C
Hanna Stenegren - Fotograf: Göran Olsson

Hanna Stenegren

Centerpartiet (plats 12)
37 år, Hässelby

Presentera dig själv

Jag är en naturälskare som trivs allra bäst när jag springer i skogen eller åker skidor i bergen. Det är kärleken till naturen som driver mitt engagemang för klimatfrågan, som jag jobbat med de senaste åtta åren i Bryssel och i Stockholm.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett klimatsmart Europa där de klimatbästa valen är enklare, bättre och billigare än de klimatdåliga. Där det är självklart att ta tåget istället för flyget, tanka förnybart istället för fossilt, välja lokalproducerat, och köpa kläder och produkter som tillverkats på ett hållbart sätt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi måste ta ungdomarnas och forskarnas klimatoro på allvar, kraftigt minska utsläppen och visa världen vägen framåt för att lösa klimatkrisen.

 • Forskning och innovation

  Europa ska bli ett Silicon Valley för klimatsmarta innovationer som levererar de lösningar världen behöver för att lösa klimatkrisen.

 • Internationell handel

  Med sina 500 miljoner konsumenter är EU en viktig marknad som kan och ska ställa tuffa miljö- och klimatkrav på produkter från hela världen.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Politisk bakgrund

Jag har jobbat i Europaparlamentet och Riksdagen som expert på klimat- och energifrågor.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Kristina Paltén

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, som klimatfrågan, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, som klimatfrågan, inte…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatfrågan och att vi sänker utsläppen rejält.

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Därför vill vi inte se ytterligare lagstiftning på det sociala området.

  Argument:Vi tror att beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs. Därför…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU är bra, under förutsättning att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU är bra, under…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, som tillsammans arbetar med de gränsöverskridande frågorna, som klimatfrågan, är stort.

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Folkomröstningar på EU-nivå skulle riskera att andra länders befolkning helt kan köra över Sverige i vissa frågor.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla länder ta ansvar för att minska utsläppen och uppnå gemensamma EU- mål. De ska drabbas av kännbara sanktioner annars.

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att införa skatter på miljö- och klimatområdet är en bra idé om de öronmärks för att användas för investeringar i miljö och klimat.

  Argument:Att införa skatter på miljö- och klimatområdet är en bra idé om de öronmärks…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga och hållbara, vilket gynnar hela Europa. Men stödet måste fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder.

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är fortsatt emot att Sverige ska införa euro.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Men det är viktigt att det inte hindrar strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska gälla även kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna kan tas bort, utifrån hur säkerhetsläget ser ut.

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till skydd de har förtjänat och ofta har rätt till

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Prostitution utgör den främsta orsaken till att människohandeln fortfarande existerar och ökar i Europa. Den svenska sexköpslagen har effektivt minskat efterfrågan och därmed också människohandeln.

  Argument:Prostitution utgör den främsta orsaken till att människohandeln fortfarande…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi står bakom principen att för att ta del av de svenska trygghetssystemen ska man jobba och betala skatt i Sverige.

  Argument:Vi står bakom principen att för att ta del av de svenska trygghetssystemen ska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den auktoritära populismen i Europa kräver att vi står upp för kvinnors rättigheter och arbetar för att alla kvinnor i EU ska ha rätt till abort.

  Argument:Den auktoritära populismen i Europa kräver att vi står upp för kvinnors…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna.

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från grunden och bygga på attitydförändring.

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, vi menar att det är där hjälpen gör störst nytta.

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, vi menar att det är…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, spanska.

Vad har du för yrke?

Klimatexpert

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Coldplay

Film

Forrest Gump

Författare/bok

Ät och spring av Scott Jurek

TV-program

West Wing och Eurovision

Radioprogram/podd

Maratonpodden

Sport

Fotboll

Hobby

Löpning (hellre långt än snabbt), skidåkning och klättring

Mat

Pasta

Dryck

Vin