KD
Håkan Kero - Fotograf: KD

Håkan Kero

Kristdemokraterna (plats 35)
56 år, Pajala

Presentera dig själv

Jag är företagare och utbildad lädertekniker. 55 år, sjubarnsfar och Tornedaling ifrån Sattajärvi i Pajala kommun.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara en union där det är lätt att studera, arbeta och resa i olika länder inom EU. Varje land ska ändå få vara unikt med t.ex. sin välfärdspolitik, familjepolitik, jakt-och viltvårdspolitik. EU ska ha lagom mycket makt i Bryssel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Regional utveckling

  Effektiv användning av regionala fonder

 • Näringsliv

  Det ska bli mer attraktivt att driva företag i glesbygden

 • EU:s framtid

  Ingen superstat eller nationalism

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Arbetat i skolpolitik i kommunen jag bor i

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Den inre marknaden kan fördjupas och gemensamma bestämmelser om det som förstör miljön är bra. Familjepolitik, glesbygdsfrågor, sjukvård och andra saker ska länderna och regionerna bestämma själva.

  Argument:Den inre marknaden kan fördjupas och gemensamma bestämmelser om det som förstör…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU ska påverka världen i stort, genom att visa på egna goda exempel. EU ska också förhindra att produkter som producerats miljöfarligt kommer in i Europa.

  Argument:EU ska påverka världen i stort, genom att visa på egna goda exempel. EU ska…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:För att underlätta för folk som arbetar och studerar utanför sina hemländer, ska gemensamma system finnas. Annars ska sociala frågor skötas på nationell nivå.

  Argument:För att underlätta för folk som arbetar och studerar utanför sina hemländer,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Inget gemensamt EU-försvar, men försvarsmaterial kan man utveckla tillsammans.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Enbart genom samarbete kan freden bevaras. Samarbete leder till bättre välfärd.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rättsstatens principer är en grundpelare i EU:s värden. Då skall medlemsländerna inte heller minska mediernas oberoende. Detta måste få konsekvenser.

  Argument:Rättsstatens principer är en grundpelare i EU:s värden. Då skall…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Böter till den som bryter rättsligt bindande överenskommelser.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Man ska inte hindra resandet. Vi ska gemensamt i EU arbeta för att få fram bättre flygbränsle.

  Argument:Man ska inte hindra resandet. Vi ska gemensamt i EU arbeta för att få fram…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste minska på plast. Vi måste få en gemensam hantering av plaståtervinning där vi inte riskerar att det hamnar fel, t.ex. i haven.

  Argument:Vi måste minska på plast. Vi måste få en gemensam hantering av plaståtervinning…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigast är att regionerna får stöd som är effektivt.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte som skillnaderna ser ut idag mellan länderna i EU. Krisen senast lärde oss en del.

  Argument:Inte som skillnaderna ser ut idag mellan länderna i EU. Krisen senast lärde oss…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska det finnas något som styr till en bättre skött ekonomi.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska ju i grunden vara en gemensam marknad med fri handel, men det finns orsaker till begränsningar. En del undantag kan nog tas bort.

  Argument:EU ska ju i grunden vara en gemensam marknad med fri handel, men det finns…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Erfarenheter visar att vi måste göra mer tillsammans när det gäller asylsökande.

  Argument:Erfarenheter visar att vi måste göra mer tillsammans när det gäller…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fungerar inte de yttre gemensamma EU-gränserna, finns det inget annat alternativ.

  Argument:Fungerar inte de yttre gemensamma EU-gränserna, finns det inget annat…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklara saker och sedan kan vi lära av varandra hur man tagit hand om de asylsökande.

  Argument:Självklara saker och sedan kan vi lära av varandra hur man tagit hand om de…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste få ett slut på detta. Större ansträngningar från EU:s sida för att få avtal med länder runt medelhavet måste visas. För det går inte att skicka tillbaka någon utan att veta vad som händer.

  Argument:Vi måste få ett slut på detta. Större ansträngningar från EU:s sida för att få…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kan låta bra med förbud, men skillnaden mellan länderna är i vissa fall för stora och en kompromiss blir inte bra.

  Argument:Kan låta bra med förbud, men skillnaden mellan länderna är i vissa fall för…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska finnas en upphovsrätt som fungerar, men kraven ska vara rimliga.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Denna fråga skall avgöras enskilt i varje land.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det ska vara skillnad att arbeta eller inte arbeta i ett annat EU-land. Akut hjälp går bra vid ett tillfälligt besök, men arbetar man och betalar skatt bör man få hjälp vid behov.

  Argument:Det ska vara skillnad att arbeta eller inte arbeta i ett annat EU-land. Akut…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det bestämmer varje land själva.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Olika behov vid olika delar av den yttre gränsen, därför borde vi gemensamt ställa upp där det behövs förstärkning.

  Argument:Olika behov vid olika delar av den yttre gränsen, därför borde vi gemensamt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi kan ta lärdom av tidigare framgångsrika insatser och bygga vidare på dem.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Schyssta villkor för dem som arbetar i Sverige, men facket behöver inte kunna kräva kollektivavtal.

  Argument:Schyssta villkor för dem som arbetar i Sverige, men facket behöver inte kunna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste få ett mer jämlikt Europa när det gäller hur det är att bedriva lantbruk. Det får inte bli skevt med hjälp av stöd.

  Argument:Vi måste få ett mer jämlikt Europa när det gäller hur det är att bedriva…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra när man kan hjälpa till där det finns behov, men här bör man vara försiktig.

  Argument:Bra när man kan hjälpa till där det finns behov, men här bör man vara…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i det som ägarna ska göra.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Här ska länderna bestämma själva.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika kan hjälpa de som är fattigare. Här är viktigt att det blir effektivt.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige behöver inte hjälp från Bryssel.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Finska, Engelska och Tyska.

Vad har du för yrke?

Lädertekniker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Annan utbildning

Kandidatens favoriter

Radioprogram/podd

Det politiska spelet

Hobby

Utförsåkning och politik

Mat

Ungstekt fläskfilé

Dryck

Mjölk