C
Helena Vilhelmsson - Fotograf: Kenneth Andersson

Helena Vilhelmsson

Centerpartiet (plats 13)
55 år, Gyttorp

Presentera dig själv

En fast förankrad landsbygdsbo i Nora, Bergslagen. Bor på och driver en skogsgård. De gröna näringarna och rättvisa villkor för stad o land har varit mina politiska drivfrågor. Nu utökat med jämställdhet och företagarfrågor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Parisavtalets mål är på väg att uppnås, och EU skjuter FN framför sig när det gäller mänskliga rättigheter. Jämställdheten är synligt bättre, kvinnor har markant ökat sin delaktighet i arbetsmarknaden. EU:s livsmedelsproduktion och djuromsorg har kommit ikapp Sveriges nivå.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  I 2019 års Europa går kvinnors rättigheter bakåt. Abortfrågan, ökad prostitution o trafficking. Kvinnor äger rätten till sin egen kropp.

 • Miljö och klimat

  Klimathotet ser inga gränser, därför måste det lösas internationellt. Genom effektivisering, förnybara energikällor och ny teknik. Långsiktighet!

 • Näringsliv

  Jämlika villkor för företag, produkter o tjänster. Företagen står för välfärden i Sverige och Europa. Handel över gränserna är bra för demokratin.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Aktiv lokalpolitiker i Nora i många år, mindre del av tiden som kommunalråd/oppositionsråd. Aktiv i Region Örebro län en mandatperiod, satt i regionala tillväxtnämnden. Distriktsordförande Centerpartiet Örebro län. För närvarande riksdagsledamot.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Föräldraförsäkringen. Vi kan inte ha ett system där våra gemensamma skattemedel går till ett system som så missgynnar kvinnans ekonomi, hälsa o karriär. Ekonomisk självständighet är A och O.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska fokusera på gränsöverskridande frågor. Inte på detaljfrågor som har olika lokala förutsättningar som då beslutas bäst i varje land. Ex vis art- och habitatdirektivet.

  Argument:EU ska fokusera på gränsöverskridande frågor. Inte på detaljfrågor som har…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Växthuseffekten klargör att vi behöver göra mer. Vi kan göra mer inom effektivisering och omställning till förnybart. Mer samarbete över gränser, mer nytänk o innovation, mindre klimatutsläpp.

  Argument:Växthuseffekten klargör att vi behöver göra mer. Vi kan göra mer inom…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut ska fattas nära dem det berör. Centerpartiet tar avstånd från ytterligare lagstiftning inom det sociala området.

  Argument:Beslut ska fattas nära dem det berör. Centerpartiet tar avstånd från…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Centerpartiet ser gärna ett stärkt försvarssamarbete inom EU , bara det kan garanteras att varje land har kvar sin suveränitet att besluta om sitt eget försvar.

  Argument:Centerpartiet ser gärna ett stärkt försvarssamarbete inom EU , bara det kan…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sker detta ska ett "demokratilås" inträda. Dvs kraftiga ekonomiska sanktioner blir verklighet.

  Argument:Sker detta ska ett "demokratilås" inträda. Dvs kraftiga ekonomiska sanktioner…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ibland är ekonomiska styrmedel nödvändiga...

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte besluta över länders skattepolitik. Däremot ska EU gemensamt driva på för att flygbränslet ska bli förnybart.

  Argument:EU ska inte besluta över länders skattepolitik. Däremot ska EU gemensamt driva…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag innehåller våra hav mer plast än fisk. Förbjud engångsartiklar av plast, extra snabbt ett förbud mot konsumtionsartiklar av plast såsom sugrör, plastpåsar, bestick, behållare.

  Argument:Idag innehåller våra hav mer plast än fisk. Förbjud engångsartiklar av plast,…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sunda statsfinanser måste länderna ha, inte bara när de ansöker och blir med i EU, utan också senare. Annars blir den ekonomiska utvecklingen lidande och därmed människors väl och ve.

  Argument:Sunda statsfinanser måste länderna ha, inte bara när de ansöker och blir med i…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för den inre marknaden är bra, så länge det inte går ut över försämrade miljökrav eller hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för den inre marknaden är bra, så länge det inte går ut över…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gemensamt ansvar för människor i nöd är ett måste.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Regeringen måste våga överväga när kostnader överstiger resultatet av gränskontrollen.

  Argument:Regeringen måste våga överväga när kostnader överstiger resultatet av…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det behöver tas fram en fördelningsnyckel som tar hänsyn till flera faktorer som storlek, tidigare mottagande osv.

  Argument:Det behöver tas fram en fördelningsnyckel som tar hänsyn till flera faktorer…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten gäller, oavsett hur eller på vilka vägar man tagit sig till Europa.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi kan inte jobba mot trafficking för sexuella ändamål om det i EU:s medlemsländer är tillåtet att köpa sex. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara.

  Argument:Vi kan inte jobba mot trafficking för sexuella ändamål om det i EU:s…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla människors lika rätt o värde.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnan äger rätten till sin egen kropp. Punkt.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Fri inre rörlighet bygger på att vi är trygga. Då behövs en fungerande yttre gräns med gemensam asylpolitik med medmänsklighet och ordning och reda i fokus. Kriminalitet ska kunna stoppas vid gränsen!

  Argument:Fri inre rörlighet bygger på att vi är trygga. Då behövs en fungerande yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar för säkerheten. EU ska då alltid verka för att säkra långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter

  Argument:EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar för säkerheten. EU ska…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De som arbetar i Sverige ska ha schyssta villkor. Men det ska inte regleras i avtal eller lag. Företagen ska ta sitt ansvar. Ex vis kan arbetsmiljöverket göra fler/bättre kontroller.

  Argument:De som arbetar i Sverige ska ha schyssta villkor. Men det ska inte regleras i…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vill vi ha kvar ett hållbart jordbruk med god djuromsorg i Sverige? Isf ska inte bönderna betala för Brexit i nya budgeten. Fortsatt stöd till jordbruket för hälsosam mat och djur utan antibiotika.

  Argument:Vill vi ha kvar ett hållbart jordbruk med god djuromsorg i Sverige? Isf ska…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av utvecklingen i växtförädling. Mer motståndskraftiga grödor som kan stå emot klimatförändringar t ex. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av utvecklingen i växtförädling. Mer motståndskraftiga grödor som…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I grunden är Centerpartiet emot kvotering. Bättre att jobba med morötter.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har redan beslutat om detta. Bra, för det har så stor betydelse för kvinnors privata ekonomi.

  Argument:EU har redan beslutat om detta. Bra, för det har så stor betydelse för kvinnors…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Biståndet gör mest nytta i de fattigaste länderna!

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet vill att vi ska besluta om vargjakt i Sverige. Lokala och regionala hänsyn ska tas, inte minst till de människor som bor bland vargen. Olika förutsättningar, olika regler!

  Argument:Centerpartiet vill att vi ska besluta om vargjakt i Sverige. Lokala och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, hjälplig spanska o franska

Vad har du för yrke?

Skogskonsulent

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier