MP
Jacob Risberg - Fotograf: Patrik Svedberg

Jacob Risberg

Miljöpartiet (plats 32)
48 år, Knivsta

Presentera dig själv

Jag är en tvåbarnsfar med ett brinnande engagemang i klimat- och energifrågor. Genom mitt tidigare arbete med Israel/Palestina-konflikten och min delvisa uppväxt utomlands har jag även ett starkt intresse i folkrätt och mänskliga rättigheter. På fritiden sjunger jag i manskören Orphei Drängar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Då står EU starkt som en naturlig ledare i det globala klimatarbetet och har lyckats sänka de egna utsläppen radikalt samtidigt som man fått andra länder att följa efter. Lead by example blir även en naturlig metod för EU i arbetet med migration, MR, demokratisering och andra globala rättvisefrågor.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Förbud mot all förbränning av fossil gas, olja eller kol till senast 2030. Alla utsläpp måste prissättas för att gynna klimatsmartare konsumtion.

 • Migration och flyktingar

  Fri rörlighet ska inte bara gälla inom EU. Vi måste riva murarna mot omvärlden och arbeta för demokratisering, fred och utveckling i vår omvärld.

 • Mänskliga rättigheter

  Genom att stötta MR-arbete i runtom världen kan EU bidra till färre väpnade konflikter, ökad rättvisa och ekonomisk utveckling.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Jag har arbetat kommunpolitiskt och sitter för närvarande som vice ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela som genom dialog och försoning lyckades få politiska motståndare att enas kring väldigt stora reformer.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag är inte längre en lika stark anhängare av den fria etableringen av friskolor och det fria skolvalet eftersom det har lett till ökad segregation.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vad gäller exempelvis miljölagstiftning och vissa demokratifrågor bör EU ha mer makt att genomdriva högre miniminivåer, men där länderna givetvis kan gå ännu längre själva.

  Argument:Vad gäller exempelvis miljölagstiftning och vissa demokratifrågor bör EU ha mer…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det här är den enskilt viktigaste och avgörande frågan för om våra barn och barnbarn ens ska ha en planet som de kan leva på, av och i samklang med.

  Argument:Det här är den enskilt viktigaste och avgörande frågan för om våra barn och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska hela tiden arbeta för att minska klyftor, lyfta folk ur fattigdom och säkra basala behov som rent vatten, mat, sjukvård och utbildning för samtliga personer i EU.

  Argument:EU ska hela tiden arbeta för att minska klyftor, lyfta folk ur fattigdom och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:EU bör arbeta mycket mer med demokratisering, diplomati och konfliktprevention runt om i världen för att på så vis minska behovet av militära maktmedel.

  Argument:EU bör arbeta mycket mer med demokratisering, diplomati och konfliktprevention…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Genom att stanna kvar i EU har vi större makt att driva på för bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Kan Sverige påverka hela EU i exempelvis fiskefrågan kan vi även påverka i andra stora frågor.

  Argument:Genom att stanna kvar i EU har vi större makt att driva på för bättre miljö och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har representativ demokrati i EU med politiker som måste våga fatta de beslut som krävs och inte de beslut som en majoritet av medborgare vill ha. Däremot bra att man kan väcka medborgarinitiativ.

  Argument:Vi har representativ demokrati i EU med politiker som måste våga fatta de…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri och oberoende media är en av demokratins viktigaste stöttepelare. Utan oberoende media som kritiskt kan granska makten vittrar demokratin sönder.

  Argument:Fri och oberoende media är en av demokratins viktigaste stöttepelare. Utan…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart! Klimatförändringarna är en global fråga. Om inte alla bidrar till minskade utsläpp kommer vi inte kunna bromsa den globala uppvärmningen.

  Argument:Självklart! Klimatförändringarna är en global fråga. Om inte alla bidrar till…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge drivmedlet är skattebefriat, och konsumenter inte heller på andra vis betalar för flygets klimatpåverkan bör vi införa flygskatt för att driva på omställningen till hållbarare resande.

  Argument:Så länge drivmedlet är skattebefriat, och konsumenter inte heller på andra vis…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är ju i och för sig redan bestämt, men viktigt att EU fortsätter arbeta mot onödig plastanvändning.

  Argument:Det är ju i och för sig redan bestämt, men viktigt att EU fortsätter arbeta mot…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste fortsatta hjälpa fattigare regioner att utvecklas. Det tjänar hela EU på i slutändan.

  Argument:Vi måste fortsatta hjälpa fattigare regioner att utvecklas. Det tjänar hela EU…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, vi bör värna vår oberoende valuta och vår egen riksbank.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste gå att göra undantag från reglerna, men EU bör reagera starkare om budgetregler bryts konstant.

  Argument:Det måste gå att göra undantag från reglerna, men EU bör reagera starkare om…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU kan arbeta för ambitiösare minimiregler vad gäller miljöfrågor, antibiotikaanvändning, folkhälsa mm så ska det fortfarande finnas möjlighet till undantag till andra handelsregler.

  Argument:Så länge EU kan arbeta för ambitiösare minimiregler vad gäller miljöfrågor,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste minska EU:s murar och samtliga länder som vill vara en del av det freds- och demokratiprojekt som EU är måste även hjälpa till att ta emot asylsökande.

  Argument:Vi måste minska EU:s murar och samtliga länder som vill vara en del av det…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Vi ska ha öppna gränser gentemot övriga EU-länder och inte försvåra för någon att komma till Sverige.

  Argument:Ja. Vi ska ha öppna gränser gentemot övriga EU-länder och inte försvåra för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eventuellt i förhållande till ekonomisk storlek och inte enbart till folkmängd. Det ska finnas en hög miniminivå i förhållande till storlek som alla måste acceptera och sedan möjlighet att göra mer.

  Argument:Eventuellt i förhållande till ekonomisk storlek och inte enbart till folkmängd…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att söka asyl i ett annat land. EU ska inte arbeta för att försämra eller försvåra den rättigheten.

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att söka asyl i ett annat land. EU ska inte arbeta…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och krävs för att arbeta mot människohandeln.

  Argument:Ja. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och krävs för att arbeta mot…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Upphovsrätten måste stärkas, men det görs bäst genom att underlätta lagliga alternativ till otillåten fildelning snarare än förbud.

  Argument:Upphovsrätten måste stärkas, men det görs bäst genom att underlätta lagliga…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att få älska vem man vill. Så länge det finns specifik lagstiftning som enbart gäller gifta par, måste rätten till äktenskap utvidgas.

  Argument:Det är en mänsklig rättighet att få älska vem man vill. Så länge det finns…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Vi ska givetvis se arbeta för att förbättra situationen i de länder människor kommer från, men vi måste även hjälpa de som väljer att vistas eller bo i Sverige.

  Argument:Nej. Vi ska givetvis se arbeta för att förbättra situationen i de länder…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, självklart. Det är en mänsklig rättighet.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska snarare arbeta för att öppna våra gränser i stället för att stänga dem. Däremot måste det givetvis finnas skydd mot införsel av illegala varor mm, men detta måste länderna klara av själva.

  Argument:Vi ska snarare arbeta för att öppna våra gränser i stället för att stänga dem…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste snarare arbeta ännu mer för demokratiutveckling med hjälp av diplomati i förebyggande syfte, för att kunna minska riskerna för väpnade konflikter.

  Argument:Vi måste snarare arbeta ännu mer för demokratiutveckling med hjälp av diplomati…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, arbetskraften i Sverige måste konkurrera på lika villkor och arbetare villkor måste stärkas i alla sektorer.

  Argument:Ja, arbetskraften i Sverige måste konkurrera på lika villkor och arbetare…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Det är direkt skadligt, framförallt för att det skapar ekonomiska fördelar i exempelvis handel med länder i Afrika där matproduktion ibland slås ut eftersom den inte kan konkurrera prismässigt.

  Argument:Ja. Det är direkt skadligt, framförallt för att det skapar ekonomiska fördelar…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen måste gälla all typ av odling och djurhållning i EU.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste fortsätta arbeta för fler kvinnor i börsbolagens styrelser. Om börsbolagen inte klarar av att ordna det själva måste EU kunna hota med lagstiftning.

  Argument:Vi måste fortsätta arbeta för fler kvinnor i börsbolagens styrelser. Om…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, om det även innebär att reglerna blir jämställt utformade så att de inte blir en kvinnofälla.

  Argument:Ja, om det även innebär att reglerna blir jämställt utformade så att de inte…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling. På så vis kan vi minska risken för väpnade konflikter och minska våra budgetar till militära ändamål.

  Argument:Ja, för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:På samma vis som vi tycker att EU ska kunna sätta minimiregler gällande miljöfrågor och biologisk mångfald i andra länder, måste de även kunna göra det i Sverige.

  Argument:På samma vis som vi tycker att EU ska kunna sätta minimiregler gällande…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och grundläggande franska.

Vad har du för yrke?

Pr-konsult med inriktning på klimat- och energifrågor

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

No. 4

Film

Star Wars

Författare/bok

Ian Rankin

TV-program

Vetenskapens Värld

Radioprogram/podd

Snedtänkt

Sport

Basket

Hobby

Bygga lego eller spela piano

Mat

Spaghetti och köttfärssås

Dryck

Limejuice med mynta