SD
Hilda Frick - Fotograf: Karl Melander

Hilda Frick

Sverigedemokraterna (plats 18)
20 år, Visby

Presentera dig själv

Mitt namn är Hilda Frick och jag står på plats #18 på Sverigedemokraternas lista till europaparlamentet. Jag har varit politiskt engagerad i partiet i snart tre år och jag brinner för frågor som rör jämställdhet, trygghet och kultur. Och sättet nämnda frågor faktiskt många gånger hänger ihop.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som lägger fokus på rätt saker. Ett EU som respekterar medlemsländernas olikheter och låter nationerna vara så unika som de faktiskt är. Ett EU som har reformerats och återgått till mellanstatlighet, och där överstatlighet är ett minne blott.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  Den svenska jämställdheten påverkas i hög grad av beslut som tas i EP inom flera olika områden, exempelvis migration och arbetsmarknadsfrågor.

 • Demokrati

  EU ska inte inskränka medlemsländernas självbestämmande. Jag vill att så många beslut som möjligt ska tas närmare de svenska medborgarna.

 • Miljö och klimat

  Dessa frågor är på intet sätt begränsade till Sverige utan är globala frågor som måste hanteras på EU-nivå i form av exempelvis innovationsfrämjande.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Politisk bakgrund

Jag var för många år sen engagerad i ett feministiskt parti, men hade senare ett politiskt uppvaknande och hamnade tillslut där jag är idag. Jag har uppdrag i Ungsvenskarna som jämställdhetspolitisk talesperson och sitter även i Regionfullmäktige på Gotland.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

En av mina politiska förebilder är helt klart Margaret Hilda Thatcher. En riktig matriark som gjorde sig välförtjänt av smeknamnet hon senare fick.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Besluten ska tas närmre svenska medborgare och Sveriges självbestämmande ska värnas och värderas högt.

  Argument:Besluten ska tas närmre svenska medborgare och Sveriges självbestämmande ska…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Det här är områden som varje enskilt land måste få föra sin egen politik på i högre utsträckning.

  Argument:Det här är områden som varje enskilt land måste få föra sin egen politik på i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Försvar bör vara en nationell angelägenhet.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns många fördelar med EU, och istället för att lämna pga dess nackdelar tror jag på att reformera och förbättra EU inifrån.

  Argument:Det finns många fördelar med EU, och istället för att lämna pga dess nackdelar…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förslaget skulle innebära att ytterligare makt förflyttas till de större medlemsländerna och mindre till oss i Sverige. Dåligt förslag.

  Argument:Förslaget skulle innebära att ytterligare makt förflyttas till de större…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Rent principiellt motsätter jag mig att EU ska straffa medlemsländerna om de inte följer vissa direktiv men när det gäller just medias oboeroende och yttrandefriheten kan ett undantag vara rimligt.

  Argument:Rent principiellt motsätter jag mig att EU ska straffa medlemsländerna om de…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla länder har olika förutsättningar för att leva upp till de mål som sätts upp och jag tror således att kan vara kontraproduktivt att straffa länder som inte lever upp till dem.

  Argument:Alla länder har olika förutsättningar för att leva upp till de mål som sätts…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Skatt bör förbli en fråga för medlemsländernas enskilda inrikespolitik.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att införa olika förbud i alla länder är ett exempel på vad EU inte ska syssla med. Effektiv klimatpolitik framför plakatpolitik.

  Argument:Att införa olika förbud i alla länder är ett exempel på vad EU inte ska syssla…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Svensk valuta efter svenska förhållanden. Med euron får vi inte bestämma över vår egen finans- och penningpolitik och den tillhörande EU-skatten flyttar oss ytterligare närmre en federation.

  Argument:Svensk valuta efter svenska förhållanden. Med euron får vi inte bestämma över…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ett exempel på när detta skulle kunna vara bra är importen av utländskt kött till Sverige som inte uppfyller svenska krav på djurhållning. Det är förödande för svenska bönder tillåter djurplågeri.

  Argument:Ett exempel på när detta skulle kunna vara bra är importen av utländskt kött…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gränskontroller är nödvändigt i tider som dessa när vi vet att det rör sig exempelvis IS-terrorister i många europeiska länder.

  Argument:Gränskontroller är nödvändigt i tider som dessa när vi vet att det rör sig…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Internet ska vara så fritt som möjligt, och definitivt inte kontrolleras från EU-nivå.

  Argument:Internet ska vara så fritt som möjligt, och definitivt inte kontrolleras från…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Trots att frågor som dessa bör ligga i händerna på de enskilda medlemsländerna är rätten till fri abort inom rimlig gräns grundläggande för att ett land ska kunna klassas som jämställt.

  Argument:Trots att frågor som dessa bör ligga i händerna på de enskilda medlemsländerna…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att vi återfår kontrollen över vår yttre gräns är en förutsättning för att kunna ha en fri rörlighet inom Europa.

  Argument:Att vi återfår kontrollen över vår yttre gräns är en förutsättning för att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Försvarsfrågan bör vara nationell.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Med tanke på den höga medlemsavgift vi betalar in till EU får våra bönder förhållandevis lite tillbaka. Inte minst med tanke på hur negativt de påverkas av andra EU-regler.

  Argument:Med tanke på den höga medlemsavgift vi betalar in till EU får våra bönder…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jämställdhet definieras inte av hur många kvinnor kontra män som sitter i bolagsstyrelser. Människor ska anställas efter kompetens, inte kön.

  Argument:Jämställdhet definieras inte av hur många kvinnor kontra män som sitter i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldrarledigheten ska vara en nationell fråga och politiker ska inte lägga sig i vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnen eller hur länge.

  Argument:Föräldrarledigheten ska vara en nationell fråga och politiker ska inte lägga…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bistånd kan i vissa fall vara kontraproduktivt. Jag tror på handel framför bistånd. Vi ska i högsta möjliga grad uppmuntra u-länder till att bygga upp en egen inhemsk marknad och bli självständiga.

  Argument:Bistånd kan i vissa fall vara kontraproduktivt. Jag tror på handel framför…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Obehindrad engelska, samt enklare spanska och italienska. Förstår givetvis även norska och danska.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Artist: John Meyer och Oskar Linnros Band: Mares

Film

Catch me if you can

Författare/bok

Sapiens

Radioprogram/podd

Relationspodden med Bingo Rimér och Katrin Zytomierska

Sport

Dans

Hobby

Träning och matlagning

Mat

Ragú bolognese

Dryck

Oatlys IKaffe