V
Håkan Svenneling - Fotograf: Jessica Segerberg

Håkan Svenneling

Vänsterpartiet (plats 13)
35 år, Karlstad

Presentera dig själv

Jag engagerade mig i Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster redan som 14 åring då jag var arg på de orättvisor som jag såg fanns i världen. Den största politiska segern jag har upplevt är när vi sa nej till att gå med EMU. Det är det klokaste ekonomiska beslut som Sveriges befolkning har fattat.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett mindre och smalare EU som löser klimatkrisen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatförändringens konsekvenser hotar. Det finns en folkrörelse för ett hållbart samhälle. Fossilindustrin makt i EU måste brytas.

 • Mänskliga rättigheter

  Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl.

 • Demokrati

  Vänsterpartiet vill demokratisera EU genom att ge mindre makt till EU:s byråkrater, kommissionärer och domare, och mer makt till nationella parlament.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2006

Politisk bakgrund

Aktiv i Ung Vänster och Vänsterpartiet 2000- Kommunpolitiker i Karlstad 2006-2014 Riksdagsledamot 2014-

Vem är din politiska förebild?

Malin Björk

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter m.m. I övrigt anser vi att mer makt ska återföras till länderna.

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol. Det krävs kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest.

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:(V) värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU. Jag ser med oro på det fördjupade försvarssamarbetet och samarbete om vapenindustrin.

  Argument:(V) värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU. Jag ser med…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. För oss är det dock inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende, men har inte tagit ställning till hur detta bäst sker.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det också är rimligt att de som inte uppfyller målen straffas och får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfall medlemslandet.

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. Att straffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraproduktivt.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden. Vi vill ha en koalition av villiga länder som går före.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl. Det begränsar rörligheten utan att ge positiva effekter.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu. Dessutom skapar det en större valfrihet för asylsökande om var de ska bo.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera en sex. Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp, men att det fortsatt är en fråga för länderna att lagstifta.

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera en sex…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks, dock riskerar åtgärderna för att stoppa upphovsrättskyddat material att blockera långt mycket mer än de bör.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade ska vara lagligt i alla länder, dock ej via EU lagstiftning.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trots stort och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor och abort i flera EU-rapporter och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter.

  Argument:Trots stort och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rovdjurspolitiken är nationell angelägen. Men vi ska leva upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå

  Argument:Rovdjurspolitiken är nationell angelägen. Men vi ska leva upp till våra…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Landsbygdsutvecklare. Var chef för ett EU-stöd för lokal landsbygdsutveckling innan jag kom in.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier