M
Henrik Sundström - Fotograf: Maria Tellblom

Henrik Sundström

Moderaterna (plats 25)
47 år, Ljungskile

Presentera dig själv

Två erfarenheter vägleder mig i min strävan mot EU: Den första att jag som advokat sett hur europeiska beslut påverkar svenska domstolar och svenskars rättigheter. Den andra att jag som tidigare kommunalråd i Uddevalla vet hur EU:s lagar och regler påverkar vår välfärd, våra jobb och våra friheter.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

• Ett EU som försvarar, inte begränsar vår yttrandefrihet • En kontrollerad europeisk gräns • Ett nationernas EU, inte en federal stat

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Europa behöver en yttrandefrihet av amerikanskt snitt. Nej till HMF- och blasfemilagar. Medborgarna behöver skydd mot censur och deplattformering.

 • Migration och flyktingar

  EU behöver kontroll på sin yttre gräns. Möjligheten att söka asyl spontant från länder utanför Europa ska begränsas till asylcenter utanför EU.

 • EU:s framtid

  Vi ska ha ett nationernas Europa, inte en federal EU-stat.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Juridiska frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Mångårig lokalpolitiker i kommun och landsting, bland annat kommunalråd. Tidigare ordförande i partidistriktet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

I frågan om gatutiggeri var jag tidigare kluven, men har landat i att vi behöver ett totalförbud för att stävja brottsligheten som är knuten till fenomenet, bland annat människohandel.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska bara ha överstatlighet på det område där det är viktigt, d v s den inre marknaden. Strävan att ge EU överstatlighet i t ex sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor är helt fel.

  Argument:EU ska bara ha överstatlighet på det område där det är viktigt, d v s den inre…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska sänka sina klimatmål

  Argument:EU ska verka för klimatåtgärder främst genom:

  - system för handel med utsläppsrätter

  - i tredje land genom handelsavtal och biståndsinsatser

  - utbyggt gemensamt energinät

  - satsningar på kärnkraft

  Argument:EU ska verka för klimatåtgärder främst genom:

  - system för handel med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Detta är en fråga som inte lämpar sig för överstatlighet, nationella system och kulturer inom EU skiljer sig för mycket. Vi ska inte ha en gemensam socialbudget i EU.

  Argument:Detta är en fråga som inte lämpar sig för överstatlighet, nationella system och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Gärna industrisamarbeten, men NATO, Storbritannien och USA är - och kommer alltid att vara - de yttersta garanterna för Europas säkerhet.

  Argument:Gärna industrisamarbeten, men NATO, Storbritannien och USA är - och kommer…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den inre marknaden är en stor fördel för Sverige, men det politiska inflytandet från EU i frågor som EU inte har med att göra måste begränsas, så att det folkliga stödet för EU inte urholkas.

  Argument:Den inre marknaden är en stor fördel för Sverige, men det politiska inflytandet…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har för stora språk- och kulturskillnader för att kunna ha en gemensam politisk debatt. För att få demokratisk legitimitet måste makten i EU vara koncentrerad till ländernas regeringar.

  Argument:EU har för stora språk- och kulturskillnader för att kunna ha en gemensam…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den egna nationalstaten är den arena där medborgarna utkräver demokratiskt ansvar. Den principen får inte urvattnas.

  Argument:Den egna nationalstaten är den arena där medborgarna utkräver demokratiskt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den stora utmaningen ligger utanför EU. Bättre att arbeta med bistånd och handelsavtal, samt kloka strukturåtgärder i energisystemet som t ex mer kärnkraft.

  Argument:Den stora utmaningen ligger utanför EU. Bättre att arbeta med bistånd och…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyget ligger redan i systemet för utsläppsrätter. Vidare ska EU inte ha någon egen beskattningsrätt.

  Argument:Flyget ligger redan i systemet för utsläppsrätter. Vidare ska EU inte ha någon…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Enskilda medlemsländer ska kunna besluta om detta om de vill, men denna typ av paternalistiska plakatåtgärder leder till att medborgarnas förtroende för EU:s förmåga att prioritera urholkas.

  Argument:Enskilda medlemsländer ska kunna besluta om detta om de vill, men denna typ av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU-stöd har väldigt liten effekt, det är huvudsakligen ett slöseri med skattemedel.

  Argument:EU-stöd har väldigt liten effekt, det är huvudsakligen ett slöseri med…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En förutsättning för att euron ska överleva nästa lågkonjunktur är en mycket tätare politisk och finansiell integration i EU. Det är politiskt omöjligt. Euron finns inte kvar om 10 år i nuvarande form

  Argument:En förutsättning för att euron ska överleva nästa lågkonjunktur är en mycket…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är i grunden en nationell politisk fråga. Det bästa vore om euron rullades tillbaka på ett ordnat sätt.

  Argument:Det är i grunden en nationell politisk fråga. Det bästa vore om euron rullades…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska sträva efter att genomföra den inre marknaden så långt vi kan, men vissa undantag är nödvändiga för att inte urholka befolkningens stöd för EU, som t ex snuset.

  Argument:Vi ska sträva efter att genomföra den inre marknaden så långt vi kan, men vissa…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på staterna en annan politik på detta område kommer EU att falla sönder.

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har haft öppna gränser i Norden sedan 1950-talet. EU och Sverige måste bli bättre på att skydda sina yttre gränser, så att vi kan öppna de inre gränserna igen.

  Argument:Vi har haft öppna gränser i Norden sedan 1950-talet. EU och Sverige måste bli…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på staterna en annan politik på detta område kommer EU att falla sönder.

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Frågan är omöjlig att besvara korrekt. Möjligheten att spontant ta sig till EU för att söka asyl här måste tas bort, men asyl ska kunna sökas i center utanför EU.

  Argument:Frågan är omöjlig att besvara korrekt. Möjligheten att spontant ta sig till EU…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förutom att vara ett dåligt förslag, så är straffrätt en fråga för de enskilda medlemsländerna.

  Argument:Förutom att vara ett dåligt förslag, så är straffrätt en fråga för de enskilda…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska inte ha censurfilter på nätet. Tvärtom måste yttrandefriheten stärkas.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beror på. Den som arbetar eller studerar i ett EU-land ska ha samma sociala rättigheter som egna medborgare, men social turism ska motverkas.

  Argument:Beror på. Den som arbetar eller studerar i ett EU-land ska ha samma sociala…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Skyddet av EU:s yttre gränser måste förstärkas avsevärt, inte minst här i Sverige.

  Argument:Skyddet av EU:s yttre gränser måste förstärkas avsevärt, inte minst här i…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte en fråga för EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I Sverige ska svenska löner och villkor gälla. Gärna fri rörlighet för kompetens, men inte någon lönedumpning.

  Argument:I Sverige ska svenska löner och villkor gälla. Gärna fri rörlighet för…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbruksstödet är dyrt och ineffektivt.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rädslan för GMO är generellt överdriven. Det finns enskilda sakfrågor som bör regleras, men det är i princip ingen skillnad mellan GMO och annan växtförädling.

  Argument:Rädslan för GMO är generellt överdriven. Det finns enskilda sakfrågor som bör…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det skulle innebära att män diskriminerades på grund av sitt kön. Människor väljer huvudsakligen sin karriär p g a intresse, det finns ingen magisk "könsmaktsordning".

  Argument:Det skulle innebära att män diskriminerades på grund av sitt kön. Människor…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förutom att det är vansinne att begränsa människors fria val, så är detta verkligen inte någon fråga som hör hemma på EU-nivå.

  Argument:Förutom att det är vansinne att begränsa människors fria val, så är detta…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bistånd är dyrt, ineffektivt och är en grogrund för korruption.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska inte ha med naturvårdspolitik att göra.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, danska och franska

Vad har du för yrke?

Advokat

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

White stripes

Film

Gudfadern

Författare/bok

Skönlitteratur: James Ellroy Facklitteratur: Francis Fukuyama

TV-program

Ser mest på serier, gärna HBO

Radioprogram/podd

Aron Flams podserie "En svensk tiger"

Sport

Fotboll och skidor

Hobby

Jakt och skytte

Mat

Grillat

Dryck

Öl och kaffe