MP
Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson

Miljöpartiet (plats 19)
47 år, Alingsås

Presentera dig själv

Nyfiken och genuint intresserad av att göra världen bättre för de människor som bor här nu och de som ska komma efter. Då är en värld i balans en förutsättning. Utan en beboelig jord med fungerande klimat och biologisk mångfald kan inte heller människorna må bra.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill ha en framtid med tåg som går snabbt och kommer fram i tid. Förskolegårdar där barnen kan andas frisk luft. Rena sjöar att ta ett dopp i en midsommarnatt. Mer tid att vara med varandra. Mindre slit och släng med både prylar och människor. Levande landsbygder och nya gröna jobb.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vår tids ödesfrågor. Om vi inte har en beboelig planet, så har vi ingenting.

 • Mänskliga rättigheter

  Alla har rätt till ett liv i frihet, utan förtryck och diskriminering.

 • Demokrati

  Det enda sättet att styra med respekt för allas lika värde. Är också en väg till fred och frihet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationellt bistånd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Jag började som lokal fritidspolitiker i Alingsås och var lokal gruppledare i fullmäktige 2006-2014. 2010-2014 var jag också politisk sekreterare i Västra Götaland. Är sedan 2014 riksdagsledamot.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gandi och Nelson Mandela. De skapade förändring tack vare ett eget, brinnande engagemang och förmådde få människor med sig.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:I vissa frågor måste medlemsstaterna samarbeta för att lösa problem och utmaningar som är gemensamma, såsom miljö- och klimatutmaningen. Annat ska beslutas så nära medborgarna som möjligt.

  Argument:I vissa frågor måste medlemsstaterna samarbeta för att lösa problem och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet är vår tids stora ödesfråga. För att undvika klimatkatastrof måste nivån och farten på den hållbara omställningen öka.

  Argument:Klimatet är vår tids stora ödesfråga. För att undvika klimatkatastrof måste…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Den sociala situationen är för dålig i många medlemsländer idag. Vi vill inte ta ifrån länderna egen beslutsrätt i frågan men ser att vi måste höja levnadsstandarden för Europas allra fattigaste.

  Argument:Den sociala situationen är för dålig i många medlemsländer idag. Vi vill inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi ser vikten av att ha ett ökat gemensamt säkerhetsarbete som beredskap för naturkatastrofer, klimatförändringar och hot mot demokratin. Vi vill inte att EU ska ha ett gemensamt militärt försvar.

  Argument:Vi ser vikten av att ha ett ökat gemensamt säkerhetsarbete som beredskap för…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi blir starkare tillsammans med andra, i miljö- och klimatarbetet och med mänskliga rättigheter i fokus. EU är i grunden ett fredsprojekt och fred ger frihet.

  Argument:Vi blir starkare tillsammans med andra, i miljö- och klimatarbetet och med…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I vissa fall, fler än idag, kan det bäst ske genom just folkomröstning.

  Argument:Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I vissa fall, fler än idag,…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mediernas oberoende är en av demokratins grundbultar. Om ett land inte lever upp till det måste det gå att sätta press. Där är ekonomiska sanktioner ett verktyg.

  Argument:Mediernas oberoende är en av demokratins grundbultar. Om ett land inte lever…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga. Att inte göra det som krävs är stjäla våra barn framtid. Det måste kosta.

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga. Att inte göra det som krävs är stjäla våra barn…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är väldigt svårt att få igenom och hur det skulle konstrueras återstår att se, om EU eller de olika länderna skulle få intäkterna t ex, men en skatt är jag mycket för.

  Argument:Det är väldigt svårt att få igenom och hur det skulle konstrueras återstår att…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En del är gjort, men mer måste göras. Plasten dödar, både i havet och på land.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är ett parti som sätter solidariteten främst. Vi är inte starkare än samhällets svagaste, därför är det viktigt att stötta de som har det svårast. Människor liksom regioner.

  Argument:Vi är ett parti som sätter solidariteten främst. Vi är inte starkare än…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om det är svårt att få det att gå ihop, blir det inte bättre med ekonomiska sanktioner. Men viljan till en ekonomi i balans måste finnas och stimuleras på andra sätt.

  Argument:Om det är svårt att få det att gå ihop, blir det inte bättre med ekonomiska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Länder måste kunna gå före och ställa hårdare krav, som på miljö, säkerhet och djurskydd.

  Argument:Länder måste kunna gå före och ställa hårdare krav, som på miljö, säkerhet och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asylrätten är oerhört viktig att behålla. Då krävs det att alla tar ett ansvar. Det kan krävas olika insatser där sanktioner är ett av dem.

  Argument:Asylrätten är oerhört viktig att behålla. Då krävs det att alla tar ett ansvar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att människor ska kunna röra sig fritt i Europa och att det ska gå att komma till Sverige och söka asyl. Men då måste alla länder ta solidariskt ansvar, något som inte sker idag.

  Argument:Vi vill att människor ska kunna röra sig fritt i Europa och att det ska gå att…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Se tidigare svar. Det handlar om solidaritet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Människor har rätt att söka asyl. Det är inte en rättighet att inskränka nu, när det är så många människor på flykt undan krig och förtryck.

  Argument:Människor har rätt att söka asyl. Det är inte en rättighet att inskränka nu,…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att fler länder ansluter till vår modell, där det är förbjudet att köpa men inte att sälja.

  Argument:Vi vill att fler länder ansluter till vår modell, där det är förbjudet att köpa…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Upphovsrätten för konstnärer och kreatörer måste stärkas, men inte på bekostnad av yttrandefriheten på nätet. Vissa saker ska självklart vara förbjudet, medans annat måste värnas.

  Argument:Upphovsrätten för konstnärer och kreatörer måste stärkas, men inte på bekostnad…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All kärlek är bra kärlek.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp är redan begränsad. Att försämra ytterligare är ett sätt att undergräva den fria rörligheten.

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp är redan begränsad. Att försämra ytterligare är ett…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till en fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Kvinnor dör av restriktiv abortpolitik. därför är det viktig fråga, inte bara som princip.

  Argument:Rätten till en fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Kvinnor dör av…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Som förslaget sett ut hittills skulle det vara inriktat på att hindra människor att söka asyl. Vi vill se fler lagliga vägar att söka asyl, så att människor inte skulle behöva hindras.

  Argument:Som förslaget sett ut hittills skulle det vara inriktat på att hindra människor…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige har en viktig roll som kraft i världens fredsbevarande arbete, och att samarbete med andra är bra. Men jag tror inte på att EU ska bygga en egen kapacitet, utan istället stötta i FNs fredsbevarande arbete och arbeta med inriktning på förebyggande.

  Argument:Sverige har en viktig roll som kraft i världens fredsbevarande arbete, och att…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Annars snedvrids konkurrensen och svenska arbetare missgynnas.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eus jordbrukspolitik är inte helt effektiv och styr inte mot ett mer hållbart jordbruk. Det vill jag ändra på.

  Argument:Eus jordbrukspolitik är inte helt effektiv och styr inte mot ett mer hållbart…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje land måste ha rätt att säga nej. Den här sortens produktion måste vara strängt kontrollerad och försiktighetsprincipen ska gälla.

  Argument:Varje land måste ha rätt att säga nej. Den här sortens produktion måste vara…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill att det ska vara kvotering till bolagsstyrelser. Såväl här i Sverige som i EU.

  Argument:Jag vill att det ska vara kvotering till bolagsstyrelser. Såväl här i Sverige…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Föräldraledighet är i vissa länder minimal. I andra finns den bara för mammor men pappor är också föräldrar. För att jämställdhet ska kunna uppnås måste alla dela mer på hushållsarbetet.

  Argument:Föräldraledighet är i vissa länder minimal. I andra finns den bara för mammor…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tycker att alla länder ska stå upp för 1% av BNI i bistånd. Att stärka världens allra fattigaste gör oss alla starkare och är en viktig del i hållbar omställning på riktigt.

  Argument:Jag tycker att alla länder ska stå upp för 1% av BNI i bistånd. Att stärka…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste värna biologisk mångfald. Det gör EU genom art- och habitatdirektivet.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, lite franska

Vad har du för yrke?

Taxichaufför, Ekonomiansvarig, Politiker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lyssnar på många olika, men pop, rock och soul.

Film

Harry Potter

Författare/bok

Allt med John Irving, men även Ken Folett

TV-program

Game of Thrones

Radioprogram/podd

P1Morgon, Studio ett, Mammas nya kille

Sport

Ridning

Hobby

Trädgård

Mat

Smörgås. Går att variera i det oändliga.

Dryck

Mjölk