V
Inger Björk - Fotograf: Min man

Inger Björk

Vänsterpartiet (plats 31)
72 år, Johanneshov

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU måste anta skarpare klimatmål för snabba utsläppsminskningar med bindande regler o mål där de rika får betala mest.

 • Demokrati

  Lösa gränsöverskridande problem som klimat, spekulation och Mänskliga rättigheter. Mer makt tillbaka till nationalstaten som är grund för demokrati.

 • Jämställdhet

  Ekonomisk rättvisa för kvinnor vilket kräver förutom lika löner för lika arbete även resursomfördelning o investeringar i offentlig sektor mm

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Politisk bakgrund

Jag har varit aktiv inom solidaritetsrörelsen, kvinnorörelsen, i en fackföreningsstyrelse och politiskt aktiv på olika sätt hela mitt vuxna liv

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

José Mujica, Uruguays president 2010-15. Många har bidragit till viktiga positiva förändringar men är inte förebilder då de också ofta haft svagheter.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har blivit mer medveten om klimat- och miljökrisen och behovet av en snabb rättvis och omfattande omställning av alla samhällen på planeten - där rika som orsakat utsläpp o skador ska betala mest

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU skall lösa gränsöverskridande problem som klimat, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter. Mer makt bör återföras till medlemsländerna. Nationalstaten är viktigast för demokrati.

  Argument:EU skall lösa gränsöverskridande problem som klimat, finansiell spekulation och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Skarpare klimatmål för att bryta beroende av gas, kol o olja och hålla 1,5 graders temperaturhöjning. De rika som orsakat klimatförändringarna skall minska utsläpp först o mest och betala mest.

  Argument:Skarpare klimatmål för att bryta beroende av gas, kol o olja och hålla 1,5…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi vill inte ha överstatlig reglering utan bindande socialt protokoll som garanterar att arbetstagarnas rättigheter inte skall underordnas rätten till fri rörlighet för kapital

  Argument:Vi vill inte ha överstatlig reglering utan bindande socialt protokoll som…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militarisering av EU.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. Men det är inte aktuellt för Vänsterpartiet att driva ett utträde ur EU i det här valet.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som kan leda till en mer överstatlig och federal organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som kan leda till en mer överstatlig…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas mot medlemsländer om de inskränker mediers oberoende. Vi har inte tagit ställning till bästa sätt för detta.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att utsläppen minskar snabbt och kraftigt. Därför är det rimligt att de som inte uppfyller gemensamma mål straffas och får betala för konsekvenserna av sitt handlande.

  Argument:Det är viktigt att utsläppen minskar snabbt och kraftigt. Därför är det rimligt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill införa en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens utformning och administration ansvarar länderna själva för, likaså ska de få intäkterna.

  Argument:Vi vill införa en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. Att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris ökar krisen.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu. Dessutom skapar det en större valfrihet för asylsökande om var de ska bo.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa, men anser att det fortsatt en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks; åtgärderna riskerar att stoppa upphovsrättskyddat material att blockera långt mycket mer än de bör och ska.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla länder, men länderna skall lagstifta om familjepolitiken.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har lyft in SRHR-frågor och abort i flera EU-rapporter och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Vi anser dock att länderna beslutar själva om detta.

  Argument:Vänsterpartiet har lyft in SRHR-frågor och abort i flera EU-rapporter och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå, varmed EU i viss mån bör kunna ingripa mot det som är oförenligt med dessa åtaganden

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sweden

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och spanska

Vad har du för yrke?

Industrielektriker, gymnasielärare, civilekonom, chefskap, mentor och organisationsutvecklare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Mikael Wiehe

Film

1900 - om utvecklingen i Italien

Författare/bok

Elin Wägner

TV-program

Uppdrag granskning, utrikeskorrespondenterna

Radioprogram/podd

Public Service

Sport

Vattengympa

Hobby

Fantasilekar med barnbarn, vara i naturen

Mat

Vegetariskt helst och vild fisk

Dryck

Äppelmust