S
Heléne Fritzon

Heléne Fritzon

Socialdemokraterna (plats 1)
63 år, Degeberga

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

 • Sysselsättning och sociala frågor

 • Miljö och klimat

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Beslut ska alltid fattas på rätt nivå oavsett om det är lokalt, regionalt, nationellt eller på Europanivå.

  Argument:Beslut ska alltid fattas på rätt nivå oavsett om det är lokalt, regionalt,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska fortsätta vara en aktiv medlem i EU och driva på för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart EU. Vi behöver ett starkare EU som kan stå upp för grundläggande värdering.

  Argument:Sverige ska fortsätta vara en aktiv medlem i EU och driva på för ett socialt,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag. Det är därför rimligt att mindre resurser går till jordbruksstöd och strukturfonder.

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag. Det är därför…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyktingmottagandet ska vara solidariskt och hållbart.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi fortsätter arbetet i EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt och vi värnar om den internationella asylrätten.

  Argument:Vi fortsätter arbetet i EU och globalt för att få fler länder att ta sitt…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det vore självklart önskvärt att alla länder införde förbud mot köp av sexuella tjänster. Det bör dock inte vara en fråga för lagstiftning i EU.

  Argument:Det vore självklart önskvärt att alla länder införde förbud mot köp av sexuella…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera sociala rättigheter som rimligtvis ska bekostas av hemlandet.

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men jag vill givetvis att denna rättighet ska gälla alla kvinnor inom EU.

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men jag vill…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jämställdheten i bolagsstyrelserna går för långsamt både inom EU och i Sverige.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges föräldrarledighet är välutbyggd och en förebild för många länder i EU. Det är bra om fler länder höjer sina ambitioner.

  Argument:Sveriges föräldrarledighet är välutbyggd och en förebild för många länder i EU…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige