V
Hanna Gedin - Fotograf: Elakkanin Photography

Hanna Gedin

Vänsterpartiet (plats 5)
42 år, Malmö

Presentera dig själv

Jag är socialist, feminist och antirasist som tillsammans med andra arbetar för ett samhälle som bygger på jämlikhet och demokrati.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år ska EU ha slutat sponsra fossilindustrin och istället satsa stort på radikala klimatinvesteringar. EU ska inte längre vara en plats som sätter lobbyister och storföretag främst, utan jämlikhet och människors livsvillkor. Jag vill att mer makt ska flyttas till folket.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatkrisen är akut och påverkar hela vår framtid. Det krävs en radikal omställning från vänster som ställer större krav på de stora utsläpparna.

 • Demokrati

  Lobbyisternas och storföretagens makt måste minska. EU måste börja föra en politik för ökad jämlikhet för att förbättra vanliga människors liv.

 • Mänskliga rättigheter

  Högern är ett hot mot oss kvinnor, mot hbtq-personer och flyktingar. Rättigheter vi vunnit ifrågasätts. Vi i vänstern försvarar mänskliga rättigheter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Politisk bakgrund

Jag engagerade mig som ung i Vänsterpartiet, det enda partiet som har en politik för jämlikhet och ett samhälle som fungerar för alla, inte bara de rika. Jag har varit allt från aktivist till kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Just nu är det alla de unga som världen över intar gatorna och ställer krav på oss politiker att genomföra systemförändrande åtgärder för klimatet.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Självklart, åsikter ändras i diskussion och med tiden.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Det är bra att EU har inflytande i vissa frågor, till exempel klimatfrågan, då det är en gränsöverskridande fråga. Men i många frågor behöver makt återföras till folket och nationella parlament.

  Argument:Det är bra att EU har inflytande i vissa frågor, till exempel klimatfrågan, då…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste sluta sponsra fossilindustrin och börja föra en politik där de största utsläpparna betalar mest.

  Argument:EU måste sluta sponsra fossilindustrin och börja föra en politik där de största…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill se ett socialt protokoll som gör att arbetares rättigheter tillmäts samma vikt som tex fri rörlighet av varor och kapital. Men jag tror inte på ökad överstatlighet inom sociala frågor.

  Argument:Jag vill se ett socialt protokoll som gör att arbetares rättigheter tillmäts…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Med försvarssamarbete i EU undermineras den viktiga svenska alliansfriheten. Det är dags att synliggöra hur EUs vapenexport och utrikespolitik bidrar till att människor befinner sig på flykt.

  Argument:Med försvarssamarbete i EU undermineras den viktiga svenska alliansfriheten…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte nu, då det krävs kraftfulla internationella åtgärder för att förhindra klimatkrisen. Men EU är ett hot mot demokrati och en politik för ökad jämlikhet. På sikt kan det bli aktuellt att lämna.

  Argument:Inte nu, då det krävs kraftfulla internationella åtgärder för att förhindra…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det innebär ökad överstatlighet och att EU ges mer befogenheter. Jag vill istället se ökad transparens och minskad överstatlighet.

  Argument:Det innebär ökad överstatlighet och att EU ges mer befogenheter. Jag vill…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart måste EU agera mot tex fascism och odemokratiska styren. Hur det sker bäst har Vänsterpartiet inte tagit ställning till men ekonomiska sanktioner kan vara ett sätt.

  Argument:Självklart måste EU agera mot tex fascism och odemokratiska styren. Hur det…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatkrisen är akut men kostnaden för den fördelas ojämlikt. Det behöver kosta mer för de stora utsläpparna, fossilindustrin, de allra rikaste och de länder som skjuter över bördan på vanligt folk.

  Argument:Klimatkrisen är akut men kostnaden för den fördelas ojämlikt. Det behöver kosta…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyget släpper ut mycket. Vi vill att de som flyger mest och orsakar störst klimatpåverkan betalar mest. Skatten bör gå tillbaka till medlemsländerna.

  Argument:Flyget släpper ut mycket. Vi vill att de som flyger mest och orsakar störst…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ojämlikheten ökar idag inom och mellan länder. Stöd till fattiga regioner är ett sätt att minska klyftorna. Men huvudproblemet är den ekonomiska politik som ökar klyftorna.

  Argument:Ojämlikheten ökar idag inom och mellan länder. Stöd till fattiga regioner är…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet ledde kampen mot Euron och det var bra att vi röstade nej 2003. Den ekonomiska politiken ska vi bestämma över i Sverige, den ska inte dikteras från Tyskland.

  Argument:Vänsterpartiet ledde kampen mot Euron och det var bra att vi röstade nej 2003…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är oklokt att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris. Det drabbar i slutändan folket. EU:s regler hindrar länder att föra en expansiv politik när de behöver det.

  Argument:Det är oklokt att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris. Det…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behöver finnas möjligheter att prioritera människors hälsa och säkerhet framför företagens vinster.

  Argument:Det behöver finnas möjligheter att prioritera människors hälsa och säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som är med i EU bör hjälpas åt och dela på ansvaret.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna är ett hot mot människors rätt att söka asyl och ett led i pressa EU:s flyktingpolitik till ett minimum. Vänsterpartiet, men även EU-kommissionen, har kritiserat kontrollerna.

  Argument:Gränskontrollerna är ett hot mot människors rätt att söka asyl och ett led i…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som söker har rätt att få sina skäl prövade, oavsett färdväg. Att människor väljer denna farliga väg till Europa beror ju på att EU försvårat möjligheten att ta sig hit på annat sätt.

  Argument:Alla som söker har rätt att få sina skäl prövade, oavsett färdväg. Att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet arbetar för att den svenska sexköpslagen ska få genomslag internationellt. Beslut om denna typ av lagstiftning bör fattas av nationella parlament.

  Argument:Vänsterpartiet arbetar för att den svenska sexköpslagen ska få genomslag…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att skydda upphovsrätten men det nuvarande förslaget är alldeles för långtgående med bland annat filter. Därför röstade Vänsterpartiet nej till förslaget.

  Argument:Det är viktigt att skydda upphovsrätten men det nuvarande förslaget är alldeles…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU inte bör lagstifta om familjepolitik ska inte förhindra EU att arbeta för och stå upp för mänskliga rättigheter. Ingen ska diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.

  Argument:Att EU inte bör lagstifta om familjepolitik ska inte förhindra EU att arbeta…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den fria rörligheten gäller även fattiga. Vid behov av bistånd ska en individuell bedömning göras, precis som för övriga medborgare.

  Argument:Den fria rörligheten gäller även fattiga. Vid behov av bistånd ska en…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag hotas aborträtten över hela världen. Även om aborträtten är en fråga för de nationella parlamentet är det viktigt att kvinnors fri- och rättigheter lyfts i EU.

  Argument:Idag hotas aborträtten över hela världen. Även om aborträtten är en fråga för…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En gemensam gränspolis är ett led i ökad överstatlighet. Det är hyckleri att lägga pengar på att hindra människor att söka asyl samtidigt som EU:s politik i hög grad är anledningen till flykten.

  Argument:En gemensam gränspolis är ett led i ökad överstatlighet. Det är hyckleri att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det pågår en militarisering av EU som Vänsterpartiet är emot. Vi värnar alliansfriheten.

  Argument:Det pågår en militarisering av EU som Vänsterpartiet är emot. Vi värnar…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag dumpas löner vilket i förlängningen hotar alla arbetares villkor. Rätten till schysta villkor ska inte vara beroende av nationalitet.

  Argument:Idag dumpas löner vilket i förlängningen hotar alla arbetares villkor. Rätten…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag går allt för mycket stöd till storjordbruken. Vänsterpartiet vill ändra reglerna och på sikt återföra stöden till den nationella arenan.

  Argument:Idag går allt för mycket stöd till storjordbruken. Vänsterpartiet vill ändra…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen bör råda och GMO bara vara tillåtet under strikt reglering.

  Argument:Försiktighetsprincipen bör råda och GMO bara vara tillåtet under strikt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är ett verktyg som kan användas vid diskriminering. Få kvinnor berörs dock av förslaget. Viktigare är det feministiska arbete som syftar till att förbättra alla kvinnors vardag.

  Argument:Kvotering är ett verktyg som kan användas vid diskriminering. Få kvinnor berörs…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att förbättra förutsättningarna för föräldraledighet är viktig feministisk politik. EU bör vara pådrivande, det är bra att det finns en principöverenskommelse, besluten bör fattas på nationell nivå.

  Argument:Att förbättra förutsättningarna för föräldraledighet är viktig feministisk…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den nationella jaktpolitiken förhåller sig till åtaganden vi gjort på global och på EU-nivå.

  Argument:Den nationella jaktpolitiken förhåller sig till åtaganden vi gjort på global…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska.

Vad har du för yrke?

Biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet