MP
Jakop Dalunde

Jakop Dalunde

Miljöpartiet (plats 3)
37 år, Stockholm

Presentera dig själv

Jag drömmer om en framtid där planetens gränser respekteras men nationsgränserna rivs upp. Klimat och medmänsklighet har alltid varit hörnstenar i min politiska gärning. I EU arbetar jag för hållbara transporter och kraftfulla investeringar i grön omställning.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU leder det globala klimatarbetet för att uppfylla Paris-avtalet. Det är lätt att resa hållbart och vår industri ligger i täten för den gröna omställningen. Hundratusentals gröna jobb skapas. Medmänskligheten har segrat och EU är återigen en fristad för människor på flykt undan krig och förtryck.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  De närmsta tio åren avgör om vi kan klara att hålla Paris-avtalets löften. Ambitionsnivån måste höjas och utsläppen minska snabbare.

 • Migration och flyktingar

  EU ska bli en fristad för dem som tvingas fly undan krig och förtryck. Vi har en plikt att stå upp för asylrätten, för medmänsklighet och solidaritet.

 • Mänskliga rättigheter

  Varje människa ska ha rätt till ett liv fritt från förtryck. Vi måste värna den rätten och agera kraftfullt när länder i och utanför EU försvagar den.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Transport och turism

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand. Hon är visionär, principfast och lösningsinriktad. Dessutom väldigt trevlig.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag var tidigare radikalpacifist. Jag är fortfarande visionär pacifist, men menar idag att under överskådlig tyvärr behöver ett försvar.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:I flera frågor behöver vi mer av gemensamt beslutsfattande på europeisk nivå än idag. Frågor som miljö, klimat, energi, transporter, migration, mänskliga rättigheter kräver europeiskt samarbete.

  Argument:I flera frågor behöver vi mer av gemensamt beslutsfattande på europeisk nivå än…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:MP vill höja EU:s utsläppsmål för 2030 till minst 70 procents minskning, jämfört med 1990-års nivåer och nettonoll utsläpp 2040. Därutöver mål om 40% förnybart och 45% energieffektivisering till 2030.

  Argument:MP vill höja EU:s utsläppsmål för 2030 till minst 70 procents minskning,…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:De sociala frågorna hanteras oftast bäst av medlemsstaterna själva, men EU behöver stödja och driva på det arbetet. Den sociala pelaren innebär en viktig draghjälp för förbättrade villkor.

  Argument:De sociala frågorna hanteras oftast bäst av medlemsstaterna själva, men EU…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Miljöpartiet vill inte utöka det militära samarbetet, med däremot ökat civilt samarbete inom EU kring t.ex. beredskap för naturkatastrofer, klimatförändringar, brandförsvar och desinformation.

  Argument:Miljöpartiet vill inte utöka det militära samarbetet, med däremot ökat civilt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill att EU fokuserar på att minska klimatutsläppen och att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Ett modernt demokratiskt samhälle som respekterar de planetära gränserna.

  Argument:Vi vill att EU fokuserar på att minska klimatutsläppen och att värna demokrati…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns redan idag möjlighet för medborgarna i EU att väcka frågor genom EU:s medborgarinitiativ. Ett annat sätt att stärka medborgarnas inflytande är att stärka EU-parlamentet.

  Argument:Det finns redan idag möjlighet för medborgarna i EU att väcka frågor genom EU:s…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner mot medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet.

  Argument:EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner mot medlemsstater som inte respekterar…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:MP vill införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut, en utsläppsbudget som tvingar EU-länderna att minska klimatutsläppen.Det land som inte följer detta ska få böter.

  Argument:MP vill införa en maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut, en…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att nå klimatmålen måste utsläppen från flyget minska. Vi vill se en europeisk skatt på flygresor och att intäkterna ska satsas på utbyggda järnvägar och moderna nattåg.

  Argument:För att nå klimatmålen måste utsläppen från flyget minska. Vi vill se en…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett förslag som MP aktivt har drivit på länge i EU. Fler engångsartiklar bör förbjudas och tillsatta mikroplaster fasas ut. Mängden plast måste minska!

  Argument:Detta är ett förslag som MP aktivt har drivit på länge i EU. Fler…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela Europa, och särskilt i fattiga regioner. . Vi vill också att regionalpolitiken ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar.

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela Europa, och särskilt i…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en dålig idé att länder med så vitt skilda ekonomiska förutsättningar ska ha samma valuta och därmed samma valutapolitik. Därför bör Sverige fortsatt behålla den svenska kronan.

  Argument:Det är en dålig idé att länder med så vitt skilda ekonomiska förutsättningar…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En förutsättning för EU-samarbetet är att varje medlemsland driver en ansvarsfull nationell ekonomisk politik. När länder inte gör det, ska EU kunna besluta om sanktioner eller indragna bidrag.

  Argument:En förutsättning för EU-samarbetet är att varje medlemsland driver en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra. Samtidigt vill MP att länder ska kunna välja att ha mer ambitiösa krav, t.ex. inom miljö, säkerhet eller djurskydd. Det kan driva innovation och nytänkande

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra. Samtidigt vill MP att länder ska…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar medmänsklighet och att de vägrar ta sitt ansvar. Vi vill att EU ska kunna utfärda sanktioner i sådana tillfälllen.

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill värna den fria rörligheten inom EU. Däremot vill vi stärka tullen för att komma åt människohandel samt smuggling av vapen och narkotika.

  Argument:Vi vill värna den fria rörligheten inom EU. Däremot vill vi stärka tullen för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:MP är positivt inställda till att asylsökande fördelas jämt mellan EU:s medlemsländer. Vi vill också att flyktingar så långt det är möjligt ska få påverka vilket land man kommer till.

  Argument:MP är positivt inställda till att asylsökande fördelas jämt mellan EU:s…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Istället måste vi skapa lagliga vägar så att det går att ta sig till Europa för att söka asyl utan att riskera livet.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Istället måste vi skapa lagliga vägar…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag i dess nuvarande form, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja.

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag i dess nuvarande form, dvs att det…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Obligatoriska uppladdningsfilter skulle tyvärr alltför ofta också hindra människor att dela material som får delas på nätet och på så sätt begränsa yttrandefriheten.

  Argument:Obligatoriska uppladdningsfilter skulle tyvärr alltför ofta också hindra…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För Miljöpartiet är friheten att vara den man är och leva som man vill som en grundläggande värdering och vi prioriterar arbetet med anti-diskrimineringfrågorna inom EU.

  Argument:För Miljöpartiet är friheten att vara den man är och leva som man vill som en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ser snarare att EU behöver hitta bättre verktyg att jobba för att förbättra utsatta människors livssituation och sätta tryck på de hemländer som gör för lite för sina medborgare.

  Argument:Vi ser snarare att EU behöver hitta bättre verktyg att jobba för att förbättra…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Därför driver vi frågan om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i EU parlamentet.

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har röstat emot den gräns- och kustbevakningsstyrkan Frontex och vill inte ha någon gemensam gränspolis så som förslaget ser ut idag. I framtiden vill vi dock se lagliga vägar för asylsökande.

  Argument:Vi har röstat emot den gräns- och kustbevakningsstyrkan Frontex och vill inte…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska utveckla fredsarbetet, som bistånd, diplomati och stärkt civilförsvar. EU bör fokusera på att förebygga konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra våldseskalering.

  Argument:EU ska utveckla fredsarbetet, som bistånd, diplomati och stärkt civilförsvar…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna. Vi ser att de skyddar mot protektionism genom att hitta ett sätt att kombinera sociala villkor och fri rörlighet.

  Argument:Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna. Vi ser att de skyddar mot…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska direktstödet till produktion, och istället öka miljö- och landsbygdsstödet. EU-medel ska satsas på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

  Argument:Vi vill minska direktstödet till produktion, och istället öka miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) ska vara strängt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen.

  Argument:Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) ska vara…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser i börsnoterade företag ska antas.  Det är en viktig fråga som vi gröna drivit hårt.

  Argument:Vi vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser i börsnoterade…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeliv. Samtidigt måste länder kunna gå före och ha en mer generös politik för föräldraledighet.

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja människor i nöd utomlands. Tonvikten ska ligga på de fattigaste länderna och de mest utsatta människorna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för hela EU, som art- och habitatdirektivet.

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag talar svenska och engelska flytande. Har studerat spanska, italienska, tyska och latin. Har även tagit privatlektioner i franska. Men mina kunskaper i dessa språk är ytterst basal.

Vad har du för yrke?

Jag är idag ledamot av Europaparlamentet

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Sound of Arrows.

Film

The Grand Budapest Hotel

Författare/bok

White teeth av Zadie Smith

TV-program

West Wing

Radioprogram/podd

Filosofiska rummet

Sport

Alpin skidåkning

Hobby

Segling

Mat

Sichuan-köket

Dryck

GR 174 från Priorat