M
Jelena Drenjanin - Fotograf: CoR

Jelena Drenjanin

Moderaterna (plats 8)
56 år, Huddinge

Presentera dig själv

Jag är en glad, rak och energisk 54 åring som ser mig som en samhällsbyggare på lokal, nationell och europeisk nivå. Min familj flytade till Sverige 1965 från Jugoslavien. Att växa upp i två kulturer har gjort mig till en reflekterande person som är intresserad samhällsstrukturer och demokrati.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett demokratisk Europa som utgår från medborgarnas bästa. Eu ska vara världsledande inom forskning, innovation och entreprenörskap. EU medborgarna ska vara de bäst och rätt utbildade för en globaliserad, högteknologisk och kunskapsintensiv marknad. EU ska värna medborgarnas rättigheter, möjligheter

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  När man kan försörja sig så har man makten att bestämma över sitt liv och man finns i ett sammanhang. Utanförskap i alla former är farliga

 • Demokrati

  Det har tagit århundraden att bygga upp vår demokrati och den kan raseras på sekunder. Den måste värnas och erövras varje dag då den utmanas dagligen

 • Jämställdhet

  I Metoo spåren ser vi gång på gång sjuka strukturer som fråntar kvinnor deras mänskliga rättigheter. Kvinnlig representation ger postiva resultat

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

16

Politisk bakgrund

Jag är ledamot i Regionkommitten, Kongressen för lokala och regional nivån i Europarådet där jag är spokesperson för jämställdhet, kommunalråd i Huddinge med ansvar för grundskolan. Ordförande i EU beredningen i SKL

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thacher Michelle Obama

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Kvotering. Jag gillar egentligen inte kvotering men inser att i många länder så kommer det inte hända mycket på den politiska representationsnivån. Men ingen kvotering i privat ägda bolag.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EUs politiska inflytande handlar om att skydda medborgare, marknaden, demokratin och ekonomin. Kunskapen hos journalister i Sverige är låg när det gäller EU.

  Argument:EUs politiska inflytande handlar om att skydda medborgare, marknaden,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:I Sverige görs mycket men vissa länder har kvar att göra och behöver både piska och morot.

  Argument:I Sverige görs mycket men vissa länder har kvar att göra och behöver både…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:varje land har egna system utifrån förutsättningar och då är det inte applicerbart med överstatlig styrning.

  Argument:varje land har egna system utifrån förutsättningar och då är det inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi som ett litet land behöver finnas med i en gemenskap

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:ja det skulle kunna vitalisera demokratin

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja det är en grundläggande demokratisk fråga med oberoende medier

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja, vår planet är gemensam

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror mer på forskning och utveckling av nya transportmedel

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja det är bra och finns alternativ som är minst lika effektiva

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behöver ses över så att risken för korruption undviks

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det skulle jag tycka vore bra

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja då det drabbar oss alla, det såg vi med Greklands kris.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Svar fråga

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja absolut då EU bygger på samarbete, gemenskap och gemensamt ansvar.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, tycker det ar bra

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej det ar alldeles for naivt att tro det ar möjligt. Prövning ska ske av asylrätten.

  Argument:Nej det ar alldeles for naivt att tro det ar möjligt. Prövning ska ske av…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja, det är normerande att ha ett forbud och att manniskohandel inte är ok

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:vet ej

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Yes, human rights!

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja, varje nation ansvarar för sina medborgare

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja, det är en mäsklig rättighet att bestämma över sin kropp

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:ja

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:vet ej

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:ja

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:nej

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:inte i privata bolag men de som ägs av samhället

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:nej

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:nej, de som inns ska kontrolleras bättre

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Jugoslavien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. Serbiska Kroatiska Montengrinska

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad tolk Jag har en fil kand i statsvetenskap Jag har en magisterexamen i ledarskap

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bryan Adams, Sussies orkester, Darin, Abba

Film

Fyra bröllop och en begravning

Författare/bok

Har ingen särskild men läser mycket om hur psykologi, ledarskap, kroppen, kost och hälsa.

TV-program

Ser sällan på tv

Radioprogram/podd

Sommarvärdar i P1

Sport

Basket

Hobby

Friskis och svettis Vandring Långfärdsskridskor

Mat

Medelhavskost, helst italienskt eller mat fr Balkan

Dryck

Grönt te Svenskt kranvatten, bäst i världen