C
Henric Molin

Henric Molin

Centerpartiet (plats 40)
50 år, Sankt ibb

Presentera dig själv

Lyckligt gift med Anja sedan år 2000. En hemmaboende son på 15 år. Älskar att resa och uppleva nya platser och naturens underverk. Trivs i sociala engagemang. Har drivit eget familjeföretag sedan 1998. Brinner för lokal försörjning och hållbar produktion.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU fyller en oerhört viktig roll som stabiliserande faktor och verkstad för de lagar och regelverk som behövs för att kontrollera, upprätthålla och styra en fri och nödvändig rörlighet för varor, tjänster och humankapital. EU behöver förstärkas men samtidigt delegera mer makt till medlemsländerna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Arbetet med att säkerställa livsmedelskvalitet och spårbarhet bör fördjupas. Detta måste ske genom förenklade och lokalt förankrade regelverk.

 • Regional utveckling

  Regional och lokal primärproduktion måste premieras genom enklare och tydligare regelverk.

 • EU:s framtid

  EU är en viktig och stibliserande faktor för nationell såväl som internationell handel samt utbyte av tjänster och humankapital. Denna måste vårdas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Har alltid arbetat som egen företagare. Det är då vikitgt att ha en förmåga att förhandla fram den bästa lösningen. Under nära 30 år som företagare har detta skapat en erfarenhet med politiska överenskommelser.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Franklin D Roosevelt, förmågan att förhandla fram bästa lösningen i en svår situation kräver lyhördhet, fingertopskänsla och beslutsamhet.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Att försvara det svenska alkoholmonopolet är numera förlegat. Det har en motsatt effekt på folkhälsa, skatteinkomsterna minskar och tillgängligheten blir dålig. Ansvarsfull alkoholpolitik är viktigt.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Det är viktigt att EU hittar fungerande gemensamma system. Detta kräver politiskt samarbete som ger inflytande men behöver inte betyda påverkan. Beslut som påverkar lokalt skall fattas lokalt.

  Argument:Det är viktigt att EU hittar fungerande gemensamma system. Detta kräver…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Världen måste kollektivt bli bättre på att tänka hållbart.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Lokala och regionala frågor skall ha direkt förankring i myllan med korta, transparenta beslutsvägar. Det är vikitgt att detta fungerar över landsgränserna men besluten måste ske lokalt.

  Argument:Lokala och regionala frågor skall ha direkt förankring i myllan med korta,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Som balans i en allt oroligare värld behövs tydlighet och ärlighet för att skapa trygghet. Detta inkluderar väpnat försvar.

  Argument:Som balans i en allt oroligare värld behövs tydlighet och ärlighet för att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige skall vara en viktig del av ett stärkt och fungerande samarbete.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Detta kan vara bra i enskilda viktiga frågor. Det måste dock ske med stor urskiljning, försiktighet och transparens.

  Argument:Detta kan vara bra i enskilda viktiga frågor. Det måste dock ske med stor…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är av yttersta vikt att EU försvarar rättigheterna för samtliga medlemsländer och deras medborgare. Brott mot överenskommelser måste beivras.

  Argument:Det är av yttersta vikt att EU försvarar rättigheterna för samtliga…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är oerhört viktigt att EU gör stora insatser för miljö och klimat. I vissa fall kan målet nås lättast genom sanktioner i andra genom stöd.

  Argument:Det är oerhört viktigt att EU gör stora insatser för miljö och klimat. I vissa…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Transporter är ofrånkomliga, det viktiga är inte att straffbeskatta utan att driva fram ny teknik som gör detta möjligt på ett hållbart sätt.

  Argument:Transporter är ofrånkomliga, det viktiga är inte att straffbeskatta utan att…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ett bra förslag som bör följas upp.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste ske en utjämning av sociala och ekonomiska förhållanden inom EU för att förhindra motsättningar, konflikter och risker för inhumana förhållanden.

  Argument:Det måste ske en utjämning av sociala och ekonomiska förhållanden inom EU för…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Handeln hade blivit betydligt enklare och det minskar risk för attacker mot den nationella valutan. Dock finns det sentimentala värden i en egen valuta.

  Argument:Handeln hade blivit betydligt enklare och det minskar risk för attacker mot den…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla medlemsländerna måste ta ansvar för sin egen och den gemensamma ekonomin.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det måste i all möjligaste mån vara samma spelregler och samma fria rörlighet för alla medlemsländer och dess aktörer och medborgare.

  Argument:Det måste i all möjligaste mån vara samma spelregler och samma fria rörlighet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Förutsättningen för ett fungerande samarbete är att alla tar ett solidariskt ansvar för alla parameterar av gemenskapens arbete.

  Argument:Förutsättningen för ett fungerande samarbete är att alla tar ett solidariskt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige skall ha en fungerande och proaktiv gränsbevakning. Dock skall detta inte påverka rörligheten inom unionen.

  Argument:Sverige skall ha en fungerande och proaktiv gränsbevakning. Dock skall detta…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fördelning av humanflöden vid katastrofer och särskilda orosorsaker måste ske med lyhördhet och i samförstånd med medlemmarna.

  Argument:Fördelning av humanflöden vid katastrofer och särskilda orosorsaker måste ske…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en komplex situation som måste hanteras med varsamhet. Både med flyktingarnas ursprungsländer såväl som deras tilltänkta mål. Dock får aldrig de mänskliga rättigheterna komprometteras.

  Argument:Det är en komplex situation som måste hanteras med varsamhet. Både med…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor är inte en handelsvara.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Med varsam hand måste personlig integritet, upphovsrätt och pressfrihet försvaras.

  Argument:Med varsam hand måste personlig integritet, upphovsrätt och pressfrihet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla människors lika värden måste försvaras oavsett kön, sexuell läggning, politisk åsikt eller religion.

  Argument:Alla människors lika värden måste försvaras oavsett kön, sexuell läggning,…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det skall vara fri rörlighet men under ansvar och kontroll.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En kvinna skall äga rätt till sin egen kropp.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att kunna försvara medlemsländernas fri och rättigheter måste den yttre gränsen försvaras och kontrolleras

  Argument:För att kunna försvara medlemsländernas fri och rättigheter måste den yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU skall inte vara en externt militär organisation. Detta skall ske genom FN.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att medborgarnas rättigheter i arbete såväl som konsument och i vardagen försvaras. Dock skall detta ske genom lagstiftning och kontroll inte genom tvång till branschorganisationer.

  Argument:Det är viktigt att medborgarnas rättigheter i arbete såväl som konsument och i…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet till jordbruk och landsbygd måste ses över och komma i fas med samtiden. Det är behövligt med stöd men det måste ske med eftertänksamhet och urskiljning.

  Argument:Stödet till jordbruk och landsbygd måste ses över och komma i fas med samtiden…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:GMO kan vara väldigt bra men det kan även innehålla en hel del risker. Detta måste hanteras med försiktighet.

  Argument:GMO kan vara väldigt bra men det kan även innehålla en hel del risker. Detta…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tillsättning av ämbete måste ske med bas i kunskap inte i kön.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Koordinerade regler förenklar rörlighet över de interna gränserna.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste agera både lokalt och globalt i framför allt miljö och klimatfrågor men även när det gäller utbildning och utveckling.

  Argument:EU måste agera både lokalt och globalt i framför allt miljö och klimatfrågor…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Detta bör regleras på lokal, regional och nationell nivå.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Norska, Danska, Tyska

Vad har du för yrke?

Företagsledare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bryan Adams

Film

Rocky

Författare/bok

Patrick Suskind

TV-program

Svenska Nyheter

Radioprogram/podd

Karlavagnen

Sport

Dart

Hobby

Destillering

Mat

Kokt torsk med senapsås

Dryck

Stilla vatten och Whisky