L
Inga-Lena Fischer - Fotograf: Hans-Peter Bloom

Inga-Lena Fischer

Liberalerna (plats 33)
72 år, Drottningskär

Presentera dig själv

Glad 72-åring som inte vill sluta engagera mig. Europafrågor viktiga genom hela livet, även som heltidsarbetande journalist. Politisk chefredaktör på Blekinge Läns Tidning de senaste åren på jobbet. Mormor, farmor, gift i snart 50 år, kattmatte och sticktokig! Gillar Formel 1, film, med mera

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Mer samarbete, bättre migrationslösningar, gemensam EU-polis, ett Europa fritt från terrorism. Fortsatta gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Samarbetet i Europa måste stärkas. Det är av yttersta vikt att vi tillsammans motarbetar främlingsfientlighet, nationalism och populism!

 • Forskning och innovation

  Sverige har en stolt tradition på detta område och tillsammans med andra länders forskare kan vi hitta lösningar till gagn för alla inte bara européer

 • Jordbruk och fiske

  När EU beslutar om fisket måste man ta hänsyn till det traditionella småskaliga fisket. Politiken ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Fiske

Politisk bakgrund

Jag har sedan 1990 drivit politisk journalistik, senast som politisk chefredaktör på Blekinge Läns Tidning. Efter min pensionering har jag inte varit politiskt aktiv förrän de senaste två åren.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, inte vad jag vet. Det kan i så fall andra svara på.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Därför att de frågor som enskilda länder inte klarar själva kräver att vi samarbetar mera och fattar fler gemensamma beslut

  Argument:Därför att de frågor som enskilda länder inte klarar själva kräver att vi…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Ett av de områden där gemensamt arbete kan ge ett bättre resultat än enskilda länders ansträngningar.

  Argument:Ett av de områden där gemensamt arbete kan ge ett bättre resultat än enskilda…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Om man ska bo och arbeta i olika länder är det välkommet om de sociala nätverken är någorlunda lika

  Argument:Om man ska bo och arbeta i olika länder är det välkommet om de sociala…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Därför att säkerhetsfrågorna är gränsöverskridande och tillsammans blir man starkare. Det är synnerligen dyrt med militär materiel och samproduktioner kan vara en bra lösning

  Argument:Därför att säkerhetsfrågorna är gränsöverskridande och tillsammans blir man…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det säger sig självt. En tillbakagång i demokratiska länders samarbete hotar vår fred och säkerhet.

  Argument:Det säger sig självt. En tillbakagång i demokratiska länders samarbete hotar…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: Medlemsländerna är ju ändå representerade på EU-nivå och parlamentet är i sig en "folkomröstning"

  Argument: Medlemsländerna är ju ändå representerade på EU-nivå och parlamentet är i sig…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver skarpare villkor för stöd till olika länder. Det land som kränker mänskliga rättigheter, grundläggande fri- och rättigheter ska inte få del av EU:s stödfunktioner.

  Argument:EU behöver skarpare villkor för stöd till olika länder. Det land som kränker…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder måste ta ansvar för klimatet och göra vad det landet förmår. Den som inte gör sitt allra bästa bör kunna drabbas av ekonomiska sanktioner

  Argument:Alla länder måste ta ansvar för klimatet och göra vad det landet förmår. Den…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, egentligen ska det vara extra skatt på flygbränslet, så att bättre drivmedel tas fram. Själva resandet i sig är klokt. Ju mer vi träffar andra länders befolkning, desto bättre.

  Argument:Ja, egentligen ska det vara extra skatt på flygbränslet, så att bättre…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All plast inom EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Den som inte kan återvinnas ska åläggas en avgift för destruering. Förbud för onödiga engångsartiklar av plast.

  Argument:All plast inom EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Den som inte kan…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är egentligen inte bidrag som gör att regioners och länders ekonomier växer. Det är arbete, innovationer och nytänkande som ger tillväxt och främjar människor frihet.

  Argument:Det är egentligen inte bidrag som gör att regioners och länders ekonomier…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom det är handel och ekonomist utbyte som skapar tillväxt så bör vi vara med i euron, för att ta ett gemensamt ansvar för Europas framtid men också för att kunna ha inflytande.

  Argument:Eftersom det är handel och ekonomist utbyte som skapar tillväxt så bör vi vara…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eftersom vi är en union så drabbar misskötsel alla länder inom EU. Man ska inte tro att man kan lura väljarna genom att missköta landets ekonomi. Det är synnerligen kortsiktigt och föga konstruktivt.

  Argument:Eftersom vi är en union så drabbar misskötsel alla länder inom EU. Man ska inte…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En viktig fråga. Regelförenkling över hela linjen kan underlätta för friare handelsflöden. "Refitprogrammet"- regelförenklingar- bör får starkare genomslag.

  Argument:En viktig fråga. Regelförenkling över hela linjen kan underlätta för friare…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asylrätten måste absolut värnas och varje land måste leva upp till den. De länder som tar sitt ansvar ska få stöd och hjälp, men om man inte vill ta sitt ansvar ska kunna få minskat stöd.

  Argument:Asylrätten måste absolut värnas och varje land måste leva upp till den. De…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Den fria rörligheten inom EU är ju en av grundstenarna för samarbetet inom unionen. Det är ett stort bakslag att man tvingas resa med pass över Öresundsbron.

  Argument: Den fria rörligheten inom EU är ju en av grundstenarna för samarbetet inom…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Avsikten är naturligtvis att alla länder inom EU ska ta emot asylsökande i förhållande till folkmängd och ekonomiska muskler.

  Argument:Avsikten är naturligtvis att alla länder inom EU ska ta emot asylsökande i…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Asylsökande ska få stanna om de har skyddsskäl. Övriga ska kunna sändas tillbaka eller hållas kvar på andra sidan havet genom avtal med olika länder.

  Argument:Asylsökande ska få stanna om de har skyddsskäl. Övriga ska kunna sändas…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det skulle kanske till och med riskera den svenska sexköpslagen, eftersom synen på prostitution är så olika inom EU. Men prostitution måste fortsatt diskuteras. Frågan är hur fri viljan är?

  Argument:Det skulle kanske till och med riskera den svenska sexköpslagen, eftersom synen…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jamen, naturligtvis. Nu är ju äktenskapslagstiftningen inget som EU kan besluta om, men det är glädjande att fler och fler länder accepterar samkönade äktenskap.

  Argument:Jamen, naturligtvis. Nu är ju äktenskapslagstiftningen inget som EU kan besluta…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Det är den enskildes hemländer som ska stå för försörjningen. Det är bara genom utveckling och tillväxt som fattigare länder kan ge sina medborgare ett drägligt liv.

  Argument: Det är den enskildes hemländer som ska stå för försörjningen. Det är bara…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Eftersom liberal uppfattning främst ser till människans frihet och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar bör ju EU och dess institutioner verka för fri abort.

  Argument: Eftersom liberal uppfattning främst ser till människans frihet och kvinnors…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det vore bra. På sikt är det önskvärt att samma regler ska gälla överallt och att rättssäkerhetens stärks.

  Argument:Ja det vore bra. På sikt är det önskvärt att samma regler ska gälla överallt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU: s civila och militära fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer bör öka och EU behöver ta ett större ansvar vid kriser eller hot i eller nära våra gränser.

  Argument:EU: s civila och militära fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Minsta kravet är att den som jobbar i ett annat EU-land ska ha minst de rättigheter som finns i hemlandet. Sedan ger det bättre ekonomi och säkerhet för "gästarbetaren" om goda villkor råder.

  Argument:Minsta kravet är att den som jobbar i ett annat EU-land ska ha minst de…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Jordbruksstödet är en stötesten, eftersom det gynnar många som inte behöver stöd, medan det är viktigt för mindre jordbruk. Svårt att differentiera stödet, med ökad administration

  Argument: Jordbruksstödet är en stötesten, eftersom det gynnar många som inte behöver…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruket behöver effektiviseras för att försörja en ökande befolkning globalt. Bioteknik kan ge bättre skördar. Vi har i alla tider utvecklat olika utsäden och oirdlingsmetoder.

  Argument:Jordbruket behöver effektiviseras för att försörja en ökande befolkning…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Människor ska ta plats i bolagens styrelser efter kompetens och intresse. Liberalerna är mot kvotering och jag skulle inte vilja bli tillfrågad om styrelseplats på grund av mitt kön!

  Argument: Människor ska ta plats i bolagens styrelser efter kompetens och intresse…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ja, jag tror att jämställdheten i EU:s medlemsländer skulle öka och man insåg vikten av föräldraledigheten. Men någon gemensam föräldraförsäkring i EU är inte aktuell.

  Argument:Ja, jag tror att jämställdheten i EU:s medlemsländer skulle öka och man insåg…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare och det bör fortsätta. Viktigast är att biståndet fokuserar på att stärka den demokratiska utvecklingen och mänskliga fri- och rättigheter

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare och det bör fortsätta. Viktigast är…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska och tyska hjälpligt

Vad har du för yrke?

Journalist

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Ark, Beautiful South, Weeping Willows, Creedence, Anna Bergengren,

Film

Krigets vindar, Superswede, Mamma Mia, Ida, Casablanca, The Italian Job, Pojken i randig pyjamas

Författare/bok

Hans Fallada, Margareta Skantze, politiska biografier, Kjell Albin Abrahamson, Herman Wouk

TV-program

Bonusfamiljen, Så ska det låta, På spåret, Eurovision, Agenda, Viasat Motor, Aktuellt, Rapport,

Radioprogram/podd

Lunchekot, Studio Ett, Lördagsintervjun, Godmorgon Världen, Polenpodden

Sport

Formel 1

Hobby

Stickning, målning, bilåkning,

Mat

Korvgryta, bakad potatis, pizza, moussaka, daal, raclette, havregryns- o mannagrynsgröt,

Dryck

Loka, rödvin, whisky,