser. Det handlar bl.a. om mänskliga rättigheter, civilt fredsarbete, bistånd, diplomati och ett stärkt civilförsvar.

  Argument:EU ska inte fokusera på militära insatser utan på konfliktförebyggande…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Direktstödet inom EU, gördsstödet, bör minska och på sikt fasas ut. Men det finns ett stort behov av en aktiv jordbrukspolitik med miljöersättningar och landsbygdsutveckling som leder till hållbarhet,

  Argument:Direktstödet inom EU, gördsstödet, bör minska och på sikt fasas ut. Men det…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Odling av GMO-grödor ska vara strikt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen. Varje land ska ha rätt att säga nej.

  Argument:Odling av GMO-grödor ska vara strikt kontrollerad och styras av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kommissionen har lagt ett förslag om kvotering till styrelser i börsnoterade företag. Det bör antas!

  Argument:Kommissionen har lagt ett förslag om kvotering till styrelser i börsnoterade…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En viktig del i EUs arbete för en säkrare och bättre värld.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Biologisk mångfald känner inte av nationsgränser och därför har EU ett ansvar för artrikedomen och naturen. Detta finns också väldigt tydligt uttryckt i den gemensamma lagstiftningen på området.

  Argument:Biologisk mångfald känner inte av nationsgränser och därför har EU ett ansvar…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Deltidspolitiker i Tierps kommun, med ansvar för miljö och samhällsplanering. Veterinär i botten.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

All musik som lever! Allt från Hildegard av Bingen till Matthew Peterson.

Film

Livet är underbart, en film som visar hur stark kraft hoppet är, något som verkligen behövs nu.

Hobby

Körsång - www.uppsalavokalensemble.se

Mat

Långsamstekt KRAV-fläskkarré med kantareller från skogen och klyftpotatis från egen odling.