FI
Jaime Gomez Alcaraz - Fotograf: Oscar Stenberg

Jaime Gomez Alcaraz

Feministiskt Initiativ (plats 3)
60 år, Höör

Presentera dig själv

Jag är en politisk flykting som vill använda politiken som ett verktyg för att förändra en orättvis och exkluderande ordning i världen där ojämställdhet, våld, rasism, ojämlikhet och förstörande av vår Jord driver mänskligheten i en riktning där själva existensen hotas.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år har EU redan satt ledartröjan på sig i klimatfråga och allokerat nödvändiga resurser och tagit de politiska beslut som behövs för att lösa klimatkrisen. EU har genomfört konkreta åtgärder som leder till ett jämställt och jämlikt samhälle.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Vi vill att fokus ligger på mänsklig säkerhet i stället för förberedelse för krig.

 • Demokrati

  Dagens Europa präglas av ökad nationalism. Visa grupper möts av rasism och diskriminering som riskerar att normaliseras.

 • Migration och flyktingar

  6 personer dog varje dog under 2018 när de försökte korsa Medelhavet. Det är nödvändigt att skapa säkra vägar till Europa och lägga ner Frontex.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag har arbetat tidigare med mänskliga rättigheter, freds och demokrati frågor. Det har gett mig möjlighet att uppleva och analysera de olika maktfaktorerna i samhället

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela. Han hade en inkluderande och demokratisk ledarstil som snabbt skapade förtroende.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU idag tar beslut som påverkar ca 80% av Sveriges politik. Det viktigaste är att diskutera VAD som är lämpligt att besluta på EU-nivå.

  Argument:EU idag tar beslut som påverkar ca 80% av Sveriges politik. Det viktigaste är…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU ska skärpa sina klimatmål till år 2030 till minst 55 procents minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med år 1990, 45 procent förnybar energiproduktion och 40 procent energieffektivisering.

  Argument:EU ska skärpa sina klimatmål till år 2030 till minst 55 procents minskning av…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Feministiskt initiativ ska verka för att EU:s sociala trygghetssystem utformas så att kvinnor och män får samma förmåner och skyldigheter

  Argument:Feministiskt initiativ ska verka för att EU:s sociala trygghetssystem utformas…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Fi kommer att motverka militariseringen inom EU och arbeta för att planerna på en gemensam armé, en försvarsallians och en obligatorisk militär upprustning (som Lissabonfördraget kräver) läggs ned.

  Argument:Fi kommer att motverka militariseringen inom EU och arbeta för att planerna på…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att lämna EU är en icke-fråga för Fi. Vår utgångspunkt är att EU ständigt går att förändra, och därför ska vi delta aktivt för att påverka EU mot den politiska inriktning som vi representerar.

  Argument:Att lämna EU är en icke-fråga för Fi. Vår utgångspunkt är att EU ständigt går…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I visa frågor som kräver gemensamma insatser, t.ex. klimatfråga skulle en folkomröstning sätta stor politisk press för att förverkliga det men det krävs en tydligt ramverk.

  Argument:I visa frågor som kräver gemensamma insatser, t.ex. klimatfråga skulle en…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en rimlig åtgärd när demokrati hotas.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en rimlig åtgärd när klimatfrågan måste lösas nu.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Samhället kan inte subventionera flygresande.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förbud mot engångsartiklar av plast är en viktig miljömässig åtgärd.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska omfördela från höginkomst till låginkomst regioner och garantera att ingen ska lämnas i fattigdom.

  Argument:EU ska omfördela från höginkomst till låginkomst regioner och garantera att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fi vill inte övergå till Euro eller fullt ut ansluta till EMU. Tvärtom vill vi föra svensk penningpolitik närmare demokratiskt inflytande.

  Argument:Fi vill inte övergå till Euro eller fullt ut ansluta till EMU. Tvärtom vill vi…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hellre böter för missade klimat-, jämlikhets- eller mänskliga rättigheter-mål.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska säkra efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljömässiga mål, men varje land ska ha rätt att sätta högre krav om de så önskar.

  Argument:EU ska säkra efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljömässiga mål, men…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asyl är en rättighet som ska garanteras till alla och EU länderna ska uppfylla sina skyldigheter.

  Argument:Asyl är en rättighet som ska garanteras till alla och EU länderna ska uppfylla…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige ska garantera utövande av asylrätten

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras kapacitet, inte efter deras storlek. Höginkomstländer bör ta större ansvar.

  Argument:Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asyl är det en rättighet och det ska garanteras

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en form av sexuell exploatering som är oacceptabel och som strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

  Argument:Det är en form av sexuell exploatering som är oacceptabel och som strider mot…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Balansen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt måste uppnås på ett sätt värna allas rättigheter.

  Argument:Balansen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt måste uppnås på ett sätt värna…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att inte tillåta samkönade äktenskap är en form av diskriminering på grund av sexuell läggning.

  Argument:Att inte tillåta samkönade äktenskap är en form av diskriminering på grund av…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla invånare inom EU ska garanteras social trygghet.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska säkra fri och laglig abort i alla EU:s medlemsstater

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Frontex ska avskaffas och EU ska lägga resurserna på mottagning och rättssäker asylprocess.

  Argument:Frontex ska avskaffas och EU ska lägga resurserna på mottagning och rättssäker…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den pågående militariseringen av EU motarbetar upprättandet av konfliktförebyggande och konfliktlösande institutioner inom EU.

  Argument:Den pågående militariseringen av EU motarbetar upprättandet av…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha samma arbetsrättsliga villkor. Kollektivavtalen är ett sätt att garantera det.

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha samma arbetsrättsliga villkor…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hur jordbruksstöd ges måste prioriteras om. Fi vill en omställning, för ekologi, småskalighet och matsuveränitet där vegetabilier odlas för människor och inte för köttindustrin.

  Argument:Hur jordbruksstöd ges måste prioriteras om. Fi vill en omställning, för…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill förbjuda användning av genmodifierade organismer för att garantera den biologiska mångfalden. Inga fler GMO-grödor ska godkänns.

  Argument:Vi vill förbjuda användning av genmodifierade organismer för att garantera den…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att främja jämställdhet på alla nivåer, också bland makthavare.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I flera EU-länder måste kvinnor välja mellan arbete och föräldraskap och det tyder på att rätt till föräldraledighet är begränsad.

  Argument:I flera EU-länder måste kvinnor välja mellan arbete och föräldraskap och det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätt utformat kan bistånd bekämpa ojämlikhet och främja en miljömässigt hållbar framtid som byggs på mänsklig säkerhet och lokala prioriteringar i den globala syd.

  Argument:Rätt utformat kan bistånd bekämpa ojämlikhet och främja en miljömässigt hållbar…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler har starkare krav för att skydda vargstammen

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Colombia

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Spanska, Engelska

Vad har du för yrke?

Data Ingenjör

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Jag älskar salsa som t.ex. från Hector Lavoe och Jazz

Film

Purpurfärg. Det handlar om unga Celie som erbjuder motstånd mot patriarkat förtryckt.

Författare/bok

Eduardo Galeano samt boken ” La amiga estupenda” (Min fantastiska väninna) av Elena Ferrante.

TV-program

Dokument utifrån

Radioprogram/podd

Konflikt i P1

Sport

Fotboll

Hobby

Måla och skriva

Mat

Husmanskost

Dryck

Apelsin med morot juice