SD
Hanna Nilsson

Hanna Nilsson

Sverigedemokraterna (plats 22)
34 år, Vankiva

Presentera dig själv

Hanna Nilsson, 32 år från Hässleholm. Pojkvän och 2 barn. Tycker om Travsport och har en egen travhäst. Älskar friluftsliv och trädgårdsarbete.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett EU där ett mellanstatligt samarbete fungerar och där samarbetet sker utan att man inkräktar på varandras integritet eller självbestämmanderätt. Ett samarbete där man tar tillvara på kompetens från varandra, utan att ha rådighet över en annan nations intressen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  Jag vill driva frågan om hur man genom EU och samarbete mellan länder kan stärka näringslivet genom utbyte både av tjänster, handel och erfarenhet.

 • Annat område

  Frågan om djurskydd är väldigt viktig, jag vill driva frågan i EU för att resten av Europa ska ta efter Sverige och våra tuffa djurskyddslagar.

 • Migration och flyktingar

  Detta är en av de viktigaste frågorna i EU just nu, hur länderna gemensamt skall lösa situationen som råder med människor som flyr till Europa.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Har varit politiskt aktiv i nämnder och styrelser i Hässleholms kommun under 10 år. Har suttit som vice ordförande i både Barn- och Utbildningsnämnden, Fritidsnämnden och nu Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktigeledamot sen 2014. Har även suttit i Hovrätten och Kammarrätten.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Patrik Jönsson från Hässleholm är den som inspirerat mig och lärt mig politiken så han är en stor förebild. Annars Jimmie Åkesson & Mattias Karlsson

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja i frågan om hur svenska skolsystemet bör se ut, där var jag något mer åt höger innan jag gick med i partiet.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör reformeras inifrån för att förbättra medlemsländernas självbestämmande, förbättras det inte bör vi ta upp frågan om ifall vi skall lämna eller ej.

  Argument:EU bör reformeras inifrån för att förbättra medlemsländernas självbestämmande,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ja för folkomröstning på nationell nivå. Vi måste behålla vårt självbestämmande och inte låta andra länder rösta för det som ska gälla i Sverige.

  Argument:Ja för folkomröstning på nationell nivå. Vi måste behålla vårt självbestämmande…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja då kommer den farliga flykten över medelhavet kraftigt minska.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje land bör själva få bestämma vad som skall gälla i just deras land, dock är jag positiv till ett förbud.

  Argument:Varje land bör själva få bestämma vad som skall gälla i just deras land, dock…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tycker det är en viktig fråga, ingen skall diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Dock menar jag på att varje medlemsstat själva bör ha rätt att besluta om familjerättsliga frågor.

  Argument:Tycker det är en viktig fråga, ingen skall diskrimineras på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla kvinnor ska ha rätt till fri abort, dock bör det alltid finnas en rimlig tidsbegränsning. SD tycker att detta är en fråga för varje enskild stat nationellt.

  Argument:Alla kvinnor ska ha rätt till fri abort, dock bör det alltid finnas en rimlig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, norska, danska

Vad har du för yrke?

Arbetar som Kommunalråd i Hässleholms Kommun, har varit politiskt aktiv i 10 år

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Coldplay, Lady Gaga, The Killers, Sigur Rós, Regina Spektor, Waylon Jennings, Bruce Springsteen

Film

Jane Eyre från 2006, Stolthet och fördom från 2005,

Författare/bok

Margit Sandemo, har läst Sagan om Isfolket serien tre gånger.

TV-program

Mc Leods Döttrar, Bonde söker fru och realitycrime.

Radioprogram/podd

P3 Dokumentär, Historiepodden, Vad blir det för mord

Sport

Trav, Hockey, Taekwondo

Hobby

Hästar, träning, matlagning

Mat

Soppa, Lax, Halloumi, Grillade grönsaker

Dryck

Red Bull