MP
Isabel Enström

Isabel Enström

Miljöpartiet (plats 35)
45 år, Visby

Presentera dig själv

Mycket grönt på alla fronter. Är ekolog. På fritiden i naturen med hundarna. Har varit engagagerad politiskt både i och utanför partipolitiken i flera ideella organisationer, alla med fokus på rättigheter och hållbarhet, ex RFSL, Fairtrade.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Högre ställda mål för att vi ska nå målen inom Parisavtalet och Agenda 2030. Stärka biologisk mångfald, stoppa artutrotningen, giftfritt och kretslopp

 • Mänskliga rättigheter

  Mänskliga fri- och rättigheter, migrations- och HBTQ-politiken är områden där EU ska utvecklas. Medlemmar som försämrar villkor här ska få sanktioner.

 • Demokrati

  Värna fri press, öppenhet och föreningsfrihet. Motpol till konservativa och nationalistisk krafter som vill inskränka rättigheter och öppenhet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Förra mandatperioden var jag bla regionråd, ordförande för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, gruppledare och vice ordförande för Gotlands Energi AB. Jag var ordförande för MP Gotland 2011-2015. Nu är jag bla ledamot i Tekniska nämnden. EU-valrörelsen blir den femte valrörelsen jag är aktiv i.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Övergripande frågor som klimat och miljö, demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter kräver samarbete. EU har viktig roll att spela för hållbara handelskrav som påverkar även utanför unionen

  Argument:Övergripande frågor som klimat och miljö, demokrati, öppenhet och mänskliga…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Målen måste höjas i linje med Parisavtalet. En klimatlag och bindande mål för medlemsländerna per land måste gälla.

  Argument:Målen måste höjas i linje med Parisavtalet. En klimatlag och bindande mål för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Att stärka jämställdhet, värna aborträtt och minoriteters rättigheter ska vara en viktig demokratisk självklarhet inom EUs Sociala pelare.

  Argument:Att stärka jämställdhet, värna aborträtt och minoriteters rättigheter ska vara…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Arbetet ska fokusera på säkerhetsfrågor inom IT, brandbekämpning, klimatkonskvenser, naturkatastrofer samt tillgång till mat och rent vatten. Sveriges alliansfrihet är viktig. Vspenexporten ska minska

  Argument:Arbetet ska fokusera på säkerhetsfrågor inom IT, brandbekämpning,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi står inför utmaningar som klimatförändringar, att värna mänskliga rättigheter och demokratin som kräver ökad samverkan.

  Argument:Vi står inför utmaningar som klimatförändringar, att värna mänskliga…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om en omröstning lyckas med högt valdeltagande kan det vara bra som vägledning. Det kräver dock tydligt beskrivna alternativ och breda kampanjer. Idag är deltagandet i parlamentsvalet generellt lågt.

  Argument:Om en omröstning lyckas med högt valdeltagande kan det vara bra som vägledning…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, oberoende media är en av de viktigaste grunderna i en demokrati. Mänskliga rättigheter och demokrati ingår i stadgan som alla medlemsländer skrivit under på.

  Argument:Ja, oberoende media är en av de viktigaste grunderna i en demokrati. Mänskliga…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, sanktioner ska kunna utfärdas efter att tydliga regelverk för detta, tex genom en klimatlag, sätts upp. Det är en ödesfråga för oss nu och kommande generationer.

  Argument:Ja, sanktioner ska kunna utfärdas efter att tydliga regelverk för detta, tex…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag finns ingen skatt på flygbränslet. Flyget ska ingå i EUs utsläppshandel, EU ska gå före med en flygskatt och sedan driva på för en internationell bränsleskatt.

  Argument:Idag finns ingen skatt på flygbränslet. Flyget ska ingå i EUs utsläppshandel,…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:MP har drivit på starkt för detta och fler steg måste tas!

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mindre och fattigare regioner ska få stöd för mer likvärdiga förutsättningar. Det är viktigt för balansen i unionen. Särskilt grön omställning, klimatinvesteringar och landsbygderna ska främjas

  Argument:Mindre och fattigare regioner ska få stöd för mer likvärdiga förutsättningar…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I vissa fall, men det måste vägas emot ett lands sammanlagda situation.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Länder som har högre krav för miljö, klimat, giftfritt, förnybar energiproduktion, antibiotikaanvändning mm måste få ha det. Detta driver på för hållbara innovationer och att fler länder går efter

  Argument:Länder som har högre krav för miljö, klimat, giftfritt, förnybar…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelning utifrån storlek på land, antal invånare och landets förutsättningar är mer än rimlig. Länder som vägrar bidra ska kunna få sanktioner för det.

  Argument:En fördelning utifrån storlek på land, antal invånare och landets…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En fördelning i mottagande mellan länder skulle bidra till att inte ett stort tryck sätts på få länder. Att ta emot flyktingar är en mer än rimlig solidarisk och medmänsklig princip!

  Argument:En fördelning i mottagande mellan länder skulle bidra till att inte ett stort…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Storlek och befolkning är viktiga parametrar, men även åldersstruktur och ekonomi bör kunna vägas in.

  Argument:Storlek och befolkning är viktiga parametrar, men även åldersstruktur och…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Arbetet med att skapa lagliga vägar att söka asyl måste förstärkas.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Arbetet med att skapa lagliga vägar att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, enligt den svenska modellen där köparen kriminaliseras. Detta är viktigt för att motverka trafficking och social utsatthet.

  Argument:Ja, enligt den svenska modellen där köparen kriminaliseras. Detta är viktigt…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Äktenskap är en del. HBTQ+personers rättigheter generellt måste stärkas. Medlemsländer som försämrar villkoren de skrivit under på om mänskliga fri- och rättigheter måste kunna ges sanktioner

  Argument:Äktenskap är en del. HBTQ+personers rättigheter generellt måste stärkas…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Som EU-medborgare ska du omfattas av ett visst skyddsnät inom unionen som en del av den fria rörligheten.

  Argument:Som EU-medborgare ska du omfattas av ett visst skyddsnät inom unionen som en…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart!

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En gränspolis ska fokusera på vapen, narkotika och trafficking, inte att hindra människor som söker asyl.

  Argument:En gränspolis ska fokusera på vapen, narkotika och trafficking, inte att hindra…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska arbeta konfliktförebyggande, fredsförebyggande och med diplomati och bistånd. Eventuella militära insatser måste följa internationell rätt.

  Argument:EU ska arbeta konfliktförebyggande, fredsförebyggande och med diplomati och…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är viktigt för att inte sociala klyftor och utnyttjande av arbetskraft ska uppstå.

  Argument:Detta är viktigt för att inte sociala klyftor och utnyttjande av arbetskraft…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Produktionssubventioner snedvrider konkurrensen och missgynnar ex det svenska hållbara och etiska lantbruket. Stödet ska fokuseras på omställningen till ett hållbart lantbruk och miljö- och landsbygd

  Argument:Produktionssubventioner snedvrider konkurrensen och missgynnar ex det svenska…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:GMO ska inte tvingas på medlemsländer och stor försiktighet ska råda inom hela EU.

  Argument:GMO ska inte tvingas på medlemsländer och stor försiktighet ska råda inom hela…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-kommissionens förslag om detta bör antas.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det ser väldigt olika ut mellan länder. Att sätta en miniminivå främjar jämställda rättigheter.

  Argument:Det ser väldigt olika ut mellan länder. Att sätta en miniminivå främjar…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Art- och habitatdirektivet om skydd av arter gäller. Här måste insatserna för att minska konflikterna kring varg och människa ökas för att skydda vargstammen.

  Argument:Art- och habitatdirektivet om skydd av arter gäller. Här måste insatserna för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska, konversationsfranska

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier